Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lappträsk gick en halv miljon euro på plus 2022

Enligt bokslutet för 2022 gjorde Lappträsk kommun ett bra resultat med ett överskott på omkring 519 000 euro.

Skatteintäkterna uppgick till 10,1 miljoner euro, vilket är ungefär en halv miljon euro mer än beräknat.

Kommunen har fortsatt genomföra åtgärderna i det ekonomiska balanseringsprogrammet. Dessutom fortsatte staten att kompensera för kommunernas coronakostnader vilket för Lappträsks del var cirka 190 000 euro.

Rörelsekostnaderna ökade med lite under tre procent under 2022 jämfört med året innan.

Kommunen har fortsatt betala av sina lån och lånebeloppet är nu 621 euro per invånare. Det nationella genomsnittet är hela 3 363 euro per invånare. Kommunen förbereder sig för den kommande reningsverksinvesteringen vilken kommer att kräva mer lån.

Relaterat

Bybutiken i Lappträsk öppnar på ny plats i sommar

Bybutiken i Lappträsk kommer i fortsättningen finnas i bensinstationen Pukaron Paroni, meddelar Lappträsk kommun.

Som bäst håller parterna på att slutföra de praktiska arrangemangen. Planen är att butiken öppnar i Pockar i juni.

Kommunen uppger att det funnits en önskan om att butiken ska få en fortsättning, men att konceptet borde förnyas.

Bybutiken säljer produkter och varor med ursprung i Lappträsk. Kommunen hoppas flytten leder till att butikens försäljning ökar och får mera synlighet.

Bybutiken har tidigare drivits av kommunen och funnits i den gamla busstationen. Den har varit öppen under sommaren och en kortare period på vintern.

Två vargar går i skogen på snötäckt mark.

Lappträsk kan få vargungar i vår – i Borgå har vargen inte synts till på en tid

Vargparet har etablerat revir i norra Lovisa och Lappträsk.

Personporträtt av en glad Otto Andersson.

Östnyland får ett andra mandat i riksdagen – Otto Andersson invald efter thriller

Samlingspartiets Heikki Vestman från Sibbo återvaldes.