Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Helsingfors stänger den sista öppna psykiatriavdelningen – förbund för mental hälsa: ”Känns hårt”

Aurora sjukhus i Helsingfors. Den psykiatriska jouren vid Aurora sjukhus stängs.
Bildtext Aurora sjukhus hette ursprungligen Epidemisjukhuset. Under årens gång har byggnaden använts för olika patientgrupper, där har funnits såväl barnsjukhus som infektionssjukvård. Arkivbild.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Helsingfors stad försäkrar att stängingen av den sista öppna psykiatriavdelningen inte försämrar servicen. Det finns hjälp att få också framledes. Bland annat patienter med förlossningsdepression har vårdats på avdelningen som stängs.

Den sista mars stänger Helsingfors stad den sista öppna psykiatriska avdelningen som erbjudit vård dygnet runt, avdelning 8-2 vid Aurora sjukhus.

Avdelningen erbjuder vård för affektiva störningar till patienter som är där frivilligt. Ett exempel på affektiv störning är depression.

Avdelning 8-2 har 14 platser, av vilka fem flyttas till andra avdelningar. De resterande nio försvinner. Efter omläggningen har Aurora sjukhus i sin helhet 175 platser mot 184 innan.

Enligt Mikko Tamminen som är chef för Helsingfors psykiatri- och missbrukartjänster görs omställningen enligt hur många vårdplatser som ryms i Dals nya sjukhus.

– Vi går enligt storleken på den nya byggnaden och vad som planerats där. Vi måste skära ner nio platser, eftersom personalen vid Aurora övergår från att arbeta för Helsingfors stad till HUS.

Förbund betänksamt

Olavi Sydänmaalakka är verksamhetsledare för Centralförbundet för mental hälsa. Enligt honom kan förnyelsen ha såväl goda som dåliga sidor.

– Att stänga avdelningen känns hårt. Vi har en stark tradition av och är vana vid att söka hjälp så tidigt som möjligt. Låg tröskel till vård och en känsla av att det lätt går att få hjälp är viktiga. Så det känns betänkligt.

Sydänmaalakka fortsätter sin tankegång med att säga att stängningsbeslutet i det långa loppet kan visa sig vara ett bra beslut. I och med de nya välfärdsområdena utreds och övervägs olika förändringar och omställningar.

– Vi har inom branschen diskuterat en hel del om att resurser kunde flyttas från specialsjukvården mot primärvården.

Det anses allmänt att när människor snabbt får hjälp så minskar belastningen på specialsjukvården och avdelningsvården.

Ny rörlig enhet ska kompensera avdelningens bortfall

Samtidigt som avdelning 8-2 stängs grundas det ett nytt rörligt vårdteam. De hjälper patienter som behöver mental hälsovård både vardagar och veckoslut.

Mikko Tamminen från Helsingfors stad ser det nya teamet som ett värdefullt tillägg i vården av mental hälsa. Överlag vill Helsingfors enligt Tamminen föra vården närmare människors vardag.

Helsingfors enda plats för patienter med bebis, med möjlighet till dygnetruntvård av förlossningsdepression, har funnits vid avdelning 8-2.

Tamminen säger att det i fortsättningen enligt behov går att ordna vård för förlossningsdepression vid andra psykiatriska avdelningar i Helsingfors. Det nya rörliga teamet kan hjälpa också vid förlossningsdepression, enligt individuellt behov, i patientens egen omgivning.

Staden: Tjänsterna försämras inte

Tamminen försäkrar att nivån på vården bevaras och att situationen inte är så dramatisk som det kan låta.

– Vården är precis lika god som hittills, och det erbjuds hjälp på samma sätt. Och när någon behöver sjukhusvård så finns det att få.

Bakom omställningen finns omorganiseringen av hälsovårdstjänsterna. Helsingfors stad och HUS bygger Dals samsjukhus i samband med Mejlans sjukhusområde. Sjukhuset ska ersätta Helsingfors stads nuvarande avdelningar för somatisk vård, en del av Storkärrs sjukhus och den psykiatriska vården vid Aurora sjukhus.

För HUS del ersätter samsjukhuset Psykiatricentrum (före detta Hesperiasjukhuset), Kellokoski och Ohkola sjukhus samt den barnpsykiatriska sjukhusvården.

Sjukhusverksamheten flyttas över till HUS från Helsingfors stad vid årsskiftet 2024. Social- och hälsovårdsnämnden har bestämt att övergången sker ungefär två år före det nya sjukhuset är klart.

All öppenvård sker fortsättningsvis i stadens egen regi. När Helsingfors vårdkapacitet för psykiatrisk vård minskar med nio platser måste man enligt Mikko Tamminen framöver göra ett så gott arbete som möjligt, inom de ramar som finns.

Artikeln är en bearbetad översättning av Yle Uutisets artikel ”Helsinki lakkauttaa viimeisen psykiatrisen avo-osaston – järjestö: ”Tuntuu rajulta””