Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Höga asfalteringskostnader leder till att många statliga vägar förblir gropiga i Östnyland

En stor, vattenfylld grop i beläggningen på en asfalterad väg där flera bilar kör.
Bildtext Också i år har vintervädret växlat, vilket orsakar skador i vägbeläggningen. Trots det är det få vägar som får helt ny asfalt i sommar. Arkivbild.
Bild: Pia Santonen / Yle

Lappning kommer vara den mest förekommande åtgärden på statliga vägar i Östnyland i år. Sträckorna som får helt ny beläggning är få.

– Tyvärr ser det ut som om vi inte kan lägga ny beläggning på så många sträckor i år heller, konstaterar Tuomas Vasama.

Vasama är chef för vägunderhållet vid statliga Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM).

Han berättar att några sträckor på riksväg 7 får ny beläggning, men att det kan hända att inga andra sträckor åtgärdas i regionen den här säsongen.

Motorvägssträckorna som åtgärdas på riksväg 7 finns i Söderkullaområdet och vid Borgå å.

Dessutom kommer gång- och cykelvägen vid Tolkisvägen i Borgå att få ny beläggning. Det här tack vare direkt riktade pengar från riksdagen.

En gång- och cykelväg, byggd bredvid en bilväg. I bakgrunden skymtar skog och en ishall.
Bildtext Gång- och cykelvägen mellan Borgå centrum och Tolkis kommer få ny beläggning, åtminstone delvis.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Exakt vilken sträcka mellan centrum och Tolkis som åtgärdas är ännu oklart. Det beror vilka åtgärder som vägen kräver och hur långt pengarna räcker, uppger Vasama.

Mindre vägar i sämre skick

Vägskador är ett gissel och också den gångna vintern var jobbig för vägarna, då vädret var så växlande.

Vägarna i Östnyland är ändå inte värre utsatta än på annat håll, utan problemet är allmänt runt om i landet.

Överlag skulle Tuomas Vasama ändå klassa de östnyländska vägarnas skick som helt okej. De större, statliga vägarna i regionen har reparerats ganska mycket de senaste åren.

veckjärvivägen i borgå 06.05.16
Bildtext Större vägar med mera trafik prioriteras när NTM-centralen väljer vilka vägar som får ny beläggning. Det gör att många mindre vägar är i sämre skick. Arkivbild.
Bild: Yle/Stefan Härus

– Sedan finns det förstås några sträckor som länge varit i dåligt skick. Och de har förstås inte blivit bättre under vintern, säger han.

Det är ofta frågan om mindre vägar. Det finns några sådana sträckor i till exempel Borgå, Sibbo och Mörskom som länge varit i dåligt skick och som NTM-centralen fått mycket respons om av vägtrafikanter.

Men tyvärr ser de här vägarna ut att förbli utanför listan på objekt som får ny beläggning.

Tuomas Vasama hoppas ändå att folk som rör sig i trafiken fortsätter rapporterar skador till vägtrafikantlinjen.

– Då gör vi det som vi kan göra. Det här året ser det ut som det mest blir lappning, berättar han.

Dubbelt så dyrt

Orsaken till att så få vägar får ny beläggning i år är enligt Vasama att asfalteringskostnaderna har stigit väldigt kraftigt de senaste åren.

Det betyder att pengarna som är öronmärkta för underhåll räcker till mindre och mindre.

Asfaltarbetare i orange kläder jobbar med att lägga ny beläggning på en väg. i Bakgrunden syns ett asfalteringsfordon.
Bildtext Exceptionellt få vägar kommer att få ny beläggning i sommar uppger Trafikledsverket. Enligt myndighetens uppskattning åtgärdas i år 1 500 kilometer väg, då motsvarande siffra i fjol var cirka 2 400 kilometer. Arkivbild.
Bild: Miika Himmi / Ramboll

Inflationen påverkar till viss del, men den största orsaken till prishöjningarