Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Reflexer i Närpes räddar fågelliv: ”Kommer att minska fågeldöden kanske till och med till noll”

Reflex på elledningar räddar fågelliv - Spela upp på Arenan

Ungefär en kilometer elledning på Molnmossen i Närpes har blivit beprydd med reflexer. Enligt biologen Hans Hästbacka undviker man en hel del fågeldöd på det här viset.

För ett par månader sedan sattes reflexer upp vid luftledningsnäten i Molnmossen i Närpes. Området är populärt bland flyttfåglar som sångsvanar, gäss och tranor och årligen dör en hel del fåglar när de flyger in i elledningarna.

– De här reflexerna som snurrar syns på långt håll och gör att fåglarna blir uppmärksamma på dem. Det är framförallt rörelsen, men också färgerna som gör att man ser dem bra. De är nog effektiva, konstaterar biologen Hans Hästbacka.

– Det kommer att minska fågeldöden kanske till och med till noll. Den främsta dödsorsaken bland sångsvanarna är elledningarna, så visst finns det orsak att sätta ut varningssnurror på de ställen där fågeldöden är stor.

Enligt elbolaget Caruna är fåglarnas säkerhet den främsta orsaken till att reflexerna satts upp, men reflexerna skyddar också luftledningarna och i förlängningen eldistributionen.

– Visst är det en sparåtgärd på längre sikt för elbolagen. Det är en vinst för både människan och naturen, säger Hästbacka.

Fåglar med stor vingbredd drabbas

För tillfället pågår fåglarnas vårflytt, då de återvänder till Finland för sommaren efter att ha tillbringat vintern på varmare breddgrader. Molnmossen är en bra rastplats för fåglarna på deras väg norrut.

– Det här är ett område där de rastar en hel del på våren och på hösten. Odlingsområdet går ungefär i nord-sydlig riktning och fåglarna följer den nord-sydliga riktningen, så det passar utmärkt för dem.

Enligt Hästbacka är det främst när fåglarna ger sig iväg från åkrarna som de flyger in i elledningarna.

– Det verkar som om de skulle ha bättre möjlighet att parera ledningarna då de landar. De är kanske mer uppmärksamma, men när de lyfter och flyger snett in under ledningarna så räcker det bara med att vingspetsarna tar i två ledningar så är det färdigt. Därför kommer döden oftare underifrån än ovanifrån.

Små reflex hänger på elledningar.
Bildtext De små reflexen som rör sig lätt i vinden syns bra för fåglarna som har tio gånger bättre syn än människan.
Bild: Juho Teir / Yle

Mindre fåglar kan flyga mellan ledningarna, men för fåglar med stor vingbredd är det svårare och det är inte enbart flyttfåglarna som drabbas.

– De döda svanarna som ligger på åkrarna lockar till sig havsörnar och kungsörnar och de kan i sin tur flyga i ledningarna.

Utöver Molnmossen i Närpes har också Nummijärvi och Kainasto i Kauhajoki fått reflexer inför flyttfåglarnas ankomst. Birdlife Finland samlar in information om var det dör mycket fåglar och informerar sedan elbolagen om var det kan finnas behov för reflexer.

– Man har inte kartlagt hela Finland, men man håller på med arbetet och det här är en del av arbetet här i Närpestrakterna. Det finns andra områden där svanar flyger ihjäl sig och där får elbolagen rycka in och sätta upp reflexer så att fågeldöden minskar eller upphör.