Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Västnylänningar litar inte längre på att taxin kommer – och ber därför hellre om skjuts av grannen

Statistik på taxilov i Raseborg
Bild: Miro Johansson

Bekymmer med taxiresor gör att allt färre anlitar taxi.

Att det finns problem inom taxibranschen är inget nytt. Taxireformen 2018 innebar att konkurrensen släpptes fri vilket i sin tur resulterade i att det på glesbygden blivit allt svårare att få tillgång till taxi.

Eftersom det inte längre finns bestämmelser för var och när taxibilarna får köra söker de sig allt oftare till städer där avstånden är korta och det finns mycket kunder.

Erfarenheter av alla de slag

Yle Västnyland skrev nyligen om problemen med FPA-taxiresor. I samband med det ställde vi er frågan: Vilka är dina erfarenheter av taxi i Västnyland? Vi fick in närmare fyrtio svar.

Det visar sig att det finns hela spektret av kunder, från de som enbart har goda erfarenheter till dem som är totalt missnöjda. De flesta svar kom från Raseborgstrakten och svaren gällde både FPA-resor, färdtjänst och privata taxiresor. De flesta som svarade berättade om situationer då servicen inte fungerat.

Hela taxis rykte är så djupt nere i smörjan att också en bra taxi får lida

Signaturen Lehmus

Problemen inom taxitrafiken i Västnyland har gjort att tilltron till taxiväsendet har sjunkit. Det här drabbar hela branschen eftersom det leder till att en del potentiella kunder väljer andra sätt att ta sig fram.

Flera av de som svarat uppger att de inte vågar lita på att taxin kommer och därför ser de sig om efter andra alternativ – vilket i sin tur leder till att allt färre anlitar taxiskjuts.

Signaturen Tack Berner skriver så här:

”Åker knappt taxi mera då man inte alls kan lita på att de finns till förfogande då man behöver dom. Lägger mig ej mera i situationer där taxi är nödvändigt för att slippa hem på till exempel kvällen.”

Takseja tolpalla
Bildtext Tidigare stod taxibilarna på kö och väntade på kunder. Många taxikunder vittnar om att det numera är kunderna som får vänta.
Bild: Katja Halinen / Yle

Signaturen Lehmus skriver så här:

”Om vi skall till tåget, vågar vi aldrig numera försöka få tag på taxi. Vi har inte råd att missa ett eller annat tåg. Då har vi vidtalat en granne, som skjutsar oss till stationen. Vi litar INTE på taxi längre. Hela taxis rykte är så djupt nere i smörjan, att också en bra taxi får lida. Och, det är inte så bra.”

En icke-bilburen Sjundeåbo skriver om problemen med att överhuvudtaget få tag i en taxi i Sjundeå:

”Var och hälsade på min gamla mamma på avdelningen. I Sjundeå finns ingen egen taxi, så det är nästan omöjligt att få skjuts från Sjundeå för till exempel Kyrkslätt-taxin är ovilliga att köra dit ut.”

Jag har absolut inget att klaga på

Signaturen Tant 75

Ödesdigra konsekvenser

Flera som svarat vittnar om att de eller deras anhöriga har missat läkarbesök eller andra viktiga tilldragelser på grund av utebliven eller försenad taxiskjuts.

Signaturen Orolig och förbryllad anhörig skriver så här:

”De är omöjligt att beställa en vanlig taxi inom Ekenäs i förväg till exempel dagen före till en viss given tid. Till exempel till en vaccinering där kunden har fått en given tid meddelad av hälsocentralen när vaccineringen skall ske. I en dylik situation är det för riskabelt att beställa taxin samma dag, så osäkert som det har blivit. Enda alternativet är att någon bekant eller anhörig ställer upp och kör med egen bil vilket inte alltid är möjligt på en vanlig arbetsvardag.”

Anhöriga bakom ratten

Flera svarspersoner skriver om FPA-taxi som kommit flera timmar för sent eller aldrig dykt upp – trots att de varit förhandsbeställda.

