Hoppa till huvudinnehåll

Yles pressmeddelanden

Förbättrad förutsägbarhet och uppföljning av Yles audioutbud

En dam i medelålderna lyssnar på Yle Arenan medan hon lägger pussel  på ett bord.
Bild: Jussi Nahkuri/Yle

Yles förvaltningsråd behandlade vid sitt möte 28.3 bolagets plan för att verkställa förhandsprövningsbeslutet om ljudinnehåll som publiceras på webben.

Yles förvaltningsråd fattade i december ett förhandsprövningsbeslut där det konstaterade att Yles ljudinnehåll på Yle Arenan eller i bolagets övriga webbtjänster är väsentligt för genomförandet av Yles public service-uppdrag. I samband med beslutet gav Yles förvaltningsråd bolaget rekommendationer för publicering och inköp av audio on demand- innehåll. Förvaltningsrådet fastställde vid sitt möte 28.3 Yles plan för att verkställa rekommendationerna.

I fortsättningen kommer Yle årligen att följa upp konkurrens- och marknadseffekterna av sitt ljudinnehåll på webben. Iakttagelserna rapporteras i förvaltningsrådets årsberättelse till riksdagen.

Yle kommer i fortsättningen också att i december publicera en översikt över det kommande årets ljudutbud på sin webbplats. Hittills har Yle publicerat de utbudsspecifikationer som uppdateras vid behov och som beskriver de viktigaste innehålls- och publiceringsbehoven under det kommande året.

Planen som Yle lämnat in till förvaltningsrådet samt alla dokument och utlåtanden om förhandsprövningen finns på Yles webbplats.

Förhandsprövning är ett förfarande som fastställts i Yle-lagen och som kan genomföras på olika typer av nya tjänster och funktioner. Efter förvaltningsrådets övervägande kan en prövning genomföras även i andra fall, om det anses nödvändigt. Även om Yles ljudinnehåll på webben inte är en ny tjänst beslutade förvaltningsrådet ändå att utföra förhandsprövningen. Förhandsprövning görs alltid av förvaltningsrådet och utomstående experter. Bolagets ledning deltar inte i förfarandet.

På andra språk