Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Karlebyborna har blivit aningen mer nöjda med stadens tjänster

I fjol genomförde Karleby stad en enkätundersökning där man tog reda på hur nöjda invånarna är med stadens tjänster. Det kom in 413 svar på enkäten och medelvitsordet var 3,5. Vitsordsskalan går från 1 till 5 och i motsvarande undersökning 2020 landade medelvitsordet på 3,3.

Utgående från svaren var invånarna i Karleby allra mest nöjda med bland annat bibliotekstjänsterna (vitsord 4,4), förskoleundervisningen (4,1), medborgarinstitutet (3,9) och parkerna (3,9).

De största utvecklingsbehoven fanns hos kollektivtrafiken (2,7) och i byggnadstillsynen (2,7).

Störst ökning jämfört med år 2020 sågs hos invånarnas nöjdhet med främjandet av delaktigheten som gick från 2,7 till 3,2. Särskilt beröm fick kommunikationen till kommuninvånarna och möjligheten att delta i beslutsfattandet.

Relaterat

Fler finländare är för än emot en hälsoskatt

Förslaget om att Finland skulle ta i bruk en hälsoskatt får mer stöd än motstånd bland finländare, visar en enkät av tidningsgruppen Uutissuomalainen.

44 procent var för och 38 procent mot en hälsoskatt när tusen personer tillfrågades i april.

Skattebetalarnas centralförbund uppger Uutissuomalainen att det är ovanligt med så här stort stöd för en ny skatt; finländarna motsätter sig vanligen skattehöjningar.

Idén om att beskatta livsmedel som exempelvis innehåller mycket socker, salt och fett har lagts fram av Institutet för hälsa och välfärd och Folkpensionsanstalten.

Person betalar med telefonen i en butikskassa.

Enkät: En majoritet av företagarna vill att regeringen sänker skatterna

Fler lokala avtal finns också på önskelistan.

En hand håller i en joint i förgrunden. I bakgrunden syns suddigt ett gäng ungdomar som sitter i en ring på en gräsmatta.

THL-enkät: Finländarna klart mer öppna till droger än förr och fler testar själv

Allt fler förhåller sig också positivt till injektionsrum.

Vasa stads logo ute i vintrigt landskap vid Inre hamnen.

En åldersgrupp bland män drog ner Vasas lycklighetsindex – de unga blev däremot lyckligare

Vasaborna mindre lyckliga nu enligt stadens årliga enkät.