Hoppa till huvudinnehåll

Datajournalistik

Sådana värderingar har de nya riksdagsledamöterna – konservativa kandidater fick väljarnas förtroende i nästan alla partier

Uppdaterad 04.04.2023 09:24.

I den nya riksdagen har 123 av de 200 invalda högerkonservativa värderingar. Inom SFP kör Eva Biaudet på en helt egen linje.

I valkampanjen har Centern profilerat sig som ett mittenparti men det var kandidater med tydliga högerkonservativa värderingar som fick väljarnas förtroende. Samma trend syns inom alla andra partier förutom Vänsterförbundet och De Gröna. Bara ett fåtal av de invalda från vinnaren Samlingspartiet hör till partiets mer liberala falang.

Ledamöternas position på fyrfältet påverkas av hurdana åsikter de har men också var de själva anser att de hör hemma ideologiskt. Vi har använt oss av två klassiska skalor för att visa de ideologiska skillnaderna: vänster–höger och konservativ–liberal. Vänster–höger beskriver vad kandidaterna anser om ekonomisk politik och konservativ–liberal vad de har för sociala värderingar.

Uppdatering kl 9:24: En bugg som gjorde att det inte gick att välja parti åtgärdades.

Diskussion om artikeln