Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Grönt ljus i Esbo stadsstyrelse för nytt skolcenter i Mattby

Föreningen Focus Mattliden vill skapa ett svenskspråkigt skolcampus där bland annat Esbo Arbis och Mattlidens skolcentrum ska fungera tillsammans. Därtill vill man skapa utrymme för kulturverksamhet.

Stadsstyrelsen godkände planerna, nu ska ärendet till fullmäktige.

Planen är att bygga ett nytt daghem med 210 daghemsplatser och en personal på 38 personer.

Mattlidens skola har också brist på lokaler. Då daghemmet flyttar ska deras lokal användas av skolan får att få bukt med problemet.

Relaterat

Barnhänder som leker med leksaker.

Daghem i Esbo oroliga över framtiden och höjda kostnader – föräldrar kan tvingas behöva betala mer

Den planerade höjningen av servicesedeln anses vara för låg.

Esbo stannar villkorligt kvar som ägarkommun i samkommunen för Västra Nylands Folkhögskola

Esbo stad stannar villkorligt kvar som ägarkommun i samkommunen för Västra Nylands Folkhögskola. Stadsstyrelsen beslöt att Esbo stad går ur ägarkommunen från och med 1.1.2025 ifall medlemsavgiften ökar med 10 procent år 2024 eller om Esbo stad blir tvungen att bidra med att finansiera investeringar.

Mot slutet av november beslöt Hangös och Sjundeås styrelser att de inte längre vill vara ägarkommuner i Västra Nylands folkhögskola i Karis. En orsak varför Hangö och Sjundeå avslutade sitt medlemskap var oenigheter angående skolans investeringsbudget.

Häftig rökutveckling på Esbodaghem – 21 barn evakuerades

Daghemmet Järvitorpan päiväkoti i Kaitans i Esbo evakuerades under tisdagseftermiddagen efter en kortslutning i ett ventilationsaggregat. Räddningsverket larmades vid 13-tiden.

Enligt jourhavande brandmästare var det inte fråga om någon egentlig brand. Men rökutvecklingen var ändå så häftig att 21 barn och åtta ledare tvingades lämna byggnaden.

Inga barn eller ledare behövde uppsöka sjukvård.

Strejkvakter håller i plakat, i bakgrunden finns Uleåborgs simhall.

Utebliven plogning och reservmåltider i skolorna – fackförbundet JHL strejkar i ett dygn

Fackförbundet JHL strejkar under ett dygn hela onsdagen. Strejken påverkar bland annat gatuunderhållningen och måltidstjänsten vid läroanstalterna i både Esbo och Vanda.