Hoppa till huvudinnehåll

Yles pressmeddelanden

Yles ekonomi hölls i balans år 2022

Uppdaterad 30.03.2023 13:48.
Tytöt pelaamassa koripalloa aurinkoisena päivänä
Bild: Laura Mainiemi / YLE

Den kraftigt förhöjda inflationen, de stigande räntorna och energikrisen ökade kostnaderna.

År 2022 var ett år med stora nyhets- och sportevenemang för Yle, där effekterna av coronapandemin fortfarande syntes och krävde undantagsarrangemang både i produktionen och i den övriga verksamheten.

Utöver VM och EM i friidrott sände Yle vinter-OS i Peking, VM i herrfotboll och EM i damfotboll, som flyttades från 2021. Den ökande konkurrensen om visningsrätter för innehåll har höjt priserna på visningsrätterna för idrott. Stora idrottsevenemang återspeglas därför också i bolagets resultat.

Yles omsättning år 2022 var 511,8 miljoner euro (2021: 499,9). Jämfört med året innan var ökningen 2,4 procent. Räkenskapsperiodens rörelseförlust var -2,6 miljoner euro (-5,6) och räkenskapsperiodens förlust var -3,0 miljoner euro (-5,7). Även om räkenskapsperiodens resultat var negativt var det något bättre än väntat.

"Den allmänna kostnadsökningen syns i inköpen av Yles tjänster, energikostnaderna och i övriga utgifter", konstaterar Yles ekonomidirektör Maisa Hyrkkänen.

"Trots det utmanande ekonomiska läget har vi genomfört Yles strategi, skapat nya partnerskap och utvecklat bolagets verksamhet så att ekonomin hålls i balans."

Yles resultat varierar från år till år, men de årliga resultatvariationerna ska ta ut varandra så att ekonomin hålls i balans på lång sikt.

Betydande stöd till inhemsk kultur

År 2022 uppgick Yles totala kostnader till 517,1 miljoner (508,3). Personalkostnaderna sjönk något jämfört med året innan och uppgick till 235,6 miljoner euro (235,7), vilket motsvarade 45,6 procent (46,4 %) av bolagets samtliga kostnader.

Avskrivningar och nedskrivningar utgjorde sammanlagt 85,9 miljoner euro (83,8), en ökning på 2,6 procent jämfört med året innan. Avskrivningar på visningsrätter ökade ännu mer (5,6 %) och uppgick till 66,5 miljoner (63,0). Av avskrivningarna på visningsrätter hänförde sig 35,9 miljoner euro till inhemska visningsrätter och 30,5 miljoner euro till utländska visningsrätter och visningsrätter för sport.

Övriga rörelsekostnader uppgick till 195,2 miljoner euro (188,7). I övriga rörelsekostnader ingick 24,2 miljoner euro (22,6) för ersättningar till skapare av musik, skivproducenter och upphovsrättsorganisationer som företräder konstnärer. Yle är också Finlands viktigaste betalare av upphovsrättsersättningar.

Yle samarbetar mångsidigt med aktörerna inom mediebranschen och främjar inhemska kulturbranschens livskraft. Kostnader för visningsrätter, reprisersättningar och andra ersättningar för rättigheter till program uppgick till 14,2 miljoner euro (14,8). Yle köpte andra tjänster för programverksamheten till ett värde av 24,0 miljoner euro (24,2). I övriga rörelsekostnader ingick kostnader för teknik 48,5 miljoner euro (49,1), distribution 28,3 miljoner euro (27,8) samt för hyror och fastigheter 23,2 miljoner euro (21,8).

Övriga rörelseintäkter uppgick till 2,3 miljoner euro (2,6). Intäkterna totalt uppgick till 514,1 miljoner euro (502,6), av vilket anslaget på basis av Yleskatten utgjorde cirka 98,5 procent (98,3).

Yles skatteavtryck år 2022 var 91,7 miljoner euro, och det gällde i sin helhet Finland.

Yles styrelse godkände bolagets Verksamhetsberättelse och bokslut 2022, Rapporten om förvaltnings- och styrsystemet 2022 och Ersättningsrapporten 2022 på sitt sammanträde den 17 mars 2023 som en del av Yles årsredovisning 2022. Yles förvaltningsråd behandlat bokslutet den 28 mars 2023.

Text uppdaterad 30.3. kl 13.45: Länken till årsredovisningen har uppdaterats

På andra språk