Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Att alkoholbruket minskat i Finland har gjort det lättare för de anhöriga – medberoendet tros ha minskat

Uppdaterad 01.04.2023 14:39.
Man sitter i soffa med ett glas i handen, i bakgrunden en kvinna som ser sorgsen ut
Bildtext Medberoende är ett fenomen som innebär att man är tvångsmässigt beroende av andra människor – ofta makan/maken, en anhörig. Det är viktigt att skilja medberoendet från ett friskt beroende som innefattar känslor av samhörighet och gemenskap.
Bild: Lightfield

När ett problematiskt bruk av alkohol minskar mår också de närstående till den drickande personen bättre. Som en följd av det här kan också medberoendet minska, tror Leea Halmetoja som är psykolog och psykoterapeut.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd har finländarnas bruk av alkohol minskat redan under en tid och också många storkonsumenter har strävat efter att minska sitt drickande.

Att vara medberoende är ett beteende eller tillstånd som kan drabba personer som lever nära en missbrukare eller en alkoholist. En person som är medberoende är helt upptagen av att kontrollera och hantera den beroende.

– Tillståndet kan också innebära att man anpassar sin personlighet och sitt beteende efter den som är beroende i hopp om att kunna hjälpa. Medberoende är inte en diagnos, påpekar Leea Halmetoja.

Många söker hjälp för sitt medberoende i det skede när gränserna för den egna stresstoleransen har överskridits och personen börjar känna igen sina handlingsmönster, säger Halmetoja.

– Också depression och ångest kan få vissa att söka hjälp, tillägger hon.

Bakom medberoendet ligger ofta en svag självuppfattning och ett dåligt självförtroende. Den som är medberoende styrs av en rädsla att bli övergiven och vågar inte säga nej och dra gränser.

Begreppet medberoende har vidgats och numera innefattar det ett allmänt behov att behaga andra, ett överdrivet ansvarstagande och avsaknad av gränser. En medberoende person stannar i ett förhållande på bekostnad av sig själv och sitt eget välbefinnande, säger korttids- och parterapeut Eevi Vuoristo.

I bakgrunden finns ofta upplevelser från barndomen

– Det är inte så länge sedan många var ekonomiskt beroende av sina partners och flickor uppfostrades till att behaga andra. Möjligheterna att ta sig ur ett destruktivt parförhållande har förbättrats på 2000-talet, konstaterar Vuoristo.

Enligt Vuoristo har många människor fortfarande svårt att identifiera sig själva som medberoende. Särskilt om de redan i sitt barndomshem har lärt sig att klara sig genom att behaga och undvika konflikter.

För många blir det här en del av identitetsbilden och de tror att de är tvungna att bete sig så här för att vinna kärlek och undvika att bli övergivna.

Bakom medberoende kan också finnas en bottenlös tro på partnerns godhet och förmåga att förändras. Enligt Vuoristo är det viktigt att känna till sin egen benägenhet till medberoende för de här dragen är konstanta.

Vuoristo tror att medberoende fortfarande är väldigt vanligt i Finland trots att det har minskat under 2000-talet. Man talar och vet mer om medberoende i dag och människor kan kanske känna igen sina utmaningar tidigare än förut.

Källa: STT