Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Svenska gängen kommer sannolikt att breda ut sig också till finska sidan – oro i norra Finland

Bild från luften på gränsen Torneå-Haparanda.
Bildtext Det är lätt att röra sig över gränsen mellan Finland och Sverige.
Bild: Antti Ullakko / Yle

De kriminella gängen breder ut sig allt längre norrut i Sverige och revirgrälen ökar. Handeln med narkotika följer efter, vilket kan få följder också för Finland.

Svenska Yle rapporterar att gäng som säljer droger sträcker sina tentakler allt längre i Sverige. I dag finns det personer med kopplingar till gäng i Stockholm i Norrland.

Enligt Tullens bevakningsdirektör Hannu Sinkkonen har trenden redan länge varit den att de kriminella gängen i Sverige söker nya revir och marknader. Gäng som är baserade i södra Sverige rör sig norrut.

– Det kommer säkert att påverka läget i Finland, eftersom de sannolikt kommer att fortsätta breda ut sig också till den finska sidan, säger Sinkkonen.

Största delen av narkotikan har sitt ursprung i Mellaneuropa och smugglas till Finland via Baltikum och Sverige. Gränsen är öppen och narkotikan rör sig där som människorna rör sig i trakten Torneå-Haparanda.

Kriminalkommissarie Tuomo Seikkula vid polisinrättningen i Lappland säger att det är oroväckande om gängen breder ut sig, eftersom de för med sig många olika slags brottslighet. I nuläget har han ändå inte lagt märke till att fenomenet skulle ha ökat i området.

– Här verkar nog personer som har kontakter med gäng, men vi har inte sett några tecken på gäng från Sverige eller gatugäng.

Nära samarbete behövs för att bekämpa problemen

Trots att de svenska gängen ännu inte i hög grad brett ut sig till Finland väcker utvecklingen oro hos tullmyndigheterna och polisen.

Enligt Hannu Sinkkonen vid Tullen är samarbete både inom gränserna i Finland och Finlands och Sveriges myndigheter emellan det bästa sättet att bekämpa problemen.

– De finländska myndigheterna har dagligen kontakt med sina motparter i Sverige, speciellt på axeln Torneå-Haparanda, säger Sinkkonen.

Hannu Sinkkonen Tullilaboratorion edustalla.
Bildtext Hannu Sinkkonen är bevakningsdirektör vid Tullen i Finland.
Bild: Sakari Piippo / Yle

Lapplandspolisens Tuomo Seikkula är inne på samma linje. Polisen och tullen i de två länderna måste samarbeta.

– Ur polisens synvinkel måste vi hela tiden ha ett bra samarbete och utbyte av information med myndigheterna i Sverige, och det har vi nog i norr. Samarbetet fungerar med den svenska tullen och polisen.

150 narkotiska ämnen påträffade i Finland i fjol

I fjol beslagtog Tullen i Finland 1382 kilogram narkotika, vilket var nästan dubbelt så mycket som året innan.

Den största ökningen skedde i beslag av drogen khat, men också beslagen av amfetamin, hasch och marijuana ökade mycket. I fjol påträffades i Finland sammanlagt omkring 150 narkotiska ämnen, av vilka 11 inte tidigare hade påträffats i landet.

Droger som försökt smugglas in.
Bildtext Drogen Khat smugglas in i landet olika vägar.
Bild: Tullen

Ämnen som kan användas vid olaglig tillverkning av narkotika importeras också till Finland. Då sker själva tillverkningen av drogerna här.

Största delen av narkotikan kommer till Finland med den kommersiella trafiken. Den importeras ofta i post- och frakttrafiken. Under coronaviruspandemin stävjades införseln tack vare den tillfälliga gränsbevakningen.

– Då minskade antagligen narkotikatrafiken över gränsen, säger Tuomo Seikkula.

De ungas andel av de misstänkta ökar

Under år 2022 avslöjades sammanlagt 1389 narkotikabrott i Finland. De lindriga narkotikabrotten minskade på grund av coronaåren, men antalet grova narkotikabrott låg på ungefär samma nivå som året innan.

I Finland dör de som dör i knark i medeltal i 32 års ålder. I åldergruppen under 25 har utvecklingen varit speciellt oroväckande under de senaste åren.

Tuomo Seikkula vid polisinrättningen i Lappland har lagt märke till att unga människor syns allt mer i statistiken.

– De ungas andel av de som misstänks för narkotikabrott håller på att öka markant. Om narkotikabrotten blir mer alldagliga så medför det utmaningar för polisens arbete.

Rädslan för gängen - Spela upp på Arenan