Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Saneringen av Nickby centralidrottsplan börjar

Saneringen av Nickby centralidrottsplan i Sibbo inleds i början av april.

Arbetet ska vara klart i slutet av sommaren. Friidrottsplanen och gräsplanen är stängda medan arbetet pågår. Gymredskapen har flyttats till parkeringsplatsen intill och kan användas som normalt.

Prestationsplatsernas permanentbeläggningar, asfaltbeläggningar och strukturella lager ska förnyas, liksom löpbanornas avvattningsränna. Prestationsplatserna förnyas för att uppfylla de nuvarande dimensionerna och kraven.

Bland annat byggs två nya ovala löpbanor vid idrottsplanen och ett 1,2 meter högt staket ska installeras runt den. Löv- och barrträden som omger planen samt hagtornshäckarna vid kortsidorna som är i dåligt skick kommer att avlägsnas och ny vegetation ska planteras i närheten.

Cirka 1,22 miljoner euro har reserverats för saneringen av Nickby centralidrottsplan.

Relaterat

Borgå vatten gräver på Biskopsgatan – påverkar trafiken och bussarnas rutter

Arbetet i Borgå centrum beräknas ta sju veckor.

Skolan i Svartå är till salu – om ingen köpare hittas kan huset rivas

Svartå skola ska sättas till försäljning.

Det beslöt Raseborgs stadsstyrelse på sitt möte i måndags (28.8).

Skolan är kring 1 000 kvadratmeter och i två våningar. Den har en delvis kall och oinredd vind samt källare och två bostäder på kring 60 kvadratmeter. På tomten finns också en ekonomibyggnad och byggrätt.

Byggnaden är i dåligt skick och i behov av grundlig sanering.

Skolan var verksam fram till 2022 och fungerade delvis som daghem fram till juni i år.

Tidigare var det tal om att skolbyggnaden skulle rivas, men staden vill nu ta reda på om någon vill köpa den istället.

"I bästa fall hittar vi en ny ägare som vill utveckla och sanera byggnaden", säger Raseborgs tekniska direktör Jan Gröndahl.

Om inte staden hittar en köpare kan det igen bli aktuellt att riva Svartå skola.

Mera: Svartå skola inhyser en dagisgrupp ett år till – sedan rivs byggnaden

Grönt ljus för Åbos nya musikhus – byggarbetet inleds i oktober

I oktober inleds arbetet med att bygga Åbos nya musikhus Fuga. Stadsstyrelsen godkände planen på måndagens möte.

Målsättningen är att huset ska stå färdigt våren 2026. Musikhuset byggs vid åstranden bredvid stadsteatern.

Förberedande arbeten har redan inletts och följande steg är att flytta bort allmänna konstverk samt forsla bort förorenad jord från byggplatsen.

Helhetskostnaderna för musikhuset beräknas bli 90,5 miljoner euro.

Korvmästargränden i Vasa saneras – sprängarbeten möjliga

Korvmästargränden i Sandviken i Vasa börjar saneras på måndagen.

Kommuntekniken bygger nya dagvattensystem under gränden. Vasa Elnät förnyar även stomlinjen för fjärrvärme på hela gatuavsnittet. På grund av den bergiga marken, är det möjligt att det behöver sprängas på byggplatsen. Fastigheterna i närområdet granskas innan eventuella sprängningar.

Arbetena bedöms vara klara senast 10 november. Trafiken på Korvmästargränden kommer att hållas avstängd under arbetets gång, men i övrigt innebär inte arbetena några stora förändringar i trafiken.

Det är viktigt att ta det extra försiktigt i kring byggplatsområdet. Efter arbetena kommer gränden att asfalteras och ny gatubelysning installeras.

En röd tegelbyggnad med många fönster. Här finns biblioteket och kommunhuset i Ingå.

Kommungården i Ingå får nytt yttertak för 600 000 euro

Ingå kommungård ska få nytt yttertak i sommar.

Biblioteket i huset ska kunna hålla öppet under takrenoveringen som beräknas kosta 600 000 euro.

De som jobbar i kommungården får ändå förbereda sig på buller. Ventilationen kan också tillfälligt vara avstängd.

När takrenoveringen är klar finns en projektplan för resten av kommungården. Huset ska få ny ventilation och ny fasad.

Kommunen är beredd att uppdatera sin renoveringsplan beroende på hur arbetet med den nya kultursalen framskrider.

Kultursalen ska bli en tillbyggnad till kommunhuset som också till en del ska fungera som kulturlokal.

Finansieringen för en kultursal är ännu öppen. Prislappen beräknas ligga på 5,4 miljoner euro varav kommunens andel är 2,3 miljoner. Den summan inkluderar kommunhusets renovering för 1,6 miljoner euro.

Om kulturhusets finansiering inte är klar före augusti fortsätter renoveringarna enligt ursprunglig plan.

Under renoveringen behöver kommunen hitta tillfälliga lokaler för runt 10 - 20 anställda.

Ett stort lövträd vid en sandplan i en park. Det är höst och mulet.

Sjundeå centrum får våtmark och park vid Vargsvängen

En våtmark planeras vid Vargsvängen på Sjundeå station. Den ska samtidigt fungera som en park för invånarna.