Hoppa till huvudinnehåll

Riksdagsvalet 2023

”Onaturligt, det finns bara två kön” – olika åsikter om ett tredje juridiskt kön i Finland både bland ungdomar i Närpes och bland riksdagskandidater

Uppdaterad 30.03.2023 09:46.
Tre flaggor: Prideflaggan, flagga för ickebinära och flagga för genderfluida personer.
Bildtext Inom Pride-rörelsen finns det också flaggor för ickebinära och genderfluida personer. En genderfluid person upplever att hens kön varierar medan en ickebinär person definierar sig som både man och kvinna, som ingendera, eller som någonting mittemellan.
Bild: OLENA IVANOVA

Frågan om vi ska ha två eller flera juridiska kön delar kandidaterna i tre läger; de som är säkra på att det finns fler än två kön, de som är säkra på att det bara finns två och de som talar om olika könsupplevelser. Även bland ungdomar går åsikterna isär.

Finland har officiellt två kön: man och kvinna. Det här syns bland annat i din personbeteckning och i många dokument, såsom vårdjournaler och pass.

Det finns ändå människor som inte identifierar sig som man eller kvinna, bland annat ickebinära personer. Det finns också interkönade människor som vid födseln inte direkt kan definieras som antingen flickor eller pojkar. För de här personerna skulle ett införande av ett tredje kön vara betydande, säger Malin Gustavsson, mångfalds- och jämställdhetsexpert. Ett tredje kön kunde till exempel heta ”annat”.

Bland ungdomarna i Närpes rådet det delade meningar i frågan.

– Absolut inte, nej. Onaturligt, säger Dennis Westerholm och Thomas Söderback.

– Det finns bara två kön, kompar Nicolai Malm och Liam Thomasfolk.

Fyra ungdomar som står i en aula, från väster till höger: Nicolai Malm, Dennis Westerholm, Thomas Söderback, Liam Thomasfolk
Bildtext Närpesborna Nicolai, Dennis, Thomas och Liam anser inte att det behöver införas ett tredje juridiskt kön i Finland.
Bild: Jasmine Urwäder / Yle

Salah Ibrahim och Maya Enqvist är av annan åsikt.

– Det är ganska bra som det är nu, men det borde nog också alltid finnas ett annat alternativ för de som tycker att de inte hör till ”man” eller ”kvinna”. De ska också få ha rätt att vara de de är, säger Ibrahim.

– Håller med. Man borde få göra ett aktivt val, så man inte måste känna att man hör till ”man” eller ”kvinna” om man inte gör det, säger Enqvist.

Emilia Antfolk och Minea Westerback ser gärna ett tredje alternativ.

– Jag tycker nog att det ska finnas ett tredje kön så att folk har rätt att välja vad de vill identifiera sig som, säger Antfolk.

– Jag tycker samma, alla identifierar sig ju inte som man eller kvinna, så det borde nog finnas ett tredje alternativ, säger Westerback.

Fyra ungdomar som står i ett klassrum. Från vänster till höger: Salah Ibrahim, Minea Westerback, Emilia Antfolk och Maya Enqvist.
Bildtext Närpesborna Salah, Minea, Emilia och Maya tycker att de som inte identifierar sig som man eller kvinna också borde få ha ett alternativ.
Bild: Jasmine Urwäder / Yle

En svag majoritet av kandidaterna vill inte införa ett tredje juridiskt kön i Finland

I Yles valkompass har riksdagskandidaterna fått ta ställning till påståendet ”Finland borde införa ett tredje juridiskt kön”. Frågan delar partierna så att mera vänstersinnade partier håller med påståendet och mera högersinnade partier är av annan åsikt.

Ser man på födelseåret bland kandidaterna märker man att frågan också delar folk enligt ålder.

Graf som visar hur svaren fördelas
Bildtext Av de riksdagskandidater som är födda före 1980 är en majoritet emot ett införande av ett tredje juridiskt kön i Finland. Av de kandidater som är födda efter 1980 är en majoritet för ett införande.

Som grafen visar finns det ändå både yngre kandidater som inte vill införa ett tredje kön och äldre kandidater som vill införa ett tredje kön.

En kandidat från Samlingspartiet, född på 90-talet säger bland annat:

– Det finns två biologiska kön, man och kvinna. Om någon tycker annorlunda är det okej, men det finns inget behov att ändra det i lagen.

En kandidat från Vänsterförbundet, född på 60-talet, säger i stället så här:

– Alla, inklusive vi ickebinära, har rätt att bli sedda som oss själva – inte som något annat än vad vi är.

Graf som visar hur svaren fördelas
Bildtext Majoriteten av kandidater från De Gröna, Vänsterförbundet, Socialdemokraterna och Svenska folkpartiet är för ett införande av ett tredje juridiskt kön i Finland. Majoriteten av övriga partiers kandidater är emot.

Hur många kön finns det egentligen?

Genom en textanalys av kandidaternas svar i Yles valkompass ser vi hur kandidaterna motiverat sin ståndpunkt. Textanalysen visar att svaren grovt kan delas in i tre olika kategorier: Kandidater som säger att det finns flera kön än ”man” och ”kvinna” och att det därför också borde införas åtminstone ett tredje kön, kandidater som säger att det endast finns två kön och kandidater vars ståndpunkt är mellan de här två åsikterna.

