Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Tandvårdens telefontjänst är överbelastad i Västra Nylands välfärdsområde – klienter har fått vänta i flera dagar på att bli uppringda

Munhälsovårdens telefontjänst för ickebrådskande ärenden har varit överbelastad i början av 2023.

Klienterna kan ha fått vänta i flera dagar och till och med mer än en vecka på att bli uppringda.

Den 14.3 fanns det 2 750 icke-brådskande samtal i kön i Esbo. I de andra kommunerna i välfärdsområdet var köerna 100–300 samtal långa.

”Vi beklagar fördröjningen. Vår personal jobbar hårt med att avveckla köerna och våra anställda ringer tillbaka till klienter också under veckosluten” säger Arja Liinavuori, servicelinjedirektör för munhälsovården.

Munhälsovården prioriterar brådskande samtal, de får oftast svar inom en timme.

Relaterat

Tandläkarköerna mycket långa i huvudstadsregionen – Helsingfors har 8000 patienter som väntar

Köerna till den icke brådskande tandvården inom huvudstadsregionen är exceptionellt långa för tillfället. Speciellt illa är det i Helsingfors där man kan få vänta upp till nio månader på vård. Nästan 8000 personer är i kö i huvudstaden.

En sak som gör läget värre är att det råder personalbrist också på den privata sidan vilket försvårar möjligheterna att köpa in tjänster.

I övriga delar av landet får 80 procent av finländarna vård inom tre månader.

Läget är besvärligt även i regionens andra stora städer. Esbo och Vanda har också fått lappa sin vårdskuld från coronapandemin genom att anlita den privata sektorn.

Kasköbornas mun- och tandvård flyttas till Närpes

På grund av personalbrist har kasköbornas mun- och tandvård sedan våren 2021 ordnats med tillfälliga arrangemang. Klienterna har hänvisats både till Kristinestad och till Närpes.

Nu har Österbottens välfärdsområden beslutat att mun- och tandvårdsenheterna i Kaskö och Närpes slås ihop.

Det betyder att tandkliniken i Kaskö stängs och att kasköborna från och med årsskiftet ska sköta sina mun- och tandvårdsärenden i Närpes.

De kasköbor som vill fortsätta sköta tandvårdsärenden i Kristinestad måste också välja att sköta sina andra hälsostationstjänster, som läkar- och skötarmottagningar, i Kristinestad.

tandläkare

Lång kö till tandvården i Raseborg – Ingå har de kortaste köerna i Västnyland

Väntetiderna till icke-brådskande tandläkartider varierar.