Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Sjukfrånvaron en utmaning för Karleby

I Karleby ökar sjukfrånvaron bland stadens anställda. I fjol var varje anställd i medeltal sjukledig mer än 21 dagar, totalt blir det mer än 48.000 dagar.

- Vi har fortfarande problem med sjukfrånvaron, en del kan förklaras med corona men inte allt, säger styrelseordförande Sari Innanen (C).

Antalet sjukdagar var året innan (2021) 18 per person. Innanen påpekar samtidigt att mer än 40 procent av de anställda inte har en enda frånvarodag på grund av sjukdom och det är enligt henne exceptionellt att så många aldrig är sjuklediga.

De största orsakerna till sjukfrånvaro är psykiska åkommor, näst största orsaken är sjukdomar i stöd- och rörelseorganen, enligt personalberättelsen för 2022.

Karleby stad har enligt berättelsen mer än 2300 anställda, det är cirka 20 fler än året innan. De visstidsanställda har blivit fler medan de fastanställda är färre.

Relaterat

En sjukskötare går i en sjukhuskorridor. Hon har ryggen mot kameran.

Ökad sjukfrånvaro bland kommunanställda – de som jobbar inom vården har flest sjukdagar

Kommunalt anställda var fyra dagar mer borta än året innan.

Mer begränsad företagshälsovård för Pargas stads personal i år: ”På privata marknaden kostar företagshälsovården mer”

Andelen ordinarie anställda vid Pargas stad ökade under fjolåret, då många visstidsanställda fick fast anställning. Det visar Pargas stads personalrapport från år 2022, som presenterades för Pargas stadsfullmäktige på måndagskvällen.

Sjukfrånvaron bland personalen var fortsättningsvis hög, men ungefär på samma nivå som år 2021.

Fjolåret var även det sista året staden hade företagshälsovård i egen regi. För tillfället har stadens personal endast lagstadgad företagshälsovård, eftersom priset på företagshälsovård på den fria marknaden är betydligt högre.

Ifall staden vill erbjuda en mer omfattande företagshälsovård i framtiden kommer det att kosta, konstaterade stadens personalchef Peter Lindroos.

Vårdare födda utomlands är mindre sjuklediga än finländska kolleger

Vårdare och vårdbiträden som är födda utomlands är mindre sannolikt sjukskrivna i mer än tio dagar jämfört med kolleger födda i Finland, visar en undersökning vid Helsingfors och Tammerfors universitet samt Arbetshälsoinstitutet.

Under den tre år långa uppföljningsperioden hade 35 procent av vårdarna födda i Finland minst en över tio dagar lång sjukfrånvaro.

Den minsta risken för sjukfrånvaro bland vårdpersonal hade personer födda utanför EU. Av vårdare födda i Afrika, Asien eller Latinamerika hade 21 procent en minst tio dagars sjukfrånvaro på tre år.

Forskarna konstaterar att arbetsförhållandena i vårdbranschen är påfrestande och det syns i sjukfrånvaron över lag.

Vårdare födda utomlands jobbar ofta med uppgifter som är mer påfrestande än i genomsnitt och därmed kunde man anta att det skulle öka på mängden och risken för sjukfrånvaro, säger forskarna.

Källa: STT

Jourmottagningen vid Pargas hälsocentral hårt belastad – mottagning för förkylningar stängd i början av veckan

Jourmottagningen vid Pargas hälsocentral är just nu hårt belastad på grund av personalbrist som har uppstått på grund av sjukfrånvaro. Det skriver Pargas stad på sin webbplats.

Mottagningen för personer som är förkylda är stängd måndagen den 27.3.2023 och imorgon, tisdag den 28.3.2023.

För att minska på telefonköerna rekommenderar Pargas stad att invånarna använder e-tjänster och Omaolo.fi.

Varhaiskasvatusryhmä Helsingin rautatieasemalla.

Korsholm tar itu med många korta sjukskrivningar

Korsholms kommun kämpar med många korta sjukskrivningar. Under fjolåret var det jättemycket, säger koncernsektionens ordförande Anita Sundman (SFP).