Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Svårare att få taxi i glesbygden

Sedan taxireformen 2018 har taxiverksamheten i allt större grad koncentrerats till tätbefolkade områden. Det konstaterar Trafik- och kommunikationsverket Traficom.

I glesbefolkade kommuner har antalet taxibilar minskat, och i synnerhet på kvällar och helger är det svårare att få tag på en taxi.

Enligt Traficom finns det i glesbygden endast hälften så mycket taxiverksamhet jämfört med tätortskommuner.

Taxireformen år 2018 luckrade upp reglerna, och sedan dess är taxitillståndet inte längre knutet till en viss stationsplats utan taxiföretagen får själva bestämma var och när de kör.

På nationell nivå tog det i snitt kring åtta minuter att få en taxi i fjol. Genomsnittstiden varierade mellan sju till tretton minuter mellan olika landskap.

Det finns kring 9 400 taxiföretag i Finland, varav över 40 procent är registrerade i Nyland.

Inrikes

Arbetsminister Arto Satonen (Sannf) i Yleprogrammet Morgonettans studio.

Arbetsminister Satonen: Nytt riktat stöd kan ersätta vuxenstudiestödet

En närvårdare som vill vidareutbilda sig till sjukvårdare ska kunna få stöd för det också i framtiden. Det säger arbetsminister Arto Satonen från Samlingspartiet, efter kritiken mot att vuxenstudiestödet skrotas.

De nya ministrarna i Orpos regering avlägger tjänsteeden, tjänsteförsäkran och domarförsäkran i Statsrådsborgen.

Fyra av tio finländare vill att regeringen Orpo faller så fort som möjligt

29 procent rankar regeringens förmåga som bra.

Delad bild med protesterna vid Helsingfors universitet till höger och Yleredaktörerna Magnus Swanljung, Joakim Rundt och Marianne Sundholm till vänster, med texten Politiken över bilden.

Nu protesterar alla mot regeringen – men Centern protesterar mot sig självt

Lyssna på Politiken på Arenan och i Yle Vega.

Merikotka hetkeä ennen vapauttamista luontoon.

Vem var först, örnen eller människan? Det här gäller om havsörnen bygger bo på din tomt

Nu finns fler havsörnar än någonsin i Skärgårdshavet.