Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Sibbo huvudbibliotek drar ner på kvällsöppettiderna på grund av oroligheter

Det har redan en längre tid varit oroligt i Sibbo huvudbibliotek, men personalen upplever att ordningsproblemen har ökat avsevärt i år.

Popup-ungdomslokalen i samband med biblioteket har underlättat oroligheterna på bibliotekets sida, men de dagar då den inte har varit öppet har det varit ännu oroligare.

Därför kommer biblioteket att ha kvällsöppet endast två kvällar i veckan under resten av våren.

Endast på tisdagar och torsdagar är biblioteket öppet till klockan 20, annars stänger det redan klockan 16. Tiderna gäller mellan den 3 april och 31 maj.

Relaterat

Pernåbornas protester var förgäves – postkontoret stänger

Posten har tidigare meddelat att ombudspostkontoret i Pernå närbibliotek stänger. Försändelserna är enligt Posten för få för att det ska löna sig att hålla kvar kontoret.

170 Pernåbor undertecknade en namninsamling för att bevara posten och lämnade över den i slutet av april.

Nu har Posten meddelat dem att läget inte har ändrats och att kontoret stänger den 31 juli.

Ombudsposten i Svenskby i Strömfors ska också stänga.

En röd elbil är parkerad framför Åbo stadsbibliotek med sina stora glasfönster.

Åbo stadsbibliotek ser inte något problem i att deras elbil skulle användas av företag

Yle Åboland har fått tips om att matbud i staden använt bibliotekets allmänna elbil för att köra ut mat. Biblioteket tycker att möjligheterna till missbruk är för begränsade för att utgöra något verkligt problem.

Vasa stadsbibliotek uppmanar: Fixa sommarläsningen redan nu

Vasa stadsbibliotek kommer att hålla stängt under en ovanligt lång tid.

Stängningen är nödvändig eftersom man byter ut systemet för material, lån och kunduppgifter.

Både huvudbiblioteket och närbiblioteken är stängda 22.5–6.6.2023. Inte heller webbiblioteket är tillgängligt och bokbussen Rölli kör inte.

Enheterna och webbiblioteket stängs måndag 22.5 och öppnas senast torsdag 8.6, då biblioteket dessutom övergår till sommartid. En del enheter öppnas redan föregående dag för att testa det nya systemet.

Under stängningen kan man varken låna böcker, förnya sina lån eller reservera material.

Biblioteket uppmanar därför alla kunder att i god tid hämta ny läsning, lämna tillbaka böcker eller förnya de lån man har.

Lånen förfaller dock inte under stängningen och återlämningsluckorna är öppna.

170 personer skrev under namninsamlingen för att bevara Pernåposten

Posten har meddelat att ombudspostkontoret i Pernå bibliotek i Lovisa stänger den 31 juli.

Orsaken till stängningen är dålig lönsamhet, enligt Posten.

Aktiva Pernåbor har nu räckt över namnlistan som 170 personer skrivit under.

Namninsamlingen överlämnades till bibliotekschef Tapani Häkkinen för vidare åtgärder.

Också ombudsposten i Svenskby stänger den 31 juli, och byborna där har redan tidigare lämnat in en namninsamling.

Peter Nordling och Li-Lo Söderholm.

Pernåbor protesterar mot beslutet att stänga byns postombud

Postens serviceställen i Pernå och i Svenskby ska stängas.