I vår analys av kandidaternas öppna svar ser man tydligt att kandidater från samma parti ofta motiverar sin åsikt på liknande sätt.

Grafik på de största partiernas åsikter om tredje könet. Gröna, SDP och VF säger att det finns flera kön. SFP, C, RN och Saml säger att man kan uppleva att det finns flera, men det finns bara två(olika åsikter om det juridiska). Sannf och KD säger att det finns bara två.
Bild: Isabella Moilanen / Yle

Vi kan också se hur några partiledare svarat på påståendet. Varken Riikka Purra, partiledare för Sannfinländarna, Hjallis Harkimo, partiledare för Rörelse Nu eller Annika Saarikko, partiledare för Centern har motiverat sin ståndpunkt, men de har alla svarat att de inte vill införa ett tredje juridiskt kön i Finland.

Resten av partiledarna, Petteri Orpo, Samlingspartiet, Anna-Maja Henriksson, Svenska folkpartiet, Sanna Marin, Socialdemokraterna, Maria Ohisalo, De Gröna och Li Andersson, Vänsterförbundet, ser gärna att man inför ett tredje juridiskt kön i Finland.

Grafik på vad partiledarna Marin, Henriksson, Essayah och Orpo säger om att införa det tredje könet. Marin och Henriksson är helt av samma åsikt, Orpo är delvis av samma åsikt och Essayah är helt av annan åsikt.
Bildtext Partiledarna Sanna Marins, Anna-Maja Henrikssons, Sari Essayahs och Petteri Orpos svar på påståendet ”Finland borde införa ett tredje juridiskt kön”.
Bild: Isabella Moilanen / Yle

”Finska staten måste erkänna de här människorna”

Malin Gustavsson, jämställdhets- och mångfaldsexpert på Ekvalita säger att frågan om Finland borde införa ett tredje juridiskt kön eller inte påverkar en liten minoritet jättemycket, och en stor majoritet inte alls. Av den orsaken anser hon att Finland borde införa ett tredje juridiskt kön.

– På samma sätt som att jag har rätt att definiera mig som det kön jag är och den identitet jag har så ska en rättsstat ge möjlighet till också andra människor att göra samma sak, annars är det inte rättvist. En mänsklig rättighet ska vara att få definiera sitt eget kön, säger Gustavsson.

Jämställdhetsexperten Malin Gustavssons tre argument för ett tredje juridiskt kön i Finland

  1. Det finns redan en allmän förståelse i stora delar av Finland för ett tredje kön. Många organisationer, företag, kommuner och ministerier har nämligen alternativet ”annat” i enkäter och frågeformulär som man skickar ut, säger Gustavsson.

  2. Statistiken bland ickebinära är viktig. Gustavsson lyfter fram att man redan nu kan se att barn som tillhör minoriteter drabbas hårdare av olika saker, bland annat sexualiserat våld. Den psykiska hälsan påverkas också av att hela tiden bli felkönad och bidrar också till en större utsatthet, påpekar Gustavsson.

  3. Det har alltid funnits interkönade barn, alltså barn som enligt sin fysiska kropp inte kan definieras som flicka eller pojke vid födseln. Ändå måste föräldrar i dag välja antingen eller, vilket Gustavsson upplever som väldigt problematiskt.

En kvinna som sitter vid ett bord.
Bildtext Många länder har ett system med ett tredje kön, påpekar Malin Gustavsson, bland annat asiatiska länder såsom Bangladesh och Indien, där ett tredje kön är en självklarhet.
Bild: © Kerttu Penttilä

Gustavsson säger att många föreningar och andra organisationer redan i dag erkänner att det finns fler än två kön. I många enkäter kan man till exempel fylla i alternativen ”kvinna”, ”man” eller ”annat”. Av den orsaken tycker hon också att staten och Finland ska göra likadant.

En mänsklig rättighet ska vara att få definiera sitt eget kön

Malin Gustavsson, jämställdhetsexpert

– Jag upplever att finska staten ska erkänna de här människorna. I en stor del av Finland har vi redan ett tredje kön om vi ser på organisationer som i dag jobbar med jämställdhets- och mångfaldsfrågor, det vill säga föreningar, företag, ministerier och kommuner.

Hon säger att ett erkännande är viktigt för de här minoriteternas mentala hälsa. Samtidigt vill hon också ha ett erkännande för att staten ska kunna pressa på en förändring för att alla typer av digitala system och andra system ska kunna ha åtminstone ett tredje alternativ.

MDB kan inte uttala sig om hur kostsam förändringen skulle vara

Från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB), som bland annat är den myndighet som du kontaktar om du vill korrigera ditt juridiska kön i dag i Finland, säger kommunikatör Anna-Riitta Lund att man för närvarande arbetar enligt gällande lagstiftning, där det finns två officiella kön.

Ifall lagen ändras kommer det också att påverka MDB:s verksamhet men man är motvillig att uppskatta vilka kostnaderna skulle bli eller vad ett tredje kön skulle medföra för förändringar i befolkningsuppgifterna.

Uppdatering 30.3 kl. 9:46: Artikelns rubrik har preciserats.