Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Fint med valrörelse som inte begränsats av pandemi tycker statsvetare – men spänd stämning på slutrakan då det gäller att knipa avgörande röster

Man i grå tröja står framför gul vägg
Bildtext Statsvetare Thomas Karv ser fram emot en spännande valkväll på söndag.
Bild: Kim Blåfield / Yle

För första gången på flera år har valkampanj igen förts som förr, så att kandidaterna kunnat röra sig fritt ute bland folk. Det glädjer statsvetare Thomas Karv, som hoppas på högt valdeltagande och fler invalda kvinnor i Vasa valkrets.

Valkampanjen inför riksdagsvalet börjar lida mot sitt slut och statsvetare Thomas Karv summerar valrörelsen i Vasa valkrets som glädjande normal.

Kandidaterna har kunnat föra kampanj som på den gamla goda tiden före pandemin. Avståndet till riksdagsvalet 2019 känns märkbart stort, säger Karv.

– 2019 känns som en helt annan tid med tanke på att vi haft en pandemi här emellan och också två andra politiska val. Vi har ju haft ett kommunalval 2021 och ett välfärdsområdesval 2022, som har varit väldigt speciella pandemival, säger Karv.

Utåt sett har kampanjen ändå generellt varit städad med ett rätt sakligt tonfall

― Thomas Karv

Valrörelsen inför de två valen var enligt Karv väldigt annorlunda jämfört med hur det brukar vara, eftersom man skulle undvika folkmassor helt och hållet. Men den här valrörelsen och valet påminner om hur det såg ut före pandemin.

– Kandidaterna har hittat tillbaka till torgen. De har börjat grilla korv på nytt eller stå utanför butikerna och bjuda på kaffe, så där som det gick till förr i tiden. Det känns som om vi är tillbaka till det normala på riktigt nu.

Varg och vind

Även innehållsmässigt har Karv noterat en normal valkampanj, med fokus på traditionella frågor. Skuldsättningen, arbetskraftsinvandringen och andra frågor som kan kopplas till samhällsekonomin har fått stor synlighet enligt Karv.

På lokal nivå har också enskilda sakfrågor väckt stor debatt, däribland vargen.

– Vissa kandidater har valt att lyfta upp vargen och göra den till en typ av valfråga, och också en regeringsfråga. Så det har diskuterats en del kring vargen. Och även pälsnäringen har här på slutet lyfts upp i debatten.

Det är inte alla gånger statsvetaren Karv anser att en viss fråga direkt hör hemma i valrörelsen. Men sådana frågor lyfts ändå, noterar han.

– Vindkraftsdebatten har här i Österbotten också förts samman med den generella riksdagsvalsdebatten, fast det enligt mig egentligen är två skilda ting så har de blandats ihop.

I förgrunden kvinna i rosa ytterock som står i valbås för att avlägga sin röst. I bakgrunden valfunktionär som stämplar valsedel.
Bildtext Thomas Karv tycker det ska bli intressant att se om de österbottniska väljarna i större mån än tidigare aktivt väljer att rösta på kvinnliga kandidater för att förbättra bilden av Vasa valkrets. Idag representeras valkretsen av 14 manliga riksdagsledamöter och endast 2 kvinnliga.
Bild: Juuso Stoor / Yle

Karv har inte sett några oroväckande tecken på segregering eller fräckt tonfall i kampanjen i Vasa valkrets. Debatt och i viss mån konflikt hör naturligtvis till, säger Karv.

– Utåt sett har kampanjen ändå generellt varit städad med ett rätt sakligt tonfall. Den har inte skilt sig åt nämnvärt jämfört med hur det har varit tidigare, tycker jag.

Ovanligt jämn kamp om de sista mandaten skapar spänning

Även om tonfallet i kampanjen enligt Karv inte sticker ut som särskilt fränt så har han ändå lagt märke till en tilltagande spänning under kandidaternas slutspurt.

– Något man har märkt bland kandidaterna under ytan är att det är väldigt spänd stämning nu inom de flesta partierna. Det här kan man kanske också förvänta sig eftersom det är så oerhört jämnt.

Många utmanare säger sig ha en realistisk chans att bli invalda och det här skapar naturligtvis en kamp. Och kampen är hårdast internt, inom partierna tror Karv.

– Det är många av våra sittande riksdagsledamöter som är väldigt oroliga för att bli av med sina platser och bli arbetslösa om några veckor. Det märks att de är väldigt rädda för det här och det pågår stor kamp om att sticka ut här på slutrakan och knipa de röster som kan vara avgörande.

Skamligt sned könsfördelning

Thomas Karv har två saker han lyfter upp att han hoppas på inför valet. Det ena är ett högt valdeltagande.

Valdeltagandet uppgick i riksdagsvalet år 2019 till 72 procent. Då förhandsröstningen avslutades tidigare i veckan stod det klart att finländarna den här gången har förhandsröstat flitigare än någonsin.

Det hoppas Karv ska innebära att även det totala valdeltagandet ska stiga något.

Det är många av våra sittande riksdagsledamöter som är väldigt oroliga för att bli av med sina platser och bli arbetslösa om några veckor

― Thomas Karv

För Vasa valkrets del har Karv även en förhoppning om att det ska bli en förbättring i den sneda könsbalansen bland de invalda.

– 14 av de 16 sittande riksdagsledamöterna är ju faktiskt män och frågan är om vi efter valet kommer att få se någon ändring på den här punkten.

Karv anser att frågan är stor och viktig.

– Alla kan vi väl vara överens om att det här absolut inte ser bra ut för vår valkrets. Att vi är den mest mansdominerade valkretsen och att det är så här pass stor övervikt när det kommer till män.

Karv har tittat noggrannare på frågan, gjort en del egna analyser inför söndagens val och spekulerar kring hur rösterna kan tänkas falla.

– När man börjar se på partinivå vilka kvinnliga utmanare det finns så spekulerar jag att vi i bästa fall kan få två kvinnor till invalda. Då skulle vi totalt ha fyra kvinnor och tolv män. Och det är fortfarande för lite om man tänker ur ett jämställdhetsperspektiv.

Karv tycker att det ska bli intressant att se om jämställdhetsfrågan är en som väljarna beaktar då de går till valurnorna.

– Kanske man hade tänkt rösta på en man, men med tanke på det rådande läget så kanske det kan motivera en del att rösta på en kvinnlig kandidat istället för att förbättra bilden av vår valkrets.

Diskussion om artikeln