Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Vi frågade Helsingforsbor vad de tycker om valresultatet: ”Vad gör man med en pengapåse i handen då världen brinner”

Naomi Kaarlela
Bildtext Naomi Kaarlela är orolig över att minoriteter och låginkomsttagare kommer att hamna i kläm.
Bild: Dominique Pashley / Yle

Ekonomi och klimatfrågor oroar många, och flera anser att de ekonomiska frågorna har tagit företräde framför klimatet i årets val, också i valdebatten. Minoriteters och låginkomsstagares framtid oroar i valets svallvågor.

Yle Huvudstadsregionen pratade med Helsingforsbor om vad de tycker om valresultatet.

– Jag är nog inte riktigt nöjd. Lite bekymrad blir man över Sannfinländarnas framgång och vad det kan föra med sig i form av anti- EU, anti-invandring och anti-allting, säger Helsingforsbon Kristian Stenius.

Kristian Stenius
Bildtext Kristian Stenius var inte helt nöjd med valresultatet.
Bild: Dominique Pashley / Yle

– Jag är mest rädd för att de nödvändiga klimatåtgärder som påbörjats, där man kommit ganska långt under den tidigare regeringens tid, kommer att bromsa upp. Det är illa.

Stenius anser inte att man behandlat klimatfrågorna tillräckligt under valdebatten.

Samlingspartiet är valets vinnare i Helsingfors medan antalet röster för de Gröna rasat.

Mai Kovanen
Bildtext Mai Kovanen var inte förvånad över valresultatet. Kovanen är orolig över att klimatfrågorna hamnat i skymundan då valet cirkulerat kring ekonomin, men anser att det är förståeligt att ekonomin varit på tapeten i dagens läge.
Bild: Dominique Pashley / Yle

Klimatet har fått ta ett steg till sidan, då fokus legat på ekonomin. Men flera anser att klimatet inte tagits upp tillräckligt i valdebatten.

Riksdagsvalets resultat oroar Helsingforsbon Mai Kovanen,

– Jag tror att man röstat på Samlingspartiet eftersom ekonomin oroar många och de hade tydliga linjedragningar.

– Men vad ska man prioritera, klimatet eller ekonomin? Vad gör man med en pengapåse i handen då världen brinner? undrar Kovanen.

Oroliga över ekonomin samt minoriteters och låginkomsttagares framtid

I Helsingfors ekar många röster samma visa; de är oroliga över Finlands ekonomi, mängden lån och inflationen.

Jag tror att många har övergett sina värderingar

Jesse tror valet gått som det gått på grund av de stigande kostnaderna.

– När allt stiger är det svårare för folk att leva och de har inte råd att göra allt de vill göra, så de vill säkert ha någon ändring på det.

Jesse Saranko
Bildtext Jesse Saranko tror att valet gick som det gick på grund av den ekonomiska situationen i landet. Han säger ändå att han inte varit särskilt engegerad i valet i år.
Bild: Dominique Pashley / Yle

Helsingforsbon Aurora anser att valet varit mycket intressant då tre partier fått så stor andel av rösterna.

– Vi har haft det ganska svårt, med tanke på corona och kriget, och jag tror många har det svårt. Jag tror att många har övergett sina värderingar och röstat strategiskt.

Auroras parti lyckades ändå bra i valet.

Det är alltid minoriteter och låginkomsttagare som hamnar i kläm

Samtidigt är man orolig över att minoriteter och låginkomsttagare hamnar i kläm.

Naomi Kaarlela
Bildtext Naomi Kaarlelas parti fick inte så många röster som hon skulle ha velat se dem få.
Bild: Dominique Pashley / Yle

Naomi Kaarlela anser att riksdagsvalets resultat inte var i enlighet med hennes värderingar.

– Jag är orolig över minoriteters och låginkomsttagares framtid. Det är alltid de som hamnar i kläm och jag anser inte att Samlingspartiet driver de frågorna tillräckligt.

Flera var föga förvånade över resultatet – vissa bekymrade andra delvis nöjda

En annan Helsingforsbo, Raili Mattsson, säger att valet gick precis så som hon tänkte att det skulle gå. Hennes kandidat blev inte invald även om det gick okej för hennes parti.

Raili Mattsson
Bildtext Raili Mattson tror att det blir svårt att bild en regering.
Bild: Dominique Pashley / Yle

Raili tycker att det är bra att Samlingspartiet drog in många röster, och tror att fokus i år var på ekonomin och Nato.

– Det kommer att vara mycket svårt att få till en regering i det här landet, tror jag.

Juhani Perttula
Bildtext Juhani Perttula är bekymrad över valresultatet.
Bild: Dominique Pashley / Yle

Juhani säger att han också väntade sig resultatet, men att det inte var önskvärt.

– Jag är lite bekymrad, jag tror inte att Sannfinländarna rent ut sagt är så uppbyggande, men då de fick så många röster så måste de förstås bli hörda, säger Perttula.