Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Fortfarande oklart om restaurangbygge på Universitetsstranden i Vasa startar i sommar – förvaltningsdomstolens beslut kan överklagas

Illustration av Wasa Marinas restaurangplaner invid Brändö Sund. Strandlinjen syns och i bakgrunden bostadshus, restaurangen omfattar två byggnader samt terass och bryggor.
Bildtext Illustration av Wasa Marinas restaurangplaner invid Brändö Sund.
Bild: NAC arkkitehdit

Vasa förvaltningsdomstol har förkastat de besvär som lämnats in i protest mot det planerade bygget av en restaurang invid Brändö sund. Men det är fortfarande möjligt att ärendet även ska prövas av Högsta förvaltningsdomstolen.

Företaget Wasa Marina fick våren 2022 undantagslov för en drygt 580 kvadratmeter stor byggnad vid Universitetsstranden på Brändö i Vasa.

Företagarnas planer är stora: restaurang, konferensutrymmen, bastuavdelning och simmöjligheter året runt. För båtfolket planeras såväl matleveranser som möjligheter att tvätta både kläder och båtbotten.

Även bygglov följde, i juni 2022.

Besluten om undantagslov och bygglov fattades av Vasa byggnads- och miljönämnd, men väckte missnöje. Vasabon Christer Häggqvist överklagade bägge besluten till Vasa förvaltningsdomstol.

Domstolen förkastade

Häggqvist bor i ett av de närliggande höghusen och anser att bygget strider mot detaljplanen för området. I sina besvär för Häggqvist fram att verksamheten kommer att ha en omfattande och störande inverkan på boendet för alla de som bor inom närområdet och även att den ökade trafiken till området kommer att störa hemfriden för de boende.

Vasa förvaltningsdomstol väljer ändå att avvisa besvären i beslut som är givna den 29 mars.

Enligt domstolen uppfyller Häggqvist inte de krav som ställs på rätten att besvära sig. Rätt att besvära sig har bland annat den på vars boende projektet kan ha en betydande inverkan.

Domstolen påpekar att Häggqvist endast är enskild aktieägare i ett bostadsaktiebolag. Mellan huset där Häqqvist bor och byggplatsen finns ett gatuområde och ett av universitetets flervåningshus. Med tanke på avståndet och de byggnader som delvis ligger emellan avvisar domstolen tanken att restauranghelheten skulle kunna påverka Häggqvists boende på ett betydande sätt.

Kan komma att prövas i högre instans

Saken är ändå inte slutligt avgjord i och med besluten i Vasa förvaltningsdomstol. Beslutet kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen fram till den 28 april.

Yle Österbotten har försökt nå Christer Häggqvist för en kommentar, utan att lyckas. Till Vasabladet säger Häggqvist att han upplever att förvaltningsdomstolen missat hans poäng.

– Jag ville att förvaltningsdomstolen skulle pröva hur Vasabornas stränder ska förvaltas och med vilka beslut de ska utvecklas, säger Häggqvist till tidningen.

Det framgår ändå inte ifall Häggqvist beslutat sig för att försöka föra ärendet vidare till Högsta förvaltningsdomstolen.

Företagare hoppas kunna börja bygga

Sebastian Sahlberg, en av företagarna bakom projektet, uppger för Yle Österbotten att han hoppas att det inte blir behandling i fler rättsinstanser. Ur företagarens synvinkel handlar det om dyrbar tid.

– Det är dyra månader som går, vi borde fatta en rad beslut som vi inte kan fatta innan vårt bygglov vunnit laga kraft.

Enligt Sahlberg har projektet miljonomsättning och alla kostnader har inte gått att stoppa under tiden man väntar. Företagarna säger sig ändå vara redo att sätta spaden i marken så fort det tillåts.

– Vi vill starta bygget så fort det bara går. Vi ligger i startgroparna och kan inleda arbetet bara någon vecka efter att vi fått grönt ljus.

Sahlberg påpekar att man inte har för avsikt att bli en störande granne som hörs långt in på nätterna.

– Tvärtom. Säg den restaurang längs Vasas strandlinje som håller öppet efter midnatt. Det finns inte en enda. Vi tänker hålla oss till samma princip och strävar absolut inte efter att förvandla stranden till en bullrig festplats.