Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Domstolen gav sitt beslut i bråket kring fiskvägarna i Åminnefors – Raseborgs stad nöjer sig med beslutet

Uppdaterad 03.04.2023 20:17.
Ett vattenkraftverk.
Bildtext Byggandet av fiskvägarna vid kraftverket i Åminnefors (på bilden) blev försenat med ett och ett halvt år. Fiskvägsbygget syns till höger. Arkivbild.
Bild: Bild: LUVY.

Byggandet av fiskvägarna i Åminnefors försenades för tre år sedan då kraftverkets pelare föll sönder. Tingsrätten har nu gett sin dom i tvistemålet mellan kraftverksbolaget Koskienergia och Raseborg.

Byggandet av fiskvägarna försenades med ett och ett halvt år på grund av en söndrig pelare vid kraftverkets så kallade utflöde. Fiskvägen hade planerats alldeles invid pelaren.

Staden underhandlade under processens gång med bland andra kraftverksbolaget, men meningsskiljaktigheterna var så stora att parterna inte nådde någon överenskommelse.

Därför valde staden att föra ärendet till domstol för avgörande.

Södra Savolax tingsrätt gav sin dom i ärendet för ett par veckor sedan (15.3) i tvistemålet angående förseningen av Koskienergia Koskivoimas fiskvägar i Åminnefors.

Enligt domen ska Koskienergia ersätta Raseborgs stad med drygt 100 000 euro plus dröjsmålsränta ända från 9.11.2019. Det betyder att krafverksbolaget ska betala totalt 132 482,16 euro till Raseborgs stad.

Staden hade ansökt om en halv miljon euro i ersättning av Koskienergia för att byggandet av fiskvägen försenades.

Knappt 400 000 euro av den ansökta summan skulle gå till fiskvägsbyggaren GRK för försenad entreprenad.

Stadens krav på att Koskienergia skulle ha deltagit i dröjsmålsersättningen avslogs av tingsrätten.

Stadsstyrelsen i Raseborg beslutade på sitt möte på måndagen (27.3) att nöja sig med domstolens beslut.

Stadens rättskyddsförsäkring täcker stadens rättegångskostnader, med undantag av självriskandelen.

Staden har redan betalat förseningskostnaderna till GRK som en del av entreprenaden (2018-2019). Så i praktiken innebär domstolsbeslutet att staden får stå för 400 000 euro så att säga ur egen ficka.

Korrigering 2.4.2023 klockan 10.06: Bilden byttes ut. Den tidigare bilden var från kraftverket i Billnäs, inte Åminnefors.

Tillägg 3.4.2023 klockan 20.17: Det sista stycket lades till om att staden måste betala största delen ur egen ficka.

Diskussion om artikeln