Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Utvecklingen av Vasklot i Vasa kan avgöras i arkitekturtävling

I dag inleds arkitekturtävlingen Europan 17. Tävlingen riktar sig till unga professionella personer inom arkitektur, landskapsarkitektur och stadsplanering. Vasklot i Vasa är ett av Finlands två maritima tävlingsobjekt. Det övriga är östra skärgården i Helsingfors.

Tusentals unga planerare deltar i tävlingen och tävlingsobjekten finns på över 50 olika håll i Europa. De som tävlar ska presentera idéer på hur ett område kan förnyas och hur befintlig bebyggelse kan underhållas på ett hållbart sätt med visad hänsyns till naturens mångfald.

I Vasklot planeras bostäder för 2200 invånare. Det första området som är aktuellt är platsen där hotell Fenno tidigare fanns. Campingområdet i Vasklot hör även till tävlingsområdet, vilket eventuellt blir ledigt i framtiden.

– Visionen i det vinnande arbetet stakar ut riktningen för den kommande detaljplaneändringen, skriver Vasas planläggningsdirektör Päivi Korkealaakso i ett pressmeddelande.

Relaterat

Brand i industrilokal på Vasklot i Vasa

En brand uppstod i Halmesmäkis industrilokal på Motorgatan i Vasa strax efter nio på lördagsmorgonen.

– Det handlade om en ytbehandlingsfabrik där metallpulver fattade eld under en industriprocess, säger jourhavande brandmästare Ville Isomöttönen.

Enligt företagets vd Hannu Halmesmäki var det ett filter i en utsugningsapparat som började brinna. Det här orsakar företaget en del extra kostnader, men enligt Hannu Halmesmäki håller de sig antagligen under miljonen.

Han vill ändå berömma personalens agerande i samband med branden.

– Personalen handlade exemplariskt, kallade på hjälp och tog sig ut.

En man med blå kavaj står på en obebyggd tomt med ett vattentorn i bakgrunden.

Jakobstad är fullt av kommers - får fastighetsbolag satsa på fler affärer: “Får vi hit 3-5 nya aktörer är jag nöjd”

Jakobstad och Vasa utmärker sig i årets undersökning av landets städer. Föreningen Levande stadscentrum, EKK listar österbottniska städer med dynamiska centrum och livlig handel samt välutnyttjade affärslokaler.

Metsäistä maisemaa Vanhassa Vaasassa

Björn observerades i Gamla Vasa på fredagen

Polisen uppmanar folk att inte åka till platsen i onödan.

Störande beteende stänger gatan utanför Oliver's Inn i Vasa

Gatan utanför Oliver's Inn i Vasa ska stängas av för trafik nattetid. Det föreslår stadsmiljönämnden.

Orsaken är att gatuavsnittet orsakar mycket arbete för polisen. Det handlar om ständigt återkommande störande beteende nattetid.

Polisen är rädd för att speciellt sommaren kommer att bli svår.

Som lösning tänker sig staden ett trafikmärke som meddelar att trafik med motorfordon är förbjuden under specifika tider.

Stadsmiljönämnden valde att föreslå att trafiken stängs av varje natt mellan klockan 24 och 06. Det egentliga beslutet fattas i sista hand av stadens trafikchef.