Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Mika Palosaari utnämnd till direktör vid NTM-centralen i Österbotten

Uppdaterad 28.03.2023 14:29.

Mika Palosaari är utnämnd till tjänsten som direktör för ansvarsområdet näringarna, arbetskraften och kompetensen vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten. Utnämningen gäller för tiden 1.5.2023–30.4.2028.

Sedan 2018 har Palosaari varit direktör för Österbottens arbets- och näringsbyrå. Palosaari som är ekonomie magister till utbildningen har tidigare varit kontaktchef vid Vasa universitet.

Palosaari ska leda ansvarsområdet och jobba för att de resultatmål för verksamheten som har överenskommits med styrande ministerier och myndigheter inom centralförvaltningen ska uppnås.

– Österbottens NTM-centrals område mår bra på många sätt. Människor är lyckliga, naturen är ren, näringsstrukturen är mångsidig, utbildningen är av hög kvalitet och sysselsättningen är på en hög nivå. Samarbetet i regionen är smidigt och resultatrikt. I denna välfungerande gemenskap är det fantastiskt att vara med både som aktör, utvecklare och främjare, konstaterar Palosaari i ett pressmeddelande.

Relaterat

Westenergys planer på metanproduktion går vidare

NTM-centralen gillar Westenergys plan på tillverkning av syntetisk metan i Korsholm.

Myndigheten har nu gett sin slutsats om Westenergys miljökonsekvensbeskrivning. Och det är trevlig läsning för Westenergy.

Projektet anses ha en stor positiv inverkan på klimatet. Projektet har sannolikt inte några betydande skadliga konsekvenser, men konsekvenserna för det närliggande Naturaområdet Vedahugget är måttliga, bland annat på grund av att belysningen och bullret ökar.

Konsekvenserna under projektets byggtid är mer betydande än under själva driften. Men konsekvenserna är ändå rätt kortvariga, förutsägbara och möjliga att lindra.

Syntetisk metan kan användas som bränsle i den tunga trafiken och i havstrafiken. Anläggningen planeras tas i bruk under år 2025.

Intervjubild vid ett fartgupp.

Fartgupp i Tarkis väcker förundran: ”Det är felplacerat”

Fartguppet ska förbättra säkerheten på vägen.