Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

ÅAS styrelseordförande om valresultatet: ”Ingen fröjd ur studerandenas synvinkel”

Ordförande för Åbo Akademis Studentkår Nicolina Nordman utanför Kåren i Åbo. I bakgrunden syns en skylt med texten "Kåren".
Bildtext Nicolina Nordman, ordförande för Åbo Akademis Studentkår, är bekymrad över valresultatet för studenterna.
Bild: Isabel Nordberg / Yle

Styrelseordförande för Åbo Akademis Studentkår, Nicolina Nordman är bekymrad över studerandenas ställning i och med valresultatet. Bland annat för att de två största partierna inte understöder höjning av studiepenningen.

– Valresultatet var ju ingen fröjd ur studerandenas synvinkel. Nu har vi ju Samlingspartiet i spetsen och Sannfinländarna tätt inpå och de är inte studerandevänliga partier, säger Nordman.

Nordman berättar att studentrörelsen lobbat hårt för en höjning av studiepenningen. Målet är en höjning på 100 euro och att studerandena inte ska leva på fattigdomsgränsen.

– Utkomsten som vi har just nu är inte tillräcklig på någon nivå och den behöver höjas. Varken Samlingspartiet eller Sannfinländarna håller med om den saken och därför är det lite problematiskt.

Hon säger att det ur studerande synvinkel är synd att de övriga partierna sjönk betydligt i valet, eftersom Vänsterförbundet och de Gröna haft samma uppfattning som studentkårerna om åtgärder inom politiken som rör studerande.

Två kvinnor har 14 euro 50 cent i handen.
Bildtext Bildsättningsbild. Åbo Akademis Studentkårs kärnmål är att höja studiepenning med 100 euro.
Bild: Anders Karlsson / Yle

Hon anser det också problematiskt att Sannfinländarna inte presenterat ett konkret valprogram inför valet. Partiet har endast framfört särskilda program gällande politiska delområden liksom exempelvis invandring och ekonomi.

– Det är problematiskt för demokratin, har man röstat på dem vet man inte riktigt vad man röstat på. Sen vet man ju att de inte har varit på studerandes sida tidigare och det är vi lite oroliga för.

Studentkårens mål: Terapigaranti, ökad finansiering till studerandehälsovården och 100 euro till i studiepenning

Inför valet publicerade flera av studerandenas intressebevakare Finlands studerandekårers förbund (SAMOK) och Finlands studentkårers förbund (FSF) kommentarer till de olika partiernas valprogram och förde fram de viktigaste politiska ståndpunkterna för studerandena. Bland dem lyftes tre åtgärder fram som särskilt viktiga för studerandena: terapigaranti, satsning på studerandehälsovården och en höjning av studiepenningen med 100 euro.

2021 undertecknade FSF och SAMOK tillsammans med flera andra föreningar ett ställningstagande om att terapigarantin.

Arken, Åbo Akademi, Åbo
Bildtext Bildsättningsbild. Studentkårerna är oroliga för det psykiska välmåendet bland studerande.
Bild: Arash Matin / Yle

Införande av terapigaranti skulle betyda att patienter skulle få tillgång till psykoterapi med kort varsel. I praktiken skulle en person efter sitt första besök vid en vårdcentral kunna få upp till 20 besök hos en psykoterapeut inom en kort tidsperiod, utan att först behöva remiss från psykiater.

FSF och SAMOK gjorde en partienkät inför valet och terapigarantin lyftes fram särskilt av Samlingspartiet, De Gröna, Vänsterförbundet och KD. Nordman säger att det är positivt att Samlingspartiet som valvinnare förhåller sig positivt till terapigaranti.

Ris och ros till de tre största partierna

I analysen av partiernas valprogram har FSF lyft fram positiva och negativa saker med de olika partiernas valprogram. Också Nordman ger ris och ros till de tre största partierna ur studerandenas synvinkel.

Enligt Nordman ger ÅAS ros till Samlingspartiet för att de för fram terapigarantin. Däremot säger hon att partiet allmänt förespråkar välbefinnande, men i valprogrammet nämns inte studerandenas utkomst alls, vilket partiet får ris för.

Nicolina Nordman, orförande för Åbo Akademis Studentkår.
Bildtext Enligt Nordman är studentkårens viktigaste mål att höja studerandenas studiepenning med 100 euro.
Bild: Isabel Nordberg / Yle

Sannfinländarna ger hon ris för att de inte har visat öppenhet i demokratin då de inte kommit med et konkret valprogram inför valet. I studentkårernas rundringning till kandidaterna kom det fram att Sannfinländarna inte tycker att studiepengen ska höjas, de vill inte att utbildningen ska vara gratis för alla och de vill inte öka basfinansieringen för högskolorna, eller stoppa förlusten av biologiskt mångfald fram till år 2030, vilket Nordman risar.

– Sannfinländarna får en liten ros för att de däremot vill höja finansieringen till Studenthälsovårdsstiftelsen.

Nordman ger ros till SDP för att de vill förbättra studerandes utkomst och minska på studiestödets lånebetoning, däremot får de ris för att de inte kommit med konkreta förslag för hur de ska åstadkomma det.

Orolig för studerandenas välmående

Enligt Nordman är studentkårernas viktigaste mål under regeringsförhandlingarna ökad finansiering till studerandehälsovården och satsningar på studerandenas utkomst. Nordman uppger att det går hand i hand med välmående.

– Studiepenningen har inte indexjusterats på flera år och utgifterna täcks inte med den vi har just nu.

Nordman befarar att det görs nedskärningar i utbildningen.

– Det absolut värsta som skulle kunna hända är att det införs terminsavgifter.

Under regeringsförhandlingarna kommer FSF att vara på plats utanför och prata med politiker.

– FSF är där för att påminna politikerna om studerandenas situation. Sen får vi se vad förhandlingarna leder till och reagera på det utgående ifrån resultatet.

Diskussion om artikeln