Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Frågan om arbetskraftsinvandring delar kandidaterna – Trishna Balami från Nepal vill stanna i Vasa

Uppdaterad 28.03.2023 05:44.
Metallarbetare lyfter plåt
Bildtext Trishna Balami från Nepal jobbar nu på metallföretaget Veslatec i Vasa.
Bild: Kim Blåfield / Yle

Frågan om vi behöver arbetskraftsinvandring för att kunna upprätthålla det finländska välfärdssamhället delar riksdagskandidaterna i Vasa valkrets.

Av SPF:s kandidater säger alla ja till att Finland behöver arbetskraftsinvandring, medan Sannfinländarnas kandidater är mer negativt inställda.

Trishna Balami från Nepal kom till Vasa för att studera på yrkeshögskolan Vamia och sin praktik gjorde hon på metallföretaget Velsatec där hon nu har jobbat i snart ett år.

– Jag talade med min kompis som berättade om Finland och om hur studierna och allt fungerar här. Jag blev mycket imponerad. Ju mer jag hörde om Finland desto mer ville jag flytta hit, säger Balami

I Nepal studerade hon företagsekonomi, men när hon sökte in till Vamia bestämde hon sig för att studera teknik.

Behöver arbetskraft för att växa

Företaget Veslatec verkar inom metallbranschen och med hjälp av laserskärare tillverkar man delar för allt från medicinindustrin till delar till fartyg och flygplan.

Veslatecs vd Tom Bergström berättar att 16 procent av företagets produktion går på export och det största exportlandet är Kina.

Företaget har ungefär 40 anställda, varav sju har utländsk bakgrund.

– Vi har anställda från Kina, Bangladesh, Nepal och Belarus. För tillfället har vi också två praktikanter från Portugal som vill komma och se vad vi gör i Finland och om det finns arbetsmöjligheter här, säger Bergström.

Metallarbetare lyfter plåt
Bildtext Trishna Balami och en av de två praktikanterna från Portugal skär till plåt.
Bild: Kim Blåfield / Yle

Bergström berättar att Veslatec är ett internationellt företag som behöver arbetskraft som kan internationell marknadsföring. Dessutom finns inte den specialkunskapen som behövs för arbetet i Finland.

– Kunnandet finns i andra länder, men inte i Finland.

För att rekrytera personal använder sig företaget av rekryteringsfirmor och så samarbetar de med universitet och yrkeshögskolor.

– Vamia här i Vasa samarbetar vi ganska mycket med inom metallarbete. De är här som praktikanter och efteråt blir de anställda här.

Enligt Bergström är företagets tillväxt beroende av den utländska arbetskraften.

– Vi behöver hela tiden mera folk och de är väldigt lojala och de vill arbeta. Det krävs ganska mycket folk för att vi ska få tillväxten som vi söker efter.

Vasa en internationell stad

Balami säger att hon trivs i Vasa. Hon tycker om att det är rent och lugnt och hon vill gärna stanna i Vasa

– Jag tror att jag kommer att fortsätta här och jag vill stanna länge. Jag vet inte exakt hur länge, men jag kommer att stanna länge, säger Balami.

Bergström säger att Vasa är en bra stad för dem med utländsk bakgrund.

– Vasa är internationellt. Från början var det tvåspråkigt och nu är det mer och mer flerspråkigt, säger Bergström.

Han önskar att det skulle vara enklare att få tillstånd för att arbeta i Finland.

– Bestämmelserna är ganska hårda och tröga.

Balami säger att visumreglerna i Finland ibland kan vara lite stränga och svåra. Just nu har hon ett studievisum som gör att hon bara kan arbeta 30 timmar i veckan.

– Du behöver hinna studera, men ibland kan det vara svårt för en studerande att få jobb på grund av tidsgränsen. Det är både negativt och positivt, säger Balami.

Metallarbetare lyfter plåt
Bild: Kim Blåfield / Yle

Balamis studievisum går ut i maj och nu ansöker hon om ett arbetsvisum. Balami vill gärna studera vidare och hon säger att hon vill stanna i Finland.

– Jag vill få ett permanent uppehållstillstånd, säger Balami.

Möjlig flytt utomlands

I Yles valkompass säger alla 16 av SFP:s kandidater i Vasa valkrets ja till att Finland behöver arbetskraftsinvandring.

Sannfinländarnas kandidater är mer negativt inställda, bland dem säger tre nej till arbetskraftsinvandring och sex svarar att de inte helt håller med påståendet i Yles valkompass att ”Vi behöver arbetskraftsinvandring för att kunna upprätthålla det finska välfärdssamhället”. Sex sannfinländska kandidater säger att de delvis håller med påståendet.

