Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kristinestad ser inga möjligheter för havsvindkraft just nu

Kristinestad ser inga förutsättningar för havsvindkraft utanför staden, åtminstone inte i det här skedet.

Det är kontentan av fullmäktiges svar på en intresseförfrågan från forststyrelsen. Kristinestad anser att planläggning av vindkraftsparker bara kan göras på områden som enligt landskapsplanen för Österbotten 2050 anvisar som lämpliga vindkraftområden. Någon annan plan kan inte godkännas innan landskapsplanen 2050 är godkänd, anser Kristinestadsfullmäktige.

- I praktiken måste Forststyrelsen vänta. Fullmäktige förde en bra debatt och diskussion, säger fullmäktiges ordförande Henrik Antfolk (SFP).

Eftersom det område som Forststyrelsen är intresserad av att hyra ut för vindkraftverk inte är ett område som enligt landkapsplanen lämpar sig för vindkraft finns det ingen möjlighet för Kristinestad att visa intresse för en vindkraftspark där, ansåg fullmäktige.

- Vi ska ta ställning till vad som är reellt och landskapsplanen är det styrande dokumentet där.

Relaterat

NTM-centralen vill ha mer information om kraftledningen mellan Kristinestad och Nokia

Miljökonsekvensbedömningen för kraftledningsprojektet mellan Kristinestad och Nokia måste kompletteras.

De mest väsentliga kompletteringsbehoven i MKB-dokumentet gäller konsekvenserna för naturen och grundvattnen. Dokumentet måste kompletteras innan NTM-centralen i Birkaland, som fungerar som kontaktmyndighet, kan lämna en motiverad slutsats om dokumentet.

Det är Fingrid som står bakom planerna att bygga en kraftledning på 400 kilovolt mellan Kristinestad och Nokia.

Vindkraftverk till havs.

Forststyrelsen auktionerar ut stora vindkraftsprojekt i Närpes och Kristinestad

Handlar om områden på 860 kvadratkilometer.

Två unga mån sitter vid sina pulpeter och ser ner på en datorskärm.

Möss och kyla – så här ser de utländska studerandes vardag ut i Kristinestad

Ett tiotal utländska elever ska gå gymnasiet i Kristinestad.

Projekt ska stöda välbefinnandet för personalen inom småbarnsfostran

34 000 euro har beviljats ett projekt inom småbarnspedagogiken i vilket Jakobstad och Kristinestad samarbetar.

Målet med det gemensamma projektet är att förbättra personalens välbefinnande, teamarbete, förändringsberedskap och självledarskap.

Syftet är att stärka och utveckla hela personalens arbetsförmåga och möjliggöra långa yrkeskarriärer som också passar partiellt arbetsföra personer.

Jakobstad fungerar som ansvarig organisation och projektet pågår fram till slutet av 2024.

Namninsamling för vården i Kristinestad samlade nästan 2 400 underskrifter

Den namninsamling som startades för ett par veckor sedan för att stoppa nedmonteringen av vården i Kristinestad har samlat in nästan 2 400 underskrifter.

Lokalpolitikern Mikael Perjus (Saml.), som står bakom namninsamlingen, är mer än nöjd med resultatet. Han hoppas att den ska också ha effekt.

– Första signalen är positiv. Vi får hoppas att förnuftet vinner, säger Perjus.

Namnlistan har överlåtits till välfärdsområdets ledning och förtroendevalda.

Styrelsen för Österbottens välfärdsområde kommer på sitt möte under måndagen att ta ställning till sparåtgärderna inom välfärdsområdet.