Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Landsskapsarkitekt vill se ny badstrand vid Maren i Borgå – skulle locka östnylänningar och turister

maren i borgå med borgbacken i bakgrunden
Bild: Yle/Stefan Härus

Mika Varpio (De Gröna) vill återuppväcka planerna på en badstrand vid Maren. Staden välkomnar initiativet, men påminner om att det är en stor investering.

Landskapsarkitekt och fullmäktigeledamot Mika Varpio (De Gröna) har lämnat in en motion där han föreslår att badstranden vid Maren återskapas.

– Där har ju funnits en badstrand förut mellan 1930- och 1960-talen och därför tycker jag att det finns orsak att undersöka möjligheterna på nytt, säger Varpio.

Varpio framhåller att en badstrand mitt inne i staden skulle vara ett unikt resmål som skulle förstärka stadens image, särskilt bland barnfamiljer.

Varpio stöder sin motion på att området är detaljplanerat och en del av nationalstadsparken och i skötsel- och nyttjandeplanen från 2019 står att Maren är ett rekreationsområde.

”Åstranden vid Marens udde är rekreationsområde. Lämpliga aktiviteter där är vistelse och mindre spel, badstrand, landstigning med kanot och småbåtshamn. Badstranden eller badplatsen kan återställas på området som anges i detaljplanen. Som stöd för badplatsen och rekreationsanvändningen kan man bygga en servicebyggnad med avloppssystem där det tidigare fanns en badinrättning.”

– Marens udde är dessutom den tryggaste platsen vid åstranden och där finns heller inga särskilda naturvärden som omfattas av Natura 2000, säger Mika Varpio.

Svart-vit bild av barn och unga som leker i vattnet vid en badstrand på 1960-talet.
Bildtext Borgåbor i alla åldrar trivdes vid Marens badstrand på 1960-talet. Här hölls också simskolor för barn och unga.
Bild: Borgå museum

Det är inte första gången tjänstemän och beslutsfattare får ta ställning till ett dylikt förslag. I mars 2016 var det Outi Lankia (C) som ville se staden anlägga en ny badstrand vid Maren.

Stadsutvecklingsnämnden höll med och argumenten var i det stora hela de samma som nu i Varpios initiativ, alltså att öka områdets dragningskraft och invånarnas trivsel.

I september 2016 beslöt stadsfullmäktige att skjuta planerna på framtiden. Främsta orsakerna var Borgå ås försämrade vattenkvalitet och höga kostnader.

– En orsak till att man ansåg att en badstrand inte var en god idé var att idrottstjänsterna ansåg att badstranden i Kokon låg nära centrum. Men Maren ligger betydligt närmare centrum, sett från torget eller Gamla stan som sommartid besöks av otaliga mängder människor, säger Varpio.

För sju år sedan konstaterade idrottstjänsterna samtidigt att det inte nödvändigtvis är lönsamt med en kiosk vid Maren, men Varpio håller inte med.

– Om vi tänker att Gamla stan besöks av ungefär en miljon människor varje sommar, när också badstranden som ligger några hundra meter bort skulle vara öppen, torde det vara mer lönsamt än vid till exempel Hasselholmens badstrand i Veckjärvi, säger Varpio.

Ingen dum idé

Kultur- och fritidsdirektör Anders Lindholm-Ahlefelt välkomnar engagemang i fritidsfrågor och gillar idén på en badstrand vid Maren.

– Det är inte en dum eller omöjlig idé alls. Det måste förstås utredas med raska tag vad det skulle betyda på riktigt. När det gäller allmänna badstränder finns det en hel del förordningar som har med vattenkvalitet, säkerhet och övervakning att göra och det måste beaktas, säger Lindholm-Ahlefelt.

Han konstaterar att om det finns politisk vilja så är det bra och då ska det finnas med i budgeten. Tidpunkten är bra eftersom ramen för nästa års budget snart börjar planeras.

– Vill man så kan man.

När det handlar om vattenkvaliteten i Borgå å nämner Lindholm-Ahlefelt pågående diskussioner om risken för cyanobakterier och eutrofiering.

