Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Språkdiskussionen om Kyrkslätts skolor – rättvisare fördelning än man tidigare trodde

En elev scrollar på sin telefon. Framför sig har hon en dator och en uppslagen bok.
Bildtext I maj ska utbildningsnämnden komma med beslut om timfördelningen.
Bild: Belén Weckström / Yle

I går (28.3) diskuterade kommunstyrelsen i Kyrkslätt hur man ska göra elevspecifika kostnader inom svensk och finsk utbildning mer jämlika.

Ett av förslagen i kommunens åtgärdsplan att ta bort de fem extra timmarna i modersmål från den svenska undervisningens kommunspecifika timfördelning.

Ärendet har utretts en hel del och det har dykt upp en del ny information, enligt Tony Björk (SFP), som är andra viceordförande för kommunstyrelsen.

– Det har visat sig att timfördelningen mellan de finska och svenska eleverna i Kyrkslätt inte alls är olika. 246 timmar är max på båda språken. Skillnaden är att man på de finska skolorna erbjuder mer valfrihet och eleverna kan välja bort timmar. På den svenska är det flera obligatoriska timmar.

Därför såg de svenska skolorna ut att ha mer timresurser.

Exempelvis är engelska som A2 språk så gott som obligatoriskt för de svenskspråkiga. A2 språk på den finska sidan är helt frivilligt.

Kan man uppnå en exakt jämlikhet i skolgången på svenska versus finska?

– Språkprogrammet är olika i finsk- och svenskspråkiga skolor. Men det slutliga antalet timmar undervisning som en elev får borde vara så lika som möjligt, för annars finns det nog en orättvisa. Betoningen mellan valfritt och obligatoriskt är något som nämnderna får ta ställning till.

Kommunstyrelsen fattade inget beslut i frågan. Efter mera beredning och utredning är det utbildningsnämnden som i maj beslutar om timfördelningen.