Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Wärtsilä kan komma att utvärdera sina säkerhetsrutiner efter storbranden i Strömberg park i Vasa

Wärtsiläs nya Smart Technology Hub på Vasklot i Vasa.
Bildtext Wärtsiläs Sustainable Technology Hub på Vasklot i Vasa.
Bild: Yle/Filip Stén

Vid Wärtsilä tar man lärdom efter storbranden i Strömberg park. Wärtsilä Finlands fastighetschef Tommy Grannas lyfter fram det positiva med industri i tätorten. Då tar det inte länge innan hjälpen är på plats.

På Vasklot i Vasa utgörs Wärtsilä av tre byggnader: en kontorsbyggnad, Sustainable Technology Hub och logistikcentret.

Grannas vill inte kommentera om en brand av den storlek som inträffade i Hitachi Energys fabrik kan inträffa vid Wärtsiläs verksamhetsställe på Vasklot.

– Det är för tidigt att säga eftersom jag ännu inte tagit del av någon annan information än det som medierna rapporterat om. Först då kan vi ta ställning om det finns risk för att en liknande olycka kan inträffa hos hos. Och det kommer vi naturligtvis att göra.

Mansperson i blå skjorta och kavaj står framför nybyggd kontorsbyggnad.
Bildtext Tommy Grannas.
Bild: Yle/Moa Mattfolk

– Man lär sig något vid varje fall oavsett hur bedrövligt det än är, säger Tommy Grannas.

Verksamheten bestämmer säkerhetsåtgärderna

Vid Wärtsiläs verksamhetsställe på Vasklot i Vasa gjorde man redan i planeringsskedet en riskbedömning där bland annat brandaspekten togs i beaktande och vilka risker verksamheten för med sig.

– Det handlar om allt från byggnadernas materialval, brandsektionering i byggnaderna, till att man tagit i beaktande transporter till och från fastigheten – allt för att minimera riskerna för olyckor, säger fastighetschef Tommy Grannas.

Wärtsiläs motorproduktion innebär provkörningar och för det krävs bränsle.

– Man kommer inte ifrån att bränsleanvändningen är en bidragande riskfaktor. Men det är vi ju högst medvetna om och därför har vi också försiktighetsåtgärder angående hur bränslet hanteras och vem som hanterar det, säger Grannas.

Vid Wärtsiläs produktionshall Sustainable Technology Hub i Vasklot finns det automatiskt släckningssystem och släckningsutrustning som är anpassad till det material som finns i de olika utrymmena.

– Utrustningen skräddarsys för den brandbelastning man har, säger Grannas.

Personalen övar internt och med brandkåren

Bolaget har ingen egen brandpersonal utan man har i sin riskbedömning tagit hänsyn till hur lång tid det tar brandkåren att nå fastigheterna. Men personalen är skolad och utför övningar både internt och tillsammans med myndigheterna.

– Utifall olyckan är framme vet vi hur vi ska reagera och därmed minimeras riskerna för att något större ska hända.

Grannas ser inga risker med tillverkande industri i tätorten.

– Om det sker en olycka så vet man att brandkåren och annan support är nära till hands.

Diskussion om artikeln