Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Kärnkraftverket i Lovisa fick nytt lov för slutförvaring av radioaktivt avfall

Ett vintrigt landskap med två kärnreaktorer och elledningar
Bildtext Radioaktivt avfall ska förvaras i en utvidgad anläggning på kärnkraftverkets område efter att kraftverket läggs ner.
Bild: Fortum

Regeringens beslut betyder att radioaktivt avfall nu får förvaras i en utvidgad slutförvaringsanläggning på kraftverkets område fyrtio år efter att kraftverket stängt.

Regeringen har beviljat nytt drift­till­stånd för Fortums Lovisakraft­verks slutför­va­rings­an­läggning för låg- och medel­aktivt radio­aktivt avfall. Drifttillståndet gäller fram till utgången av 2090.

Strålsäkerhetscentralen (STUK) har redan tidigare konstaterat att anläggningens säkerhet är god i fråga om både drift- och långtidssäkerhet. STUK anser att Fortum har de nödvändiga metoderna och resurserna för fortsatt säker drift.

Slutförvaringsanläggningen, som är belägen på 110 meters djup på kraftverksområdet, har varit i drift sedan 1998. Anläggningen kan utvidgas så att den också kan inrymma det radioaktiva avfall som uppstår när kraftverket läggs ner. Enligt planerna ska slutförvaringsanläggningen utvidgas i slutet av 2040-talet, innan kraftverket läggs ned.

Avsikten är att slutförvara allt det låg- och medelaktiva radioaktiva avfall som uppstår vid driften och nedläggningen av Lovisa kraftverk samt små mängder radioaktivt avfall från andra anläggningar i Finland, bland annat VTT:s forskningsreaktor och materialforskningslaboratorium.

Det nya drifttillståndet omfattar slutförvaringen av ovan nämnda radioaktiva avfall i Lovisa kraftverks slutförvaringsanläggning.

Det använda kärnbränslet från Lovisa kraftverk kommer att slutförvaras i Posiva Oy:s slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle. Slutförvaringsanläggningen i Olkiluoto i Euraåminne samägs av Fortum och TVO.

Diskussion om artikeln