Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingås utmaning – tillräcklig och nära parkering utan att det stör centrum

Ingå kämpar med samma utmaning som flera andra sommardestinationer, nämligen parkering. Det är en balansgång mellan att ha tillräckligt med parkeringsplatser under högsäsongen utan att förvandla kommunen till en enda stor parkering.

Dessutom gäller det att säkra att det finns parkering också för invånarna nära serviceställen då sommargästerna kommer.

Det förklarar Piia Nordström som är kommuningenjör i Ingå.

Hon har nyligen berett en plan som ska säkra 370 nya platser till kommunen sommartid. Kommunstyrelsen behandlade planen på sitt möte den 27 mars.

Styrelsen vill ha färre platser vid vattnet i framtiden

Styrelsen konstaterade att kommunen bör satsa på skyltning och vägvisning, speciellt under helger och andra tillfällen då antalet bilar ökar.

De vill även att den långsiktiga målsättningen är att frigöra delar av de områden som nu reserverats för långtidsparkering nära havet för annan verksamhet.

Förslaget var styrelseordförande Henrik Wickströms (SFP). I ett mejl till Yle Västnyland skriver han att Ingå på lång sikt måste se till att ha långtidsparkering i närheten av centrum men inte direkt vid vattnet, åtminstone inte i en så stor omfattning som nu.

”Nu ökar mängden platser vid vattnet. Om kommunen utvecklas måste vi också ha tankar om var framtida service placeras”, skriver han.

I grund och botten klarar vi oss med det vi har nu

Erik Roselius, planläggningschef

En förmiddag i slutet av mars är så gott som alla platser utanför kommungården upptagna. Planläggningschefen Eric Roselius menar ändå att det finns tillräckligt med parkeringsplatser till vardags i Ingå.

– I grund och botten klarar vi oss med det vi har nu och utvidgningen av småbåtshamnens parkering, jag skulle säga att det räcker helt bra, konstaterar han.

Man med långt ljus skägg iklädd svart mössa och jacka. Han står framför en tegelbyggnad. Det snöar.
Bildtext Eric Roselius skulle gärna se flera laddningsstationer i Ingå.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

Planen är alltså 370 nya platser. En stor andel av dem är de som byggs för båtägarna i den nya småbåtshamnen.

– I planbestämmelserna står det att det måste finnas 0,6 bilplatser per båtplats. De som kommer till sina båtar behöver platserna och det är förstås viktigt för kommunen att det upplevs smidigt och att platsen är någorlunda nära, förklarar kommuningenjören Piia Nordström.

Hon påminner ändå om att Ingå inte kan garantera parkering nära båten till alla båtägare.

– Det är inte meningen heller. Det krävs också en viss flexibilitet av båtägarna, men vi gör vårt bästa för att parkeringsplatsernas antal ska växa i förhållande till båthamnens utveckling.

Ingå ska inte bli en enda stor parkering

I övrigt är det främst sommarevenemang som kräver rikligt med plats för bilarna. Det är ändå inte ändamålsenligt att reservera en hel plan året runt för parkering då behovet är så begränsat. Därför löser Ingå det med en större sandplan vid hembygdsmuseet Gammelgården, som redan utnyttjas för det syftet, och en åker vid församlingshemmet.

– Fyra till sex veckor under sommaren är det livligt under evenemang och då båt- och sommargäster rör sig här. Därför har vi i parkeringsplanen också tagit i beaktande att det finns tillfällig parkering som kan tas i bruk under sommaren, säger Nordström.

Vid åkern har kommunen även nyligen byggt en parkering med plats för 40 bilar året om.

En tegenbyggnad omringad av buskar. Det är vinter och snö.
Bildtext Här vid kommungården finns det tankar på en kultursal. Kommuningenjör Piia Nordström tror inte det leder till problem med parkeringen eftersom evenemangen i så fall främst är kvällstid.
Bild: Nicole Hjel / Yle

Då platserna inte behövs för parkering används de för annat.

– Parkeringen ska inte sticka i ögat då behovet inte finns. Gammelgårdens sandparkering behövs andra tider för idrott och vi har också haft rinken tillfälligt placerad där. Då åkern vid församlingshemmet inte används för parkering kan det hända att det odlas till exempel hö där, berättar hon.

Parkering för invånare också sommartid

En viktig aspekt är ändå att säkra att invånarna har plats att parkera vid sina serviceställen också sommartid. Ett möjligt sätt kunde vara tidsbegränsning, men det kräver övervakning.

– I Ingå är det polisen som övervakar parkeringen. Alternativet skulle vara att kommunen tar över men det skulle betyda att vi behöver övervaka året runt och problemen finns bara under några veckor under sommaren, säger Nordström.

Den vettigaste lösningen tror hon är att samarbeta med polisen.

– Man kan göra en övervakningsbegäran från kommunen om det finns problemställen, men i fjol fick vi in sammanlagt två meddelanden om parkeringsproblem så problemet är inte väldigt stort och med åtgärder försöker vi också hålla dem i styr.

En karta som visualiserar platser för parkering de kommande åren i Ingå.
Bildtext Vid församlingsgården har nyligen byggts en permanent parkering för 40 bilar.
Bild: Ingå kommun

Ingå står inom de närmaste åren inför flera förändringar som kan inverka på behovet av parkeringslösningar. Vid torget finns still exempel nu plats för knappt 70 bilar men det kan förändras i framtiden.

– Om vi utvecklar torget måste vi se hur mycket parkering det finns där, säger Nordström.

Kyrkfjärdens nya skola ändrar också på parkeringsarrangemangen.

– Vid den nya skolans gård och gamla gården så kommer cirka 45 platser, och den nuvarande lilla planen kommer att försvinna.

En karta som visualiserar platser för parkering de kommande åren i Ingå.
Bildtext Nästa år försvinner de platser som tidigare betjänat båtgästerna.
Bild: Ingå kommun

På det nya bostadsområdet Ingåstrand finns ännu några platser som kommer att försvinna i framtiden.

– Där finns ännu en del obebyggda tomter som vi åtminstone under det här året får använda för parkering.

Även den framtida placeringen av hälsocentralen påverkar hur parkeringen ordnas.

Laddningsstationer platsar i en Hinku-kommun

Planläggningschefen Eric Roselius tycker som sagt att antalet parkeringsplatser i kommunen möter dagens behov. Däremot skulle han gärna se flera laddningsstationer för elbilar.

– Ingå är en Hinku-kommun och en av de saker som en kommun kan göra är att fixa laddningsstationer till våra parkeringar, säger han.

Hinku-kommunerna har förbundit sig att sträva efter att minska växthusgasutsläppen med 80 procent från vad de var år 2007 till år 2030. Benämningen Hinku kommer från finska orden ”hiilineutraalit kunnat”, alltså kolneutrala kommuner.

Kommunstyrelsen lyfte å sin sida fram behovet av ordentlig skyltning.

Roselius poängterar också behovet av att bättre kommunicera till turister var det finns parkering utanför torget och kommungården.

– Det är något vi måste förbättra. Det finns en hel del parkering men skyltning och annan information är något vi ska satsa på.

Diskussion om artikeln