Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö museum kan få nya lokaler på andra sidan staden – men än är sista ordet inte sagt

Hangö museum.
Bildtext Byggnaden där Hangö museum nu finns är allt för liten för att verksamheten ska kunna utvecklas.
Bild: YLE/Malin Karlberg

Hangö museum har länge haft behov av mera utrymme och mer ändamålsenliga lokaler.

Beslutsfattarna lutar nu starkt mot att museet skulle flytta in i en byggnad som hör till Manners fastighet på Långgatan.

Huslängan där hjultillverkaren Mannerin Konepaja tidigare hade sitt kontor har varit ett av alternativen då staden utrett var museet kunde finnas i framtiden

Andra fastigheter som varit aktuella är Smörmagasinet i Västra hamnen och det såkallade Helkamahuset som ligger vid Drottningberg mellan Östra och Västra hamnen i Hangö.

Stadsstyrelsen kör fram Manners

Då stadsstyrelsen behandlade frågan 27.3 beslöt man att föreslå för Hangö fullmäktige att staden gör ett hyreskontrakt på tio år med fastighetsbolaget Manner kiinteistöt.

Stadsstyrelsen ser att Manners fastighet är det mest kostnadseffektiva alternativet av de tre som utretts.

I byggnaden finns det tillräckligt med plats för museets verksamhet och samlingar. De stora salarna gör det möjligt för museet att ordna flera utställningar samtidigt, både egna och andra. Där finns också plats för en permanent basutställning.

Däremot behöver staden ett mindre utrymme för förvaring av känsliga textilier på en annan plats.

Alla utesluter inte Helkama

Stadsstyrelsens ordförande Sture Söderholm (SFP) föreslog under mötet att museet skulle flytta till Helkamahuset istället. Han efterlyste att det skulle göras en motsvarande kostnadsberäkning för det alternativet, som den som gjorts över alternativet Manner. Förslaget fick inget understöd.

För tillfället finns museet på Nycandergatan 4 i Östra hamnens omedelbara närhet som är Hangös turistmecka. Om museet flyttar till den mannerska fastigheten kommer det att ligga på norra sidan av järnvägen.

Åbo Underrättelser skriver den 29.3 att frågan kan bli en het potatis i fullmäktige, då bland annat museets personal hellre skulle se att museet flyttar till Helkamahuset (bakom betalmur).

Diskussion om artikeln