Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Toppolitiker döms för mutbrott – måste själv stå för skyhöga rättegångskostnader

Tapani Mäkinen
Bildtext Tapani Mäkinen var riksdagsledamot i två etapper mellan 2003 och 2015.

Helsingfors hovrätt går emot Östra Nylands tingsrätts linje och dömer förre riksdagsledamoten Tapani Mäkinen för mutbrott som han begått under sin tid som ordförande för Vanda stadsstyrelse.

Den tidigare Vandapolitikern och riksdagsledamoten Tapani Mäkinen (Saml) döms för mutbrott i Helsingfors hovrätt.

Östra Nylands tingsrätt friade 2021 Mäkinen och två företagare från alla åtal i en uppmärksammad muthärva. Men på åklagarens begäran har fallet behandlats i hovrätten, som nu alltså dömer två av de tre åtalade.

Brådskande lån och markaffärer

Det var i januari 2015 som Mäkinen lånade 20 000 euro av två företagarbröder från Tusby. Mäkinen var vid den här tiden skuldsatt. Borgenären försökte på rättsliga vägar få tillbaka sina pengar och Mäkinen som kandiderade till riksdagen ville inte att skulden skulle komma medierna till känna.

Tingsrättens uppfattning var att lånet i sig inte varit olagligt och att skulden betalats tillbaka med ränta. I hovrätten menade åklagaren å andra sidan att det aldrig varit fråga om ett riktigt lån, och att det bara betalades tillbaka efter att polisens förundersökning i ärendet inletts.

Brottsmisstankarna har sitt ursprung i att ett av företagarbrödernas bolag strax före lånet köpt mark på gränsen mellan Vanda och Tusby. Vanda stad hade egna planer för marken och dessutom förköpsrätt. Då Vandas möjligheter att yrka på sin rätt behandlades tryckte stadsstyrelsens ordförande Mäkinen på för att staden inte skulle köpa marken.

Hovrätten friar från de allvarligaste anklagelserna

Enligt hovrätten är bevisen för att det skulle ha varit fråga om en ren och skär muta istället för ett lån inte tillräckligt starka. Mäkinen var inte heller medveten om att förköpsrätten skulle komma upp till stadsstyrelsens behandling då han bad om lånet. Däremot borde han ha förstått att han var jävig och lämnat rummet då markköpet behandlades.

Straffskalan för mutbrott sträcker sig ända upp till två års fängelse. Men hovrätten anser att böter räcker eftersom Mäkinen också verkar ha haft andra politiska motiv för att motsätta sig att Vanda använde sin förköpsrätt. Därför döms han till 80 dagsböter för mutförseelse och missbruk av tjänsteställning. Det totala beloppet blir 2400 euro.

Mäkinen kommenterade domen på sociala medier på tisdagsmorgonen.

– Å ena sidan är det bra att hovrättens beslut äntligen kom. Saken behandlades i maj i fjol. Det har varit en lång process, för lång, och personligt har det varit oerhört tungt. Å andra sidan är det förstås dåligt att hovrätten har en helt annan uppfattning än tingsrätten, skriver Mäkinen i ett Facebook-inlägg.

En av företagarna frias

En av företagarna döms för givande av muta. Hovrätten anser att han varit medveten om Mäkinens maktposition i stadsstyrelsen. Inga bevis har presenterats för att företagaren skulle ha utövat några påtryckningar på Mäkinen. Men lånet ställde Mäkinen i tacksamhetsskuld och var i sig ett sätt att påverka Mäkinen och hans maktutövning i stadsstyrelsen. Företagaren döms till 80 dagsböter. På grund av hans stora inkomster blir också bötesbeloppet betydligt större än Mäkinens, nästan 160 000 euro.

Den andre företagarbrodern frias från alla åtal. Han ska varken ha varit medveten om företagets ambitioner att köpa marken eller stadsstyrelsens förköpsrätt. Till skillnad från sin bror var han bara ytligt bekant med Mäkinen och han var aldrig personligen i kontakt med honom då lånet gavs.

Staten slipper stå för skyhöga rättegångskostnader

Tingsrätten ålade staten att betala de åtalades rättegångskostnader på drygt 270 000 euro. Men nu då hovrätten fann två av de tre åtalade skyldiga så flyttas ansvaret för största delen av de kostnaderna samtidigt över till dem.

Däremot ska staten stå för den andre företagarbroderns rättegångskostnader. Hans rättegångskostnader från hovrätten uppgår till drygt 12 000 euro.

Domen kan överklagas om Högsta domstolen ger besvärstillstånd.