Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kristinestad ser inga möjligheter för havsvindkraft just nu

Kristinestad ser inga förutsättningar för havsvindkraft utanför staden, åtminstone inte i det här skedet.

Det är kontentan av fullmäktiges svar på en intresseförfrågan från forststyrelsen. Kristinestad anser att planläggning av vindkraftsparker bara kan göras på områden som enligt landskapsplanen för Österbotten 2050 anvisar som lämpliga vindkraftområden. Någon annan plan kan inte godkännas innan landskapsplanen 2050 är godkänd, anser Kristinestadsfullmäktige.

- I praktiken måste Forststyrelsen vänta. Fullmäktige förde en bra debatt och diskussion, säger fullmäktiges ordförande Henrik Antfolk (SFP).

Eftersom det område som Forststyrelsen är intresserad av att hyra ut för vindkraftverk inte är ett område som enligt landkapsplanen lämpar sig för vindkraft finns det ingen möjlighet för Kristinestad att visa intresse för en vindkraftspark där, ansåg fullmäktige.

- Vi ska ta ställning till vad som är reellt och landskapsplanen är det styrande dokumentet där.

Relaterat

Geritrim omställningsförhandlar på grund av välfärdsområdets beslut

Geritrim inleder omställningsförhandlingar med hela personalen i Kristinestad och Nykarleby. Geritrim erbjuder geratrisk vård och rehabilitering. Sammanlagt berörs cirka 80-85 personer.

Orsaken är att Österbottens välfärdsområde som är Geritrims huvudsakliga kund har meddelat att de kommer dra in på sina klientplatser både i Kristinestad och Nykarleby. I praktiken har klientströmmen till de två enheterna upphört efter att beslutet fattades den 21 augusti.

I ett pressmeddelande säger vd Tony Westerlund att de i praktiken nu står med tomma vård- och rehabiliteringsplatser och en för stor personalstyrka i förhållande till klientantalet vilket anses vara ohållbart i längden.

Fram tills nu säger man att samarbetet med välfärdsområdet har fungerat bra.

Kaskisten kaupungin kyltti

Kaskö väljer Södra Österbotten i sysselsättningsreformen

Motförslag om att vänta fick inte gehör.

Hemvård på distans till Jakobstad och Kristinestad

Hemvård på distans utvidgas till Jakobstad och Kristinestad. Via distansvårdstjänsten Alvar stöds de äldres möjligheter att bo hemma. Tjänsten ska också främja de äldres sociala liv, funktionsförmåga och rehabilitering.

Just nu håller välfärdsområdet på att kartlägga vilka hemvårdsklienter som systemet lämpar sig för.

Alvar fungerar genom videokontakt.

Systemet har en längre tid använts i Vasa, Korsholm, Kronoby och Laihela. I planerna finns också en utvidgning till Pedersöre, Larsmo, Närpes och Kristinestad samt att förenhetliga användningen i Kronoby.

Viktbegränsning införs på stadsbron i Kristinestad

I Kristinestad införs viktbegränsning på stadsbron och samtidigt blir körbanan smalare.

Vägbanden vid stadsbron sågs över i juli och utgående från de skador som finns i konstruktionerna har NTM-centralen och Trafikledsverket beslutat att vikten på bron begränsas till åtta ton. Tills nu har viktbegränsningen varit 25 ton.

Körbanan blir också smalare, sex meter i stället för 6 och en halv meter. Mittlinjen flyttas något och det arbetet görs under hösten. Det betyder att bron tidvis kommer att vara stängd för trafik i höst.

Bron ska genomgå reparationer, men i dag är det oklart vilka. Utmaningen är enligt NTM-centralen att bron är gammal - vägbanken är byggd på 1800-talet och planerades för trafik med häst.

I dag finns inga besked om när en reparation kan inledas och inte heller beslut om finansiering. Begränsningarna gäller tills bron och vägbanken har reparerats.

En flicka gräver i marken med en skärslev.

Kristinestadselever gör stenåldersfynd i Dagsmarksskogarna: ”Det kan vara en vanlig sten också”

Tre dagars utgrävningar vid Rävåsens stenåldersboplats.