Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Helsingfors universitets nyvalda rektor väntar med spänning på valet och vill satsa på välmåendet: ”Mycket kan förändras genom riksdagsvalet”

Uppdaterad 30.03.2023 16:56.
En kvinna iklädd röd kavaj ler mot kameran.
Bildtext Sari Lindblom har i praktiken skött rektorsposten vid Helsingfors universitet sedan år 2020.
Bild: Veikko Somerpuro

Sari Lindblom ledde Helsingfors universitet under coronaåren. Nu får hon fortsatt förtroende att lotsa personal och studerande ur de problem som krisen ställde till med.

Nu är det bestämt vem som som ska leda Helsingfors universitet de kommande fem åren. Sari Lindblom, professor i universitetspedagogik, filosofie doktor och universitetets rektor sedan 2022 får fortsatt förtroende av universitetets styrelse.

– Jag känner lättnad och glädje, det har varit en lång process, säger Lindblom.

Trots det kan Lindblom inte pusta ut helt och hållet. Hennes mandatperiod på fem år och hela universitetets förutsättningar kan komma att präglas av resultatet i söndagens riksdagsval.

– Valresultatet kan leda till att universitetet måste vidta många åtgärder. Vi väntar med spänning och ser vad som händer. Universitetsutbildningen och forskningen är viktiga för att hela landet ska må bra.

Universitetens framtid hänger på hur villig den kommande regeringen är att satsa på utbildning. Enligt Undervisnings- och kulturministeriets målsättningar ska minst hälften av unga vuxna ta högskoleexamen 2030.

– Jag tror alla är överens om att vi inte hinner tills dess. 2035 är mer realistiskt. Men om fler ska utexamineras så behövs det också mer pengar för fler lärare.

Människornas mående oroar

På frågan om vad hon tror blir de största utmaningarna de kommande åren lyfter Lindblom återigen fram ekonomin, men också måendet bland dem som jobbar och studerar på universitetet.

– Vi måste förbättra välmåendet för alla inom universitetsgemenskapen. Krig och globala kriser påverkar i synnerhet unga människor.

Lindblom lyfter fram fler studiepsykologer och rimlig arbetsbörda för studerande och personal som två nyckelfaktorer. Men utöver framtidens orosmoln påverkas universitetsgemenskapen också av de senaste årens distansarbete.

– Det kommer att dröja länge och kräva mycket att åtgärda det som coronapandemin ställde till med. Men nu kan vi återigen möta och se varandra på universitetet. Det är viktigt för alla och jag hoppas att det också väcker hopp för framtiden.

Krisledarskapet ses som merit

På tal om coronapandemin lyfter universitetets styrelseordförande Niklas Bruun fram den tiden då han motiverar rektorsvalet.

– Sari Lindblom var rektor under coronapandemin och visade att hon kan leda det stora universitetet i kris. Hon har främjat Helsingfors universitets och alla finländska universitets ställning i samhället. Styrelsen anser att Sari Lindblom är rätt person för att leda Helsingfors universitet också under följande mandatperiod, säger Bruun.

I praktiken har Lindblom skött rektorns uppgifter sedan den tidigare rektorn Jari Niemeläs sjukledighet 2020.

Lindblom har tidigare varit direktör för Centret för universitetspedagogik HYPE 2004–2017, prodekanus med ansvar för forskningen och doktorsutbildningen vid Pedagogiska fakulteten 2014–2016 och viceprefekt för forskning vid Institutionen för pedagogik 2007–2015.

– Sari Lindblom har bred erfarenhet av att utveckla forskningen och undervisningen. Hon har gjort banbrytande arbete genom att utveckla undervisningen på universitetet. Hon är meriterad och internationellt uppskattad som forskare och har ett stort internationellt nätverk inom sin egen bransch, säger Bruun.

Nitton personer sökte tjänsten som rektor för Helsingfors universitet, och universitetets styrelse kallade nio sökande till intervju.

– Alla sökande var väldigt kvalificerade, säger Bruun.

Källa: Helsingfors universitet

Uppdaterad 30.3 klockan 16.56 med svar och kommentarer av Sari Lindblom.

Diskussion om artikeln