Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Rektor om påståendet att unga utbildas till arbetslöshet: ”Arbetsmarknaden säger inte att vi behöver så och så många vildmarksguider”

En kvinna på vandring som går över en å till fots men en ryggsäck på ryggen.
Bildtext Det är populärt att utbilda sig till vildmarksguide, säger rektorn vid Axxell. Närvårdarplatserna är svårare att fylla. Bilden är en arkivbild.
Bild: Elina Toivonen / Yle

Yrkesutbildningarna har svårt att styra in ungdomarna till de branscher som är i störst behov av arbetskraft. Det berättar rektorer som vi har talat med.

Var fjärde yrkesskolelev står utan jobb ett år efter utexamineringen och enligt Arbets- och näringsministeriet utbildar yrkesskolorna unga till arbetslöshet.

Bland annat utbildas för många administratörer och mediearbetare, enligt ministeriet. Anne Levonen, rektor på Yrkesakademin i Österbotten, rekommenderar studier inom vård och teknik i stället.

– Med tanke på de nuvarande fabrikerna och företagen vi har i Österbotten – både stora och små – är teknikbranschen väldigt viktig. Där finns ett skriande behov av yrkeskunniga arbetstagare.

Exempel på yrken för vilka rekryteringsbehovet är stort

Lena Johansson som är rektor vid vid Axxell lyfter också fram att företag inom metallbranschen, VVS och byggbranschen behöver mer arbetstagare. Samma gäller för vård- och omsorgsbranschen.

– Barnledare och närvårdare kunde vi utbilda nästan hur många som helst av om vi skulle ha tillräckligt många sökande. Restaurangbranschen, servicebranschen, turistbranschen ... det råder brist inom alla de här, säger hon.

Problemet är att vi inte har tillräckligt med sökande för att vi ska kunna spotta ut det som arbetslivet behöver

Lena Johansson, rektor vid Axxell

Svårt att fylla vårdarplatserna

Vid Axxell, som ordnar yrkesutbildning på olika håll i Svenskfinland, studerar fler vuxenstuderande än ungdomar som sökt till skolan via den gemensamma ansökan. Axxell prioriterar utbildningar inom branscher där arbetskraftsbrist råder, som till exempel vårdutbildningarna, enligt Johansson.

– Problemet är att vi inte har tillräckligt med sökande för att vi ska kunna spotta ut det som arbetslivet behöver.

Axxells rektor Lena Johansson.
Bildtext Axxells rektor Lena Johansson säger att alla som vill bli närvårdare kommer in på utbildningen. Men hon frågar sig samtidigt om alla som nu är arbetslösa är lämpliga att bli närvårdare.
Bild: Christoffer Westerlund

Det är i synnerhet svårt att fylla det personalbehov som finns inom vården. Utbildningarna för artesaner och vildmarksguider är ändå välfyllda.

– De här yrkena bygger ju långt på att du blir egenföretagare. Det finns inte en arbetsmarknad som säger att vi behöver så och så många vildmarksguider, säger Johansson.

Exempel på yrken för vilka rekryteringsbehovet avtar

Studerande väljer det som intresserar dem

I slutändan är studievalet fritt för var och en. Utbildningsanordnarna ska ändå erbjuda utbildningar som ger jobb och en sak som de kan göra är att justera antalet studieplatser enligt arbetsmarknadens behov.

– Vi kan inte förbjuda studerande från att välja, men vi kan minska antalet platser och eventuellt stänga av utbildningar. Men det är en ganska stor sak att göra, säger Anne Levonen vid Yrkesakademin i Österbotten.

Axxells rektor Lena Johansson säger att man ännu inte behövt skära ned på studieplatserna för utbildningar som inte direkt svarar på samhällets arbetskraftsbehov.

Vad väger tyngre, arbetsmarknadens behov eller ungdomarnas rätt att välja?

– Båda är lika viktiga. Med tanke på att ungdomarna också ska få ett arbete och ha en möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden, så är det enormt viktigt att följa med det behov som finns i arbetslivet, säger Levonen.

– Det allra bästa skulle vara att man utbildar för det arbetsmarknaden behöver. Vi betonar det dagligen. Men man får en bättre arbetskraft om folk får göra det man verkligen trivs med. Måendet är också en viktig del av arbetsförmågan, säger Johansson.

Diskussion om artikeln