Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Tid och pengar går på tunn is då Åbos dubbelspår byggs: ”Det spelrum som fanns har använts på bekostnad av en del personers sommarsemester”

Uppdaterad 29.03.2023 07:26.
Bild av ett vägarbete.
Bildtext Rivningen av järnvägsbron över Aura å har försenats. Nu tillåter inte tidtabellen fler dröjsmål.
Bild: Cecilia Juuti / Yle

Än så länge håller tidtabellen för Åbos järnvägsprojekt, men nu får inga felsteg tas. De närmaste veckorna klarnar det hur broarbetet över Aura å ska fortskrida.

I samband med att dubbelspåret mellan Åbo och Kuppis järnvägsstationer byggs ska järnvägsbron som går Aura å rivas. Invånarna i närheten förvarnades att rivningen och pålningen av en ny bro skulle orsaka buller under februari och mars månad, men ännu sista veckan i mars har bygget inte inletts.

Projektet ligger efter den ursprungliga tidtabellen, bekräftar Erkki Mäkelä, projektchef vid Trafikledsverket.

Trots förseningen säger Mäkelä att den slutliga tidtabellen fortfarande håller. Men tiden är knapp.

– Det spelrum som fanns i tidtabellen har använts och det gjordes på bekostnad av en del personers sommarsemester. Nu måste jobbet verkligen skötas väl, säger Erkki Mäkelä.

EN man i blå rock och glasögon.
Bildtext Enligt Erkki Mäkelä, projektchef vid Trafikledsverket, är tidtabellen för banprojektet väldigt pressad.
Bild: Cecilia Juuti / Yle

Den 15 december 2024 är det meningen att dubbelspåret ska vara färdigt och alla tåg ska kunna köra till Åbo centralstation igen. Nu stannar en del av tågen vid Kuppis station.

Hela banprojektet ska vara färdigt 2026.

Brist på byggplanerare

I banprojektet ingår bygget av dubbelspåret mellan Åbo och Kuppis stationer, och förnyandet av bangårdarna vid Åbo centralstation och vid Storheikkilä.

Broarbetet vid dubbelspåret utförs av byggentreprenören GRK på beställning av Trafikledsverket. Orsaken till att arbetet är försenat är att GRK har tagit längre tid på sig att planera bygget än det var avtalat.

– I den här projektformen står entreprenören för planeringen. Det kunde de givetvis bli lite bättre på, säger Erkki Mäkelä.

En skylt med information om banarbeten.
Bildtext Dubbelspåret mellan Åbo och Kuppis ska vara färdigt i slutet av år 2024.
Bild: Cecilia Juuti / Yle

Det har varit svårt att få tag på byggplanerare eftersom efterfrågan har varit stor det senaste året.

– Det märks av nu.

Trots att arbetet går långsammare än tänkt, säger Mäkelä att det inte är någon idé att gå vidare med bristfälliga planer. Strandbanken vid Aura å konstaterades redan tidigare vara utmanande att bygga på.

– Nu blir planerna så bra att vi kan bygga ordentligt med en gång och vi minimerar risken för korrigeringar i ett senare skede.

Just nu planeras alltså broarbetet, och efter det återstår resten av banprojektet. Varje delmoment planeras och utförs för sig.

Budgeten svällde med 40 miljoner euro

Den ursprungliga budgetuppskattningen var 67,5 miljoner. I december steg den till 108 miljoner euro.

Trafikledsverket och Åbo stad delar på kostnaderna för projektet och utöver det bidrar Europeiska unionen med 28,1 miljoner euro.

Så länge Trafikledsverket och entreprenören GRK förhandlar om planerna, vill Åbo stad inte kommentera hur fördröjningen påverkar stadens andel i projektet. Åbos biträdande borgmästare Heikki Pälve säger att han har full tillit för hur Trafikledsverket beställer tjänsterna från entreprenören.

Bangården i Åbo.
Bildtext I och med banprojektet ska man bygga trappor ner från Logomobron till perrongerna vid den nya bangården.
Bild: Cecilia Juuti / Yle

Inom de närmaste veckorna borde det bli klart när GRK kan gå vidare till att utföra brobygget. Samtidigt blir det klart om budgeten växer ytterligare, säger Erkki Mäkelä.

– Mycket har hänt sedan den ursprungliga budgeten offentliggjordes. Hittills har trycket på budgeten varit hård, och så kommer det att fortsätta.

Diskussion om artikeln