– Vi behöver arbetskraft. Om vi inte får hit arbetskraft måste vi skapa fabriker utomlands, säger Bergström.

Har ni tänkt den tanken?

– Ja, det är hela tiden en möjlighet. Vår marknad växer där. Vi vill gärna göra det i Finland, men det går inte alltid, säger Bergström.

Arbetskraftsinvandring delar åsikterna

Den sannfinländska politikern Pia Sillanpää hör till de kandidater som tycker att arbetskraftsinvandringen behöver begränsas.

– Det är helt ok med länderna inom EU. Men när vi börjar tala om arbetskraftsinvandring från ett tredje land så tycker jag att det ska vara reglerat.

Varför?

– Ifall de kommer så tycker jag att de borde vara högutbildade så att vi inte får hit mycket folk som nöjer sig med att arbeta för sämre löner än finländarna och sämre anställningsförhållanden. Vi hoppas på att lönen ska vara motsvarande till Finlands medianlöner inom den branschen de jobbar i, säger Sillanpää.

Porträttfoto på kvinna i mörk jacka
Bildtext Pia Sillanpää från Sannfinländarna vill att arbetskraftsinvandringen regleras.
Bild: Kim Blåfield / Yle

Sillanpää anser att man ska sysselsätta alla finländare.

– Vi har 250 000 finländare som söker efter jobb, så jag tycker att vi ska utnyttja den finländska arbetskraften först och försöka hitta alla möjliga sätt att få de här människorna tillbaka till arbetslivet, säger Sillanpää.

Sari Somppi från SFP anser att arbetskraftsinvandringen behövs för den finländska arbetsmarknaden.

– Vi har en befolkningsutveckling där vi bara blir äldre och det föds färre barn. Vi behöver ha mer folk ut på arbetsmarknaden och det görs genom att vi får folk från andra länder. Våra företag behöver bli mer konkurrenskraftiga och social- och hälsovården har alldeles för lite folk. Den största risken för klient- och patientsäkerheten är att vi har för få händer inom vården, säger Somppi.

Enligt Somppi skulle det vara förödande för företagen om arbetskraftsinvandringen begränsades.

– Vi har ju ändå lyckats ganska bra här i Vasa. Vi har inom företagen 100 olika nationaliteter och 100 olika språk, så någonting har vi ju gjort bra.

Somppi tar Gigavasa projektet som exempel där det behövs arbetskraft.

Porträttfoto på kvinna i brun jacka
Bildtext Sari Somppi från SFP tycker att reglerna kring arbetskraftsinvandring redan nu är lite för krångliga.
Bild: Kim Blåfield / Yle

Hur skulle de österbottniska företagen påverkas om arbetskraftsinvandringen skulle begränsas?

– För tillfället begränsar vi ju den inte alls inom EU. Folk får röra sig fritt inom EU och söka efter jobb, så man har ju möjligheter där. Men just invandringen från ett tredje land borde vara reglerad och jag tycker att vi ska utnyttja den finländska arbetskraften först, säger Sillanpää.

Somppi tycker att dagens regler är för krångliga.

– Själv tycker jag ändå att det kan vara lite knepigt och lite begränsande. Nu har regeringen sagt att man ska behandla ansökningarna på en månad, själv tycker jag att det också är för länge. Vi behöver arbetskraft nu, direkt.

Somppi vill att vi tar hand om dem som kommer till Finland för att jobba.

– Vi behöver vara socialt och etiskt hållbara.

Vad kan det innebära?

– Det innebär att vi faktiskt tar hand om människorna som kommer hit. Vi integrerar dem som kommer, vi lär dem språk, vi berättar hur vår kultur fungerar och är med dem, människa till människa. Att folk inte lämnas utanför. Vi vill att man betalar en skälig lön till dem som kommer. Allt det här är jätteviktigt, att vi också tänker att när vi tar emot folk att vi gör det på ett riktigt bra sätt, säger Somppi.

Sillanpää tycker att de som kommer till Finland för att jobba ska vara högutbildade och villiga att lära sig språket och villiga att komma in i den finländska kulturen.

Hur vet man att den man vill anställa vill lära sig finska eller svenska och vill bli en del av samhället?

– Det är en svår fråga. Det är omöjligt att veta på förhand. Om vi har arbetskraftsinvandring bara inom EU så vet man lite mer om kulturfrågorna, säger Sillanpää.