Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo förvaltningsdomstol: Staten fick använda sin förköpsrätt av fastigheter i Kimitoön

Två tomter i rysk ägo gränsar till Skinnarviks militärområde på Kimitoön.
Bildtext Skinnarviks marindepå sköter underhållet och förvaringen av marinens robotar, minor och andra sprängämnen.
Bild: YLE

För ungefär ett år sedan använde staten sin förköpsrätt för att ta över ett markområde i Kimitoön av försvarspolitiska skäl. Företaget som ägde markområdet överklagade, men det har nu förkastats av Åbo förvaltningsdomstol.

Markområdet i fråga består av 54 hektar markområde och 154 hektar havsområde. En del av området gränsar till Skinnarvik marindepå som tillhör försvarsmakten. Området ägdes av det företag drev semesterbyn i Ölmos.

I den förberedande processen hördes bland annat Centralkriminalpolisen, Skyddspolisen, Migrationsverket och Gränsbevakningsväsendet.

Företaget ansåg inte att köpet gjordes på lagliga grunder och därför överklagade de beslutet till förvaltningsdomstolen.

Enligt förvaltningsdomstolen är beslutet ändå lagligt då staten inte är skyldig att ge några konkreta bevis för det att fastigheterna kan användas på ett sätt som skulle utgöra en fara för landets försvar. Enligt rätten kan staten inte heller endast köpa en del av fastigheten. Därför förkastades överklagan av förvaltningsdomstolen.

Ärendet kan ännu överklagas till högsta förvaltningsdomstolen om de ger rätt till det.

Skärpta regler för markköp av icke-europeiska aktörer

Lagstiftningen som berör fastighetsaffärer som görs av personer eller företag utanför EU eller som inte hör till det europeiska affärssamarbetsområdet skärptes 2020.

Medborgare eller företag som berörs av den skärpta lagstiftningen måste ansöka om tillstånd då man köper fastigheter. Fram till slutet av 2021 hade 1 101 ansökningar kommit in och Försvarsministeriet hade i fem av fallen utrett om staten kan använda sig av förköpsrätten.

Svenska Yles granskning som gjordes i mars 2022 visade också att många ryska markaffärer har genomförts under åren.

Diskussion om artikeln