Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Vad ska det finnas för service i Pojo i framtiden – arbetsgrupp ska komma med förslag i maj

En vägskylt med finsk och svensk text. Nedanför vägnamnen står det på en svartvit skylt Klinkbackan koulu. Till höger löper en asfaltväg. Regnig väder. Grön försommarmiljö.
Bildtext Den finskspråkiga Klinkbacka skola i Åminnefors i Pojo stängde 2021 men öppnades som tillfälligt daghem i januari i år.
Bild: Pia Santonen / Yle

Vilken kommunal service ska det finnas i Pojo? Den frågan har en extern konsult utrett. Det handlar rätt långt om skolor och småbarnspedagogik.

Stadsstyrelsen i Raseborg har utsett Jan-Mikael Ekholm till arbetsgruppen som nu forsätter att utreda Pojoområdet servicenät.

Dessutom vill stadsstyrelsen att bildningsnämnden också utser två representanter till arbetsgruppen.

Småningom ska gruppen ta sig an olika förslag gällande servicenivån i Pojotrakten.

Utredningen handlar bland annat om den svenska skolan och närservicen i Pojo och det finska skolcentrumet i Fiskars i samarbete med föreningen Tako.

Tako, det vill säga Föreningen för främjande av kultur, hantverk och konst, äger skolbyggnaderna i Fiskars och hyr ut dem till Raseborgs stad. Staden i sin tur ordnar grundutbildning i de lägre klasserna (lågstadiet), förskola och eftermiddagsverksamhet i byggnaderna.

Det här arrangemanget kom till för cirka tio år sedan när skolan i Fiskars hotades av stängning. Skolhuset behövde renoveras och stadens ekonomi var dålig.

I utredningen över det kommunala servicenätet i Pojo finns också ett alternativ på ett allaktivitetshus i Pojo.

Pojobor hoppas få vara med i besluten

Konsulten har också haft som uppdrag att se över hur mycket olika fastigheter används och i vilket skick de är. Välfärdsområdets kommande behov och demografin, det vill säga vad det bor för människor i Pojo, ålder, språkgrupper med mera, ska också beaktas.

”Konsultapporten är nästan färdig, det behövdes små korrigeringar” berättar Raseborgs stadsdirektör Petra Theman inför stadsstyrelsens möte (27.3) där det valdes en medlem till den arbetsgrupp som ska ta ställning till konsultens olika förslag och planera vidare.

Eftersom konsultrapporten inte är helt färdig, är den ännu inte heller offentlig, men enligt Petra Theman är det en uppdatering av en tidigare utredning över Pojos servicenät, man börjar alltså inte helt från noll.

”Stor och viktig för Pojo”

Marianne Liitelä som är ordförande för byföreningen i Pojo ser utredningen som både stor och viktig för Pojo och hon önskar att arbetet med den görs grundligt.

”Jag hoppas att vi som bor här, experterna på det här området, får vara med i diskussionerna och planeringsarbetet”, säger Marianne Liitelä.

Stadens nya arbetsgrupp har nu i uppgift att utarbeta en delaktighetsplan och stadsdirektör Petra Theman menar att det är viktigt att invånare ska få vara delaktiga i planeringen.

”Det ska nog bli möjligt att påverka och få sin röst hörd som invånare, bara vi har några mer konkreta förslag att ta ställning till”, svarar stadsdirektören.

Förslag före mitten av maj

I nuläget är det ändå så att arbetsgruppen består av kommunala tjänstemän och förtroendevalda som jobbar tillsammans, enligt samma kutym som till exempel arbetsgruppen som jobbade med Askers skolcentrum i Svartå, förtydligar Theman.

Arbetsgruppen kommer därför att bestå av tekniska direktören, stadsarkitekten, utrymmesförvaltningschefen, bildningsdirektören, undervisningschefen för de svenskspråkiga skolorna, undervisningschefen för de finskspråkiga skolorna och chefen för småbarnspedagogik. Bland de förtroendevalda väljs medlemmar från stadsstyrelsen och bildningsnämnden.

Arbetsgruppen ska ta ställning till konsultens olika alternativ och komma med ett förslag före mitten av maj.

För utredningsarbetet har det reserverats 200 000 euro i årets budget.

Diskussion om artikeln