Hoppa till huvudinnehåll

Politik

Analys: Opinionssiffror säger inte allt – i förra riksdagsvalet skiljde de sig mycket från valresultatet

Uppdaterad 30.03.2023 17:18.
Petteri Orpo, Riikka Purra och Sanna Marin. Marianne Sundholm är inklippt i bilden.
Bild: Yle

I förra valet sjönk stödet för SDP, medan det gick tvärtom för Sannfinländarna och Samlingspartiet jämfört med mätningarna. Det enda som är säkert nu är att makten i allt högre grad koncentreras.

I allt prat om vem som vinner valet är det lätt att glömma: opinionssiffrorna visar en förbättring för alla tre stora partier jämfört med senaste riksdagsval.

Att Socialdemokraterna har klart större stöd än de hade vid förra riksdagsvalet är rätt unikt. Statsministerpartiets opinionsstöd brukar sjunka under åren och oppositionens stiga.

Riikka Purra och Petteri Orpo.

Yles partimätning: Samlingspartiet och Sannfinländarna nu lika stora

Trean SDP en procentenhet efter och alla inom felmarginalen.

Det verkar ändå gå för Sanna Marin som det gick för Magdalena Andersson i Sverige i höstas. Socialdemokraterna kan göra ett bra val som parti, men har inte förutsättningar att fortsätta leda nuvarande regeringssammansättning när de mindre regeringspartierna tappar så mycket. Taktikröstandet förstärker den här utvecklingen ytterligare.

Samlingspartiet brukar stiga på valdagen

Opinionsmätningar är förstås vad de är. Yles har en felmarginal på två procentenheter, och enkätsvaren för den som publicerades på torsdagen har samlats in under tiden 1–28.3. Mätningen visar vem de som svarat skulle rösta på om valet hölls den dag de fick svara på enkäten, och för flera kan läget ha ändrat en hel del under de senaste veckornas valrörelse med både intensiva valdebatter och aktiva kampanjer.

40 procent av de röstberättigade har redan förhandsröstat. Men både för dem och de som väntar till valdagen kan de senaste veckornas intensiva diskussion om taktikröstning innebära att opinionssiffrorna landar rätt annorlunda än det slutliga valresultatet.

Historiskt sett vet vi att partimätningen inte säger vad det slutliga valresultatet är

Också historiskt sett vet vi att partimätningen inte säger vad det slutliga valresultatet är. Vid valet 2019 sjönk SDP:s stöd från 19,0 procent i sista partimätningen till bara 17,7 i valet. För Samlingspartiet och Sannfinländarna var utvecklingen den motsatta, de steg båda med drygt en procentenhet.

Nu är det extremt jämnt och väldigt mycket mer oklart hur allt landar. Ännu för ett drygt halvt år sedan såg mätningarna alldeles annorlunda ut. I somras totaldominerade Samlingspartiet med 25 procent och Sannfinländarna kämpade på med 15 procent. Riikka Purra har gjort något väldigt rätt, och Petteri Orpo får nog fundera om den hårda sparivern ändå var rätt valstrategi i ett världsläge där många är tvungna att tänka mer på sin privatekonomi än på statsskulden.

Alla de mindre verkar förlora på taktikröstning – kanske också SFP

Oddsen hos vadslagningsbyråerna säger ändå att Petteri Orpo tar hem segern, vilket stöds av att Samlingspartiet brukar stiga lite till valdagen. Men det är knappast så att Orpo vågar pusta ut.

Förlorarna enligt Yles mätning är framför allt De Gröna och Vänsterförbundet som båda tappar stöd till SDP. De senaste veckorna har de här partiernas kandidater uttryckt en tydlig frustration med Sanna Marins inte särskilt väldolda uppmaningar till taktikröstning.

Valet blir ett hett triangeldrama – både Marin och Purra kan tvingas fria till Orpo

16:11

Också på högersidan verkar de mindre partierna förlora till de stora, medan Centern verkar få finna sig i att bli ett vågmästarparti i regeringsförhandlingarna. Eventuellt förlorar också SFP på att deras väljare taktikröstar på SDP eller Samlingspartiet, men urvalet i partimätningarna är för litet för att dra så kraftiga slutsatser om mindre partier.

Allt är oklart utom att de tre stora blir starkare

Det enda som är klart just nu är att makten verkar koncentreras till de tre största partierna Samlingspartiet, Sannfinländarna och Socialdemokraterna i ännu högre grad än vid senaste riksdagsval när de alla landade på omkring 17 procent.

När man tittar på opinionssiffrorna ska man dessutom minnas att Finlands valsystem och fördelningen enligt valkrets innebär att opinionsstödet och valresultatet i procentenheter inte är samma som valresultat i faktiskt antal mandat. Enligt de lokala opinionsmätningar som gjorts – och visst, de har ännu högre felmarginal – kan Sannfinländarna knipa fler mandat i många av valkretsarna, bland annat tre platser till i Nyland. De kan växa ännu mer i antal mandat i riksdagsgruppen än vad stödet visar procentuellt och nationellt.

Sannfinländarna kan växa ännu mer i antal mandat än vad stödet visar procentuellt

De tre stora partierna är inte så överens att de kan sitta i regering tillsammans, men de kommer att sitta på minst 120 av riksdagens mandat, kanske fler. Det stora stödet för dem har stora konsekvenser för de mindre partierna som får väldigt få mandat. En liten riksdagsgrupp innebär klart mindre förhandlingsmån i regeringsförhandlingar. Men en liten grupp betyder också att partiet har en väldigt mycket mindre röst i den oppositionskonstellation vi får, som också den kommer att domineras av ett av de stora partierna.