Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Cp-skadade Kim behöver livsviktig fysioterapi, men välfärdsområdet beviljar den inte – mamma: ”Han kan få lunginflammation och dö”

Uppdaterad 30.03.2023 10:34.
Kim Kuosma sitter i en rullstol och tittar in i kameran.
Bildtext Kim Kuosma behöver fysioterapi minst tre gånger i veckan för att bättre kunna andas och röra sig.
Bild: Carina Bruun-Meyer / Yle

Utan fysioterapi har Kim Kuosma svårt att andas, prata och röra sig. Västra Nylands välfärdsområde ordnar inte de extra behandlingar som behövs för att situationen inte ska bli livshotande. Chef menar att principer för vård inte förändrats efter reformen.

– Nu är det mycket lättare att vara och andas, säger en lättad Kim Kuosma.

Han har för en stund sedan fått andningsfysioterapi som gör att slemmet från hans lungor har kommit ut. Svenska Yle fick följa med den fyrtiofem minuter långa fysioterapin på Kims boendeenhet i Esbo och märker hur Kims lungor efter behandlingen har slutat rossla.

Kim Kuosma fick diagnosen bronkiektasi vid polikliniken för lungsjukdomar i Jorvs sjukhus för ungefär ett år sedan. Specialistläkaren bedömde då att Kim behöver andningsfysioterapi minst tre gånger i veckan.

– Om man inte får ut slemmet leder det till lunginflammationer som sedan kan leda till att han dör, säger Kims mamma Christina af Hällström.

FPA beviljar Kim fysioterapi två gånger i veckan och Kim klarade sig en tid med den vården. Under senhösten 2022 förvärrades hans situation och den öppna rehabiliteringen i Esbo stad beviljade fysioterapi tjugo extra gånger.

– Kim började må mycket bättre. Dessutom belastade han inte Jorvs jour eller det mobila sjukhuset, säger af Hällström.

När fysioterapin som Esbo stad beviljade tog slut i februari i år tog af Hällström för givet att behandlingarna skulle fortsätta under välfärdsområdet. Men trots fina resultat med fysioterapin har Västra Nylands välfärdsområde inte gått med på att ge Kim extra fysioterapi av en fysioterapeut.

Hemvårdare kan sköta det som fysioterapeuter gör

Christina af Hällström har ringt otaliga samtal och skrivit e-post för att hennes son ska få den vård han behöver. I ett samtal med servicansvariga för hemvården får af Hällström höra att Kim kan få fysioterapi från hemvården, men inte av en fysioterapeut. Hemvården köper nämligen inte fysioterapitjänster.

Enligt af Hällström är tanken att samma fysioterapeut som Kim nu får vård av och som vårdat honom i cirka tio år, ska lära ut behandlingen till skötare inom hemvården.

Svenska Yle har pratat med serviceansvarige för hemvården som bekräftar att samtalet har ägt rum.

Fysioterapeut Ville Laine ger andningsfysioterapi på Kim Kuosmas boendeenhet i Esbo.

Christina af Hällström är chockad över förslaget och förstår inte varför man sätter pengar på att en fysioterapeut ska lära ut behandlingen till en anställd inom hemvården, istället för att ge uppgiften direkt till fysioterapeuten. Dessutom tror hon inte att vem som helst klarar av att ge Kim den vård han behöver.

– De som bestämmer tycks tro att det räcker att man klappar lite på ryggen. Kim kommer att vara vettskrämd när det kommer nya skötare som inte förstår vad han säger. Hur kan man besluta något sådant här vansinnigt i ett välfärdsområde, undrar af Hällström.

Svenska Yle har även pratat med Kim Kuosmas fysioterapeut Ville Laine som bekräftar att fysioterapin är livsviktig för Kim och hans välmående. Han säger också att det behövs mycket styrka för att få ut slemmet och menar att behandlingen blir svårare att göra när Kim spänner sig, vilket han gör med nya människor.

Kim får inte ett skriftligt beslut

För några veckor sedan gjorde Kim Kuosma en skriftlig ansökan till Västra Nylands välfärdsområde om trettiosex extra timmar fysioterapi av en utbildad fysioterapeut till slutet av året. Fysioterapin skulle enligt af Hällström kosta cirka tretusen euro per år.

I svaret Kim Kuosma fick står det på krångligt myndighetsspråk att man inom hälso- och sjukvården inte fattar beslut på förvaltningsnivå om vilka tjänster patienter får.

Christina af Hällström tittar mot kameran.
Bildtext Christina af Hällström är besviken på Västra Nylands välfärdsområde som inte beviljar fysioterapi till hennes son Kim Kuosma.
Bild: Carina Bruun-Meyer / Yle

af Hällström är besviken på att de inte fått ett skriftligt beslut.

– Det där svaret är ingenting. Nu kan vi inte ens överklaga, eftersom det inte finns ett beslut svart på vitt. Det är att förödmjuka en skyddslös människa, säger af Hällström.

För tillfället betalar Kuosma fysioterapi från sin egen pension.

– Jag är jätterädd för vad som kommer att hända. Jag är beredd att råna en bank för att ha råd att betala Kims fysioterapi, säger af Hällström.

Välfärdsområdet vill inte kommentera enskilda fall

När Svenska Yle försöker få svar av Västra Nylands välfärdsområde svarar Markus Paananen, serviceområdesdirektör, att han inte kan uttala sig om enskilda fall och att han inte vill uttala sig per telefon.

Till slut är det servicelinjedirektören i rehabiliteringen, Sari Rasia, som per e-post svarar allmänt om hur välfärdsområdet fungerar.

Rasia skriver att de har gjort allt för att undvika avbrott och störningar av social- och hälsovårdstjänster. Principerna för hur tjänster beviljas och produceras har inte förändrats sedan vårdreformen genomfördes.

I sitt svar skriver Rasia att när det gäller medicinsk rehabilitering delas ansvaret mellan FPA och välfärdsområdet. Välfärdsområdet ordnar i regel inte kompletterande rehabilitering för klienter ifall FPA redan ansvarar för rehabiliteringen.

Rasia skriver ändå att välfärdsområdet ordnar nödvändig vård och behandling. Det är välfärdsområdets egna sakkunniga som bedömer behovet av servicen.

Vidare förklarar hon att beslut om hur tjänsten ska produceras, till exempel vilken yrkesgrupp serviceproducenten tillhör och om den ordnas internt eller köps utifrån, fattas på enhetsnivå.

Kim Kuosma får fysioterapi av Ville Laine
Bildtext Ville Laine ger andningsfysioterapi till Kim Kuosma. I ungefär fyrtiofem minuter bankar han på ryggen på olika sätt för att få ut slemmet som finns i hans lungor.
Bild: Carina Bruun-Meyer / Yle

När Svenska Yle hör av sig för att ställa följdfrågor är svaren fortsättningsvis per e-post och på en allmän nivå om rehabilitering. Rasia kan inte ta ställning till frågor angående funktionshinderservice, hemvård och hemrehabilitering eftersom hon inte ansvarar för hur de organiseras.

Hon skriver att hon inte känner till fall där välfärdsområdet skulle ha struntat i att ordna sådan vård som någon inom HUS anser är nödvändig.

Hon svarar att rehabilitering alltid är tillfälligt. Sakkunniga bedömer om klienten ska få fortsatt vård baserat på hur rehabiliteringen har fungerat och förbättrat klientens funktionsförmåga.

Rasia skriver att rehabilitering inte ska vara livräddande vård och att det inte ordnas som jourverksamhet.

Ifall du har liknande upplevelser kan du höra av dig per e-post: carina.bruun@yle.fi.

Diskussion om artikeln