Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Tre av fyra österbottniska riksdagskandidater vill minska på vargstammen

Två vargar går genom skogen. Marken är täckt av snö.
Bildtext Enligt Luke finns det idag 60 vargrevir i Finland.
Bild: Premium Stock Photography GmbH / Alamy/All Over Press

En stor majoritet av riksdagskandidaterna i Vasa valkrets är för en minskning av vargstammen. Endast De Gröna och Vänsterförbundet är av annan åsikt.

Enligt naturresursinstitutet Lukes uppskattning fanns det i mars ifjol 290 vargar i Finland och sannolikt 60 vargrevir, varav 37 bestod av familjegrupper och 23 av revirmarkerande par. En allt större del av reviren finns i västra Finland.

Många riksdagskandidater i Vasa valkrets ifrågasätter Lukes uppskattning. Bland andra Harri Koskela (Saml) tror att stammen är betydligt större än de officiella beräkningarna visar.

”Vargen har under de senaste åren blivit allt mer människovänlig och dödar produktionsdjur samt jakt- och sällskapshundar”, motiverar Koskela sin ståndpunkt gällande minskningen av vargstammen i valkompassen.

Många kandidater konstaterar att vargen hör till Finlands natur, men i tätorter måste deras förekomst begränsas.

Till och med tre av fyra österbottniska kandidater skulle minska på vargstammen. Bland de flesta partier får minskningen av stammen nästan ett fullt stöd.

Bland De Grönas kandidater är däremot ingen för en minskning av vargstammen och bland Vänsterförbundets kandidater vill ungefär 70 procent inte minska vargstammen.

Behandlingen av lagen om stamvårdande jakt faller på nästa regerings konto, eftersom behandlingen i riksdagen slutade i en utmarsch.

Majoriteten av kandidaterna i Vasa valkrets anser att den stamvårdande jakten borde underlättas.

Vargar i vinterlandskap.
Bildtext Antalet vargar har ökat i västra Finland.
Bild: mauritius images GmbH / Alamy/All Over Press

Många kandidater vill prioritera människornas säkerhet. Till exempel konstaterar Anna-Maja Henriksson (SFP) i valkompassen att människor ska få känna trygghet i vardagen. Enligt henne hör vargen inte hemma i bosättning och därför behöver människors oro tas på allvar.

”Det borde göras enklare att få tillstånd att fälla varg. Samma regler för fällande av varg som finns inom renskötselområdet ska gälla i hela Finland”, skriver Henriksson i valkompassen.

Kristdemokraternas Virpi Ali-Haapala konstaterar att vargstammen borde minskas där som vargarna orsakar rädsla och begränsar människornas utevistelse. Många andra kandidater anser också att tillstånd att fälla varg borde fås enklare på ställen där vargen har orsakat skada.

Enligt Manolis Huuki (Sannf) har redan ett flertal jakthundar och boskap i Mellersta Österbotten dödats av varg.

Susanna Koski (Saml) hoppas på effektivare befogenheter för polisen.

Problemindivider får fällas, men inte i stamvårdande syfte

De kandidater som är av annan åsikt om minskningen av vargstammen godkänner att problemindivider får fällas.

Bland andra Jami Haavisto (Gröna) konstaterar att man måste få skjuta en varg i en situation där den på riktigt är till fara. Men han vill ändå inte se stamvårdande jakt på varg.

”Jag är orolig för hur många politiker som leker naturexperter och vill inleda stamvårdande jakt på varg. Det här borde inte vara en politisk cirkus utan i sista hand borde beslutet komma från experter”, skriver Haavisto.

Även Jenni Kuisti (Gröna) skriver att jaktlicenser endast kan beviljas för problemindivider.

”Att fälla fel individer kan leda till en ökning av för arten otypiskt beteende. Därför bör man vara noggrann med beviljandet av jaktlicenser. Vargen är utrotningshotad i vårt land”, konstaterar Kuisti i valkompassen.

Problemindividerna nämns i många svar. Bland andra Jani Ekström (VKK) skulle godkänna minskningen av varg åtminstone då det gäller problemindivider.

Steven Frostdahl (SFP) konstaterar i valkompassen att allt för många vargar har tagit sig för nära bebyggelse och beter sig avvikande i förhållande till människor.

Vissa vill se en större vargstam i Finland

Enligt Luke är den nuvarande vargstammen i Finland för liten för att kunna hålla sig genetiskt livskraftig. Även om en minoritet av kandidaterna är av samma åsikt som Luke, finns det ändå förståelse för vargen i flera partier.

Till exempel konstaterar Teuvo Herranen (Vf) att vargstammen i Finland borde bli större.

”Vargmängden i Finland, Sverige och Norge borde höjas till 2 000 individer så att stammen skulle vara hållbar och livskraftig och att ingen degenerering skulle framkomma. I Finland finns det mycket utrymme och vildmark för ett större antal vargar. Mat finns det också”, skriver Herranen.

Maria Saita (Gröna) anser vargen är så hotad att det äventyrar den biologiska mångfalden att fälla vargen. Marko Karhunen (Lib) konstaterar i sin tur att det inte finns för mycket varg i Finland och att vargen inte dödat någon människa på tiotals år i Finland.

Carita Mäki (KD) lyfter upp fördelarna med varg. Hon påminner att vargen minskar på rådjursstammen på ett naturligt sätt.

”Antalet rådjur har ökat även i Vasa valkrets. Rådjuren orsakar olyckor och gör skada i trädgården. De ökar också antalet fästingar”, skriver Mäki i valkompassen.

Irena Ulvinen (Gröna) anser att ett sätt att minska vargdensiteten i till exempel sydvästra Finland skulle vara att avsluta vinterutfodringen av vitsvanshjort samt att avbryta jakten på lodjur.

Artikeln är en översättning av artikeln Kolme neljästä pohjalaisesta eduskuntavaaliehdokkaasta harventaisi susikantaa skriven av Heidi-Maria Harju. Översättning Juho Teir.