Hoppa till huvudinnehåll

Vetamix

Körledaren Heidi Kiviharjus hjärta brinner för personer som fått streck i sång – hon hjälper dem som drabbats av hjärtlös musikundervisning

En kvinna med vänlig min tittar i kameran och visar hur dus ka sjunga
Bildtext Särskilt äldre generationer har traumatiserats av sångprov i skolan där man skulle sjunga ensam framför hela klassen.
Bild: Heidi Maria Finnilä / Yle

Att som ung få höra att man inte kan sjunga, kan ha förödande konsekvenser för resten av livet. För på riktigt kan alla lära sig sjunga med hjälp av vänlig sångpedadogik.

Musikmagister Heidi Kiviharju brinner för vänligt körledarskap och har skrivit sin magisteravhandling vid Sibelius-Akademin om hur man leder en kör så att alla kan känna sig psykologiskt trygga.

Mitt primära budskap är att alla ska få sjunga i kör, också de som tidigare har fått höra att de är tondöva eller omusikaliska

Heidi Kiviharju

Vänligt körledarskap fungerar lika bra för alla. Mest handlar det om att skapa gemenskap och trygghet och en känsla av att körmedlemmen har rättigheter i kören.

Men är det inte så att körledaren ändå är den absoluta auktoriteten som ska fatta beslut och styra upp allt?

– Nej jag är totalt av annan åsikt, säger Heidi Kiviharju. Det är klart att en kör behöver en ledare. En kör är ju en stor grupp av människor som behöver ledarskap. Så någon måste planera och som ansvara för körövningen. Men en kör behöver inte en envåldshärskare eller en tyrannisk auktoritet, slår Heidi Kiviharju fast.

Kuorolaulu
Bildtext Ju trevligare stämning än kör har, desto bättre sjunger körmedlemmarna.
Bild: Pixabay

Enligt Kiviharju fungerar en kör mycket bättre när körledaren har goda sociala färdigheter. Den här uppfattningen stöds av flera forskningsresultat så väl i Finland som många andra länder.

– En kör behöver en ledare som får det bästa ut av körmedlemmarna och som utvecklar deras talang. Det är också viktigt att ha roligt. Det blir så mycket bättre resultat med glädje än rädsla i en kör, säger Kiviharju.

Sångtraumatiserade kan få hjälp

Heidi Kiviharju berättar att hon fått möta många sångtraumatiserade personer under sin drygt tio år långa erfarenhet som kör- och sångpedagog på Laulu Avain som är en sångskola för sångtraumatiserade vuxna.

– Jag har fått höra om körer, olika sånggrupper och musikundervisning i skolan som har fått folk att känna sig sämre och som stämplat dem som dåliga, berättar Heidi Kiviharju.

På grund av traumatiska erfarenheter har de här personerna helt slutat sjunga. Och när de flera år senare har sökt sig till en vänligare sångutbildning eller konstruktiv pedagogik hittar de sin röst.

Att få höra att man inte kan sjunga kan ha långtgående konsekvenser för en människas självbild. Att få höra att ens röst inte duger, kan leda till att man upplever att man inte duger som människa

Heidi Kiviharju

Kan du ge några exempel på vad de här personerna har varit med om?

– Många har fått höra att de inte alls får sjunga eftersom de är så dåliga. Helst ska de bara röra på munnen och vara tysta. De har fått höra att de är tondöva och helt omusikaliska och att de aldrig kommer att lära sig sjunga.

Det kan vara mycket smärtsamt att höra att ens röst inte duger. Uppfattningen om att man inte kan sjunga, kan leda till ett trauma som stämplar en för resten av livet.