– Vi diskuterar hur många badplatser vi kan erbjuda stadsborna som är säkra och rena året om. Idrottstjänsterna tjänar ju i första hand Borgåborna, men det är trevligt om folk från andra delar av landet eller utlandet också intresserar sig för dem, säger Lindholm-Ahlefelt.

Svart-vit bild av Borgåbor som badar i en vak vid en badstrand på 1960-talet.
Bildtext Badstranden användes året om. Redan på 1960-talet var vinterbad populärt bland Borgåborna.
Bild: Borgå museum

Maren fick en badstrand på 1930-talet som stängdes då vattenkvaliteten i Borgå å försämrades i början av 1960-talet. Nu är åns vatten betydligt renare igen.

– Under de senaste sju – åtta åren visar mätningar att vattnets kvalitet har förbättrats varje år. Argumentet att åns vatten är smutsigt håller inte riktigt längre. Vattnet är tillräckligt rent för att upprätthålla en badstrand, säger Varpio.

Däremot kostar det en slant att bygga en badstrand. En officiell badstrand med skötsel och övervakning, som dessutom uppfyller minimikraven skulle 2016 ha kostat ungefär 120 000 euro. En välutrustad badstrand med servicebyggnader och spelplaner låg kring 500 000 euro.

Underhållet skulle ha slukat mellan 40 000 och 80 000 euro per år.

Varpio har ingen klar uppskattning över kostnaderna, men tycker att en halv miljon euro låter lite väl mycket för en strand med spelplan och en kiosk.

Han tror att anläggningskostnaderna för själva stranden är överkomliga eftersom jordmånen torde vara av sand.

– Vi måste också ta i beaktande att fast staden skulle sköta strandens underhåll så skulle kioskverksamheten vara i privat regi. Om stranden dessutom lockar människor att stanna lite längre i Borgå så bidrar det till den lokala ekonomin, säger Varpio.

maren i borgå med borgbacken i bakgrunden
Bildtext Möjligheten till en badstrand finns i detaljplanen och planen för nationalstadsparkens skötsel och nyttjande. Arkivbild.
Bild: Yle/Stefan Härus

Biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz har inte hunnit bekanta sig med Varpios motion, men poängterar att en badstrand är en betydande investering.

– Det är viktigt att förstå att en badstrand inte är en liten grej. Det krävs investeringar och stranden ska vara säkrad. Det finns säkert efterfrågan på omklädningsrum och så kostar det en hel att driva och hålla stranden säker och i skick, säger von Schoultz.

Den avgörande frågan är hur stort servicenätet för fritidsfunktioner i Borgå ska och kan vara samt vilka resurser som finns för att utveckla och upprätthålla det.

Känslig flora och fauna

När möjligheterna för en badstrand utreddes för sju år sedan uttryckte bland annat dåvarande museidirektören Merja Herranen sin oro över belastningen den kulturhistoriskt värdefulla miljön skulle utsättas för.

Maren ingår också i ett skyddsområde med sällsynta växter, blommor och fåglar.

– Jag förstår oron, men det finns ett historiskt berättigande till stranden eftersom där har funnits en sådan tidigare. Det finns redan en reservation för området i detaljplanen och kan förverkligas med små förändringar och utan planändringar, säger Mika Varpio.

När det gäller trafik till Maren konstaterar Varpio att staden redan har flera stränder till vilka man kan ta sig med bil, till exempel Kokon, Sondby eller Tjäruträsk.

– Det här är en plats dit man kommer särskilt bra till fots, med cykel eller kollektivtrafik. Största delen av turisterna kommer till Kanonparken och därifrån är det 500 meter till Maren.

En trafikskylt står framför en bro i trä. Skylten visar en bild på en cyklist och en fisk som kommer upp ur vattnet och visar tungan åt cyklisten. Under bilden står det Maren, ovanom finns ett märke som säger att man inte får köra bil eller motorcykel.
Bildtext Man tar sig bäst till Maren med cykel och apostlahästar. Arkivbild.
Bild: Yle/Heini Rautoma

Diskussion om artikeln