Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

En åldersgrupp bland män drog ner Vasas lycklighetsindex – de unga blev däremot lyckligare

Vasa stads logo ute i vintrigt landskap vid Inre hamnen.
Bild: Roy Fogde / Yle

Vasaborna är lite mindre lyckliga nu än tidigare. Det framgår av den enkät som fanns på stadens hemsida i slutet av fjolåret.

Lycklighetsindexet blev den här gången 69 på en skala från 0 till 100. Året innan (2021) var motsvarande siffra 74. Utmärkande för resultatet är att den lägre siffran verkar bero på resultaten i en grupp, nämligen män i 30–50-årsåldern.

Undersökningen gjordes i samarbete med psykologiprofessor emeritus Markku Ojanen. Enligt Ojanen beror det lägre indexet på just den här gruppens upplevelser.

– Det här är ett ovanligt resultat sett ur en forskares synvinkel. Vi går igenom vilka orsakerna bakom kan vara.

Männen i åldern 30-50 står för ungefär 10 procent av svaren.

Ojanen tänker sig att Ukrainakriget och spår efter coronapandemin kan synas i lycklighetsindexet. Känslan av trygghet har sjunkit betydligt från tidigare år, enligt Ojanen. Dessutom anser färre svarande än tidigare att lyckan ligger i ens egna händer.

Unga är lyckligare än för ett år sedan

Ungdomarnas svar pekar däremot uppåt. Mest lyckliga är ungdomar och pensionärer, enligt enkäten.

Det som mest inverkar på den upplevda lyckan är sjukdomar, värk och smärta. I synnerhet männen kände att de påverkas av press på att vara effektiva och ekonomiska svårigheter. Kvinnor upplevde också press och dessutom att de bryr sig för mycket om vad andra säger, och att det påverkar deras lycka.

Totalt svarade 1206 personer på enkäten. Bakgrundsfaktorerna var ungefär de samma som i de två tidigare motsvarande enkäterna 2021 och 2020. Andelen äldre som svarade ökade något den här gången.

Vasa har rett ut hur lyckliga stadens invånare är varje år sedan 2020.

Artikeln är en översättning av Yle Pohjanmaas artikel Yksittäisen miesjoukon kokemukset sysäsivät koko Vaasan kaupungin onnellisuuslukeman laskuun – nuorten onnellisuus koheni skriven av Juuso Kääriäinen Översättning och bearbetning av Ida-Maria Björkqvist.

Diskussion om artikeln