– Din röst är också din identitet, din personlighet, hur du tänker, hur du känner och hur du uttrycker dig, säger Heidi Kiviharju.

en kvinna sitter på ett cafe och skriver på sin laptopt
Bildtext Att få höra att ens röst inte duger för sång, innebär för många att de tror att de inte duger till något annat heller.
Bild: Heidi Maria Finnilä / Yle

Många av Heidi Kiviharjus sångelever har varit med om sångprov i skolan där de har blivit förödmjukade inför hela klassen:

– De har inte fått någon övning i att sjunga, inga verktyg för att lära och de har fått ett uselt betyg. Under sådana omständigheter är det bara de som har musik som hobby eller som lärt sig att sjunga hemma som klarar sig.

Heidi Kiviharju jämför med ämnen som matematik och biologi där det finns läroböcker och där man i undervisningen går igenom de färdigheter som elever ska lära sig inför prov.

På samma sätt, genom att undervisa konstruktivt och logiskt kan man faktiskt undervisa också i sång. Att lära sig sjunga handlar främst om fysisk träning

Heidi Kiviharju

Mycket har att göra med hur du hör saker och hur du skapar en ton och träffar en ton. Det här är saker som du kan öva dig i bara du får verktyg för det, förklarar Heidi Kiviharju.

Vilka psykologiska konsekvenser har det för en person att få höra att hen inte kan sjunga?

– Det är traumatiserande att som ung stämplas av en auktoritet som oduglig i sång. Och det hela blir bara värre av att man utöver det signalerar att det är fråga om en färdighet som man aldrig kommer att kunna lära sig. Det blir en oerhört negativ inlärningsspiral.

Körsång
Bildtext Enligt Heidi Kiviharju borde ingen beröva en annan människas sångarglädje.
Bild: CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)

Heidi Kiviharju berättar hur mycket gemenskap man förlorar om man lever i tron att man inte kan sjunga.

Folk tror att de inte har rätt att sjunga allsång. De vågar varken sjunga Den blomstertid nu kommer eller Vårt land och de upplever att de alltid måste vara tysta när andra sjunger. Det är hjärtskärande

Heidi Kiviharju

Heidi Kiviharju har tagit del av forskning som innehåller starka berättelser om det utanförskap som sådana personer känner som har fått höra att de inte kan sjunga. Och när hon berättar fylls hennes ögon av tårar.

Kiviharjus berättelser berör också mig djupt och jag känner skuld för alla gånger som jag blivit irriterad när någon sjunger fel.

Men jag är en produkt av min tid och det var så här vi undervisades i vår barndom. Jag var duktig på att sjunga och fick alltid stå på scen. Men jag var usel i idrott och valdes alltid sist i bobollslaget.

en glad kvinna jeans gör en danspose och ler mot kameran
Bildtext Heidi Kiviharju gläder sig för var och en av sina körmedlemmar som insett att de faktiskt kan sjunga. Den vetskapen har förändrat mångas liv till det bättre.
Bild: Heidi Maria Finnilä / Yle

– Jag är en känslig person och de här berättelserna och det orättvisa bemötande som folk har utsatts för berör mig djupt, säger Kiviharju.

Att sjunga tillsammans i en stor grupp och att få använda sin röst har en stor inverkan på ens självkänsla. Därför är det viktigt med ett tryggt sammanhang och en ledare som har goda sociala färdigheter och som får gruppen att fungera tillsammans.

Att inse att du kan sjunga kan påverka hela resten av ditt liv. Insikten har för en del lett till att de ändrar sitt liv till det bättre också på andra fronter. En del av mina elever har berättat att de bytt jobb eller har vågat köpa ett hus för att de äntligen kan sjunga. Det är stort

Heidi Kiviharju

Kiviharju använder mycket humor under körövningarna och hon för dialog med kören.

– Jag försöker skapa en god stämning där alla känner sig accepterade och där det känns tryggt att göra misstag medan man lär sig. Körsång behöver inte vara en så allvarlig sak.

Heidi Kiviharjus körledarskap är coachande och har främsta fokus på social trygghet och gemenskap.

– Det musikaliska kommer fram ur tryggheten. Då vågar du sjunga ut och testa, ha skoj tillsammans och lita på att du duger.

Heidi Kiviharju hjälper dem som tror att de inte kan sjunga

5:22