Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Planerna går framåt för Kokon idrottscentrum i Borgå – nya trafiklösningar skissas upp

En skylt där det står idrottscentrum. Skylten står vid en korsning av en gång- och cykelväg och en bilväg.
Bildtext I framtiden kör man inte in till området via Ishockeyvägen. Orsaken är att området mellan simgropen och idrottshallarna ska bli en friluftspark.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Om allt går som planerat kan Kokonområdet i Borgå ha en ny detaljplan om ett år. Sedan kan staden börja förverkliga alla stora planer som finns för området, bit för bit.

Borgås storsatsning Kokons idrottscentrum har nu kommit så långt att det finns ett utkast på planerna. I praktiken betyder det att staden har kartlagt vilka funktioner som borde finnas på området och placerat ut dem fysiskt på en karta.

Skisser på hur trafiken kunde löpa i framtiden har också gjorts upp.

En karta med inritade byggnader, bland annat ishall och allaktivitetsarena.
Bildtext På kartan finns de nya byggnaderna utmärkta plus den nya vägen från Tolkisvägen. Till vänster i bild syns också ett av tre områden som kan utvecklas i framtiden.
Bild: Borgå stad

Staden vill utveckla området och göra det möjligt att motionera där på ett ännu mer mångsidigt sätt. Tanken är att utvecklingen sker stegvis, så att området inte förvandlas till en enda byggarbetsplats.

– Vi vill i mån av möjlighet att möjligheterna att motionera finns kontinuerligt, säger biträdande stadsdirektör Fredrik von Schoultz.

Ny ishall och allaktivitetsarena

Området föreslås få en ny ishall på totalt 7 500 kvadratmeter. Ishallen skulle ha två inomhusrinkar där den ena rinkens åskådarläktare uppfyller kraven för ishockeyserien Mestis.

Tanken är att de gamla ishallarna är i bruk tills den nya kan tas i bruk. Sedan kan de gamla rivas och ge plats för en ny allaktivitetsarena, berättar Kalle Myllymäki som är vd för bolaget Kokonniemen liikuntakeskus.

Några personer rör sig på en parkering framför två ishallar.
Bildtext De gamla ishallarna används fram till att den nya står färdig. Den ska byggas på parkeringsplatsen som syns i bild.
Bild: Malin Valtonen / Yle

I arenan ska det vara möjligt att utöva bollsporter, gymnastik, gruppidrott och friidrott. Den ska vara ungefär 12 000 kvadratmeter stor.

Den nya ishallen och allaktivitetsarenan binds ihop av en entrébyggnad på 3 000 kvadratmeter. Där ska finnas rum för kontor och affärer men också idrottslokaler med låg tröskel så som gatubasket, skejtning och parkour.

– När arenan är färdig kan renoveringen av Kokonhallen börja, berättar Kalle Myllymäki. Hallen ska lämpa sig för racketsporter och eventuellt andra inomhusgrenar.

Bilar står parkerade på en parkeringsplats framför en idrottshall.
Bildtext Kokonhallen bevaras men totalrenoveras.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Till planerna hör också en uppvärmd konstgräsplan med tillhörande omklädningsrum.

Tre män står utanför ett stadshus och tittar in i kameran.
Bildtext Kalle Myllymäki (till vänster) är vd och tillsvidare den enda anställda i bolaget Kokonniemen liikuntakeskus, som håller i planeringen av Kokonområdet. I mitten biträdande stadsdirektören Fredrik von Schoultz och stadsutvecklingsdirektör Dan Mollgren till höger.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Ny väg och mera parkering

I dag styrs trafiken in till Kokonområdet via en väg som finns mellan hallarna och simgropen. Det här området planeras i framtiden vara en friluftspark där det inte finns biltrafik.

Därför har en ny väg från Tolkisvägen skissats upp väster om hallarna, på ett område som i dag är en åker. På det här sättet kan antalet parkeringsplatser också öka, från att i dag vara cirka 260 till att i framtiden vara ungefär 650 stycken.

En gång- och cykelväg, byggd bredvid en bilväg. I bakgrunden skymtar skog och en ishall.
Bildtext Ungefär här vid Tolkisvägen ska den nya vägen in till Kokonområdet byggas. Till höger skymtar en av de befintliga ishallarna.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Hur trafiken ordnas på området slås fast i en ny detaljplan. Planen kommer styra vad som byggs på området, men den ska innehålla en viss flexibilitet, lovar stadsutvecklingsdirektören Dan Mollgren.

Förutom trafik och byggnader ska detaljplanen också ta ställning till dagvattnet och hur det rör sig på området som kommer ha stora takarealer och en hel del asfalterad yta.

En bäck rinner genom terrängen. I sluttningarna ligger snö.
Bildtext En hel del vatten rinner genom Kokonområdet och det måste tas i beaktande i planeringen.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Dessutom samlar Kokonområdet upp vatten från ett ganska stort område på norra sidan av Tolkisvägen. Det ska man inte ändra på, vattnet måste tas i beaktande, konstaterar Mollgren.

– Vi måste se till att avrinningen är fiffig, så att man under byggandet gör saker rätt, förklarar han.

Så här går allt framåt

Projektets följande steg är att stadsstyrelsen behandlar utkastet till plan för Kokon på sitt möte den 12 april. Presentationer om projektet hittas på Borgå stads webbplats.

En skiss över ett område med byggnader där man skrivit ut vilken byggnad som används till vad.
Bildtext Framtidskarta över Kokon idrottscentrum. Kartan finns med i presentationen om utkastet till plan för området.
Bild: Borgå stad

Sedan fortsätter planeringen med bland annat preciseringar av utsikten, fasaderna och anslutningar och gator.

Efter sommaren utreds olika modeller för hur området ska förvaltas och finansieras.

Ett förslag till ny detaljplan ska vara färdigt i höst och går allt som planerat är den godkänd efter årsskiftet. När planen har tagits i bruk finns det inga hinder för att börja bygga.

Diskussion om artikeln