Följande citat gäller ett äldre par som behövde skjuts från Karis till Ekenäs för provtagning:

”Taxin kom aldrig, och jag var tvungen att ta ledigt från jobbet för att köra dem. Efter att de andra gången missade tiden på grund av att FPA-taxin inte kom har de börjat använda en icke-FPA-taxi som kommer om man bokat i tid.”

Rullstolstaxi
Bildtext Den som behöver en rullstolstaxi är illa ute om alla bilar råkar vara på körning någon annanstans.
Bild: Jarkko Riikonen / Yle

En del av de som svarat har vittnat om problem med färdtjänsten, som är en service för personer med svår funktionsnedsättning.

”På kvällar och veckoslut är det närmast omöjligt att få färdtjänsttaxi för handikapp. Cirka 270 personer har sådan i Karis och Pojo. Lähitaksi och Menevä sköter avtalen och mer än uruselt. Och Lähitaksi bryr sig inte om klagomål utan deras direktörer säger att taxina får fritt välja när de kör och om de inte kör kan bolaget inte påverka det.”

Rullstol
Bildtext Rullstolsburna personer har färre alternativa transportmedel än många andra.
Bild: Mikhail Reshetnikov / Alamy/All Over Press

En annan person skriver om en födelsedagsfest som måste inhiberas på grund av att föremålet för firandet inte fick skjuts till restaurangen. Kvinnan behövde en rullstolstaxi för att ta sig till restaurangen och familjen hade beställt färdtjänst i god tid.

”Vi beställde färdtjänst i tid till vår mamma som inte kunde åka i vanlig personbil. Vi anhöriga hade kommit från olika håll i landet för att tillsammans fira en trevlig eftermiddag. Taxin kom aldrig. Vi tog kontakt, de meddelade att de inte hade nån sån taxi ledig som kunde ta en person med rullstol. De hade inte heller annullerat resan i förväg. Det var en jättebesvikelse för oss alla. Det här hände just hösten före coronan bröt ut, sen kunde vi inte mer ordna något på grund av coronan. Vår mamma dog under coronatiden så det känns ännu också illa att vi inte kunde få fira den dagen på restaurang tillsammans.”

Nattliga promenader

Några av svaren kom också från personer som själva kör taxi. Signaturen Yrkesbilist skriver att det är väldigt varierande med köror i Raseborg.

”Man märker nog att många ”väljer” bara dom bra körorna. Jag är av den åsikten att allt skall köras vare sig det är bra betalt eller lite sämre, för det är ju faktiskt så att de är människor som är beroende av taxi som beställer dom. Och man måste ge bästa möjliga service, ingen skillnad om det är äldre människor eller ungdomar på fyllan under helger. Har själv fått gå hem från krogen någon helg när man inte fått tag på nån bil alls, därför började jag också köra taxi.”

Finns också goda exempel

Några enstaka personer skriver också om att de regelbundet anlitar taxi och att det fungerar klanderfritt. Särskilt de långa resorna till och från Helsingfors verkar fungera bra.

”Som cancerpatient så har det inte varit några som helst problem, att åka Hangö–Helsingfors i tre års tid”, skriver signaturen 1947 och får medhåll av Tant 75:

”Har under cirka 4 år varit tvungen att anlita FPA-taxi för vård på Mejlans sjukhus och har absolut inget att klaga på. Taxibilarna har kommit på utsatt tid vid förhandsbeställning och väntetiden på en ny taxi för hemfärden har varit varit max 30 minuter. Om behandlingstiden gått snabbt för mig så har taxibilen väntat. Alla taxichaufförer har varit trevliga och tillmötesgående. Är tacksam och glad över att jag kan tryggt anlita FPA-taxi.”

Citaten i texten är hämtade ur anonyma berättelser som kommit till redaktionen som svar på frågan Vilka är dina erfarenheter av taxi i Västnyland? på Yle Västnylands webbplats. En del av citaten är förkortade.

Marjatta Allisto följde med patient till sjukhuset - båda fick vänta i fem timmar på taxin hem

5:43