Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Miljöförening: Raseborg borde utreda naturvärdena i sina skogar

Solsken som syns genom en gles snöig skog. Många av träden är granar.
Bildtext Föreningen Raseborgs Natur vill att Raseborgs stad hör med invånarna vilka önskemål de har om skogen.
Bild: Pia Santonen / Yle

Föreningen Raseborgs Natur har lämnat in ett initiativ till Raseborgs stadsstyrelse om den nya skogsplanen som ska vara färdig i år.

I initiativet skriver föreningen att man kräver att Raseborgs stad gör en naturinventering av de skogar som ägs av staden innan staden godkänner sin nya skogsplan. Resultaten av inventeringen ska sedan beaktas i planen, skriver föreningen.

Raseborgs Natur kräver också att Raseborgs stad i den nya skogsplanen beaktar FN:s och EU:s mål att återställa 30 procent av livsmiljöerna.

Alla borde kunna säga sitt om skogplanen i tidigt skede

Föreningen kommer med ytterligare två krav i sitt initiativ.

Föreningen vill att utarbetandet av skogsplanen behandlas offentligt och att samtliga kommuninvånare och andra berörda parter har möjlighet att yttra sig om skogsplanen redan i ett tidigt skede.

För det fjärde skriver föreningen att Raseborgs stad borde skicka en enkät till invånarna för att reda ut deras önskemål i skogsfrågorna.

”I enkäten ska utredas hur kommuninvånarna förhåller sig till exempelvis skydd och kalhuggning, vilka kommuninvånarnas önskemål i anslutning till skogarnas olika användningsändamål är samt hur kommuninvånarna värderar dessa i förhållande till varandra. Enkäten ska kunna besvaras anonymt”, skriver Raseborgs Natur i initiativet.

Nämnder tar sig an initiativet

Stadsstyrelsen beslöt på mötet den 6 mars att remittera ärendet till tekniska nämnden.

Tekniska nämnden ska be miljö- och byggnadsnämnden om ett utlåtande innan de ger sitt svar till stadsstyrelsen. Stadsstyrelsen vill ha svar på initiativet senast den 31 maj i år.

Diskussion om artikeln