Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Vaccintvekare mer positiva till statistik än information som baserar sig på erfarenhet

En vaccinerare pressar en pappersbit mot en persons axel som just blivit vaccinerad.
Bildtext Information om corona- och influensavaccin ska ges på ett sätt som målgruppen är mottaglig för, konstaterar forskargruppen. Statistik om vaccin tas vanligen emot mer positivt än erfarenhetsbaserad information, visar studien.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Finländarna förhåller sig mer positivt till information om corona- och influensavaccin som består av statistik än av andras erfarenheter. Men för vaccintvekare minskar ändå ingendera informationstypen på skepsisen.

Forskargruppen vid Åbo universitet lyfter fram att det är viktigt att hälsoinformation ges på ett sätt som målgruppen är mottaglig för, särskilt då man kommunicerar med en grupp som inte håller med om hälsoinformationen och inte litar på dem som ger den.

”Om hälsoinformationen väcker starka negativa känslor hos mottagaren kan det i värsta fall leda till att kommunikationen bryts helt och hållet och att de negativa attityderna förstärks”, säger Otto Mäki, doktorand i psykologi vid Åbo universitet.

I den färska studien undersöktes om människor som är tveksamma till corona- och influensavaccin förhåller sig mer positivt till vaccininformation där andra människor delar med sig av sina egna erfarenheter och åsikter om vacciner, än till statistiska presentationer av vaccinernas säkerhet och sjukdomens allvarlighetsgrad.

Studien gjordes i samarbete med Åbo Akademi, Universität Erfurt och University of Bristol och publicerades i den internationella vetenskapliga tidskriften Plos One i mars.

Statistisk information upplevs mer relevant än erfarenhetsbaserad information

I studien deltog 1 099 personer som fick läsa information om vaccinernas fördelar och säkerhet – antingen i statistisk form eller som andra personers egna erfarenheter och åsikter.

Deltagarna ansåg i genomsnitt att den statistiska informationen var nyttigare, mer relevant och mindre frustrerande än den information som byggde på andras personliga erfarenheter.

Till och med de som uppgav att de vanligen förlitar sig mycket mer på andras erfarenheter än på statistisk information när de fattar hälsobeslut reagerade mer positivt på den statistiska informationen än på den som innehöll andra människors erfarenheter.

Men trots det minskade varken den statistiska texten eller den erfarenhetsbaserade texten finländarnas skepsis till vaccination.

En vårdare håller en vaccinförpackning av Moderna i sin handskbeklädda hand.
Bildtext Moderna är ett av vaccinen som använts i bekämpningen av coronapandemin.
Bild: Bagus Indahono / EPA

Studien visar också att de deltagare som vanligen har en stark preferens för andra människors erfarenheter reagerade mer negativt på både den statistiska och den erfarenhetsbaserade informationen, vilket överraskade forskarna.

En orsak kan vara att människor som brukar föredra andra människors erfarenheter över statistik ofta också har en svagare tillit till vacciner och hälsomyndigheter, och förhåller sig negativt till all typ av vaccinationskommunikation, konstaterar forskarna.