Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Praktisk planlösning och billigt boende – så här ser finländarnas bostadsdrömmar ut

Gult trähus med trädgård på sommaren.
Bildtext Finländarna drömmer fortfarande om att bo i ett eget enfamiljshus.
Bild: YLE / Leo Gammals

Många finländare som bor i enfamiljshus skulle hellre bo i ett lite mindre hem. Samtidigt drömmer de flesta som bor i höghus om mer utrymme, visar en ny enkät.

Över hälften av finländarna drömmer fortfarande om ett eget hus, men är beredda att pruta på kvadratmetrarna. Det här framkommer i en enkät som Finlands miljöcentral nyligen har låtit genomföra.

Bland dem som bor i radhus och i synnerhet bland dem som bor i enfamiljshus var det många som gärna skulle byta till en lite mindre bostad. Däremot önskar sig många av de som bor i små höghusbostäder en rymligare bostad.

Det finns ingen motsvarande undersökning att jämföra med, men enligt Miljöcentralens specialforskare Enni Ruokamo har de som besvarat enkäten haft måttligare förhoppningar om enfamiljshus jämfört med den typ av hus som byggts under de senaste decennierna.

I enkäten framkom att de flesta skulle vilja ha ett hem i storleksklassen 60–140 kvadratmeter.

Ändå förbrukar finländska bostäder enligt Finlands miljöcentral fortsättningsvis för mycket naturresurser och utgör en börda för klimatet.

Fungerande planlösning viktig – i synnerhet för stadsborna

Över hälften av deltagarna ville fortsätta bo i sin nuvarande bostad inom de närmaste åren.

Finländarnas traditionella dröm om ett eget enfamiljshus lever fortfarande kvar. Över fyra femtedelar av de som besvarat enkäten föredrar att äga sin bostad och 52 procent av dem ville bo i ett enfamiljshus inom 2–5 år.

Den näst mest populära typen av bostad var en höghusbostad (29 procent), i synnerhet bland de äldre.

Av de faktorer som påverkar valet av bostad ansågs särskilt en välfungerande planlösning (88 procent), låga boendekostnader (81 procent) och naturligt ljus (79 procent) vara viktiga eller mycket viktiga.

En person som håller i planritningen till en bostad som är till salu.
Bildtext 88 procent av de svarande ansåg att en välfungerande planlösning var viktig eller mycket viktig vid valet av bostad.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Enligt Finlands miljöcentral har de som bor i staden lite andra önskemål när det gäller boendet än de som bor på landet.

Stadsborna uppskattade i synnerhet en fungerande planlösning, service i närheten av bostaden och möjligheten att klara sig utan bil.

De som bodde på landet prioriterade i stället trevlig utsikt från bostaden, att bostaden är husdjursvänlig, att det är lätt att ta sig ut i naturen och att bostaden har ett lugnt läge.

Undersökningen genomfördes i mars–april 2022 som en del av forskningsprojektet Decarbon-Home som koordineras av Helsingfors universitet.

Drygt 1 400 slumpmässigt utvalda 18- till 80-åringar svarade på undersökningen. Svaren har viktats för att matcha finländarnas ålder och könsfördelning.

Källa: STT

Diskussion om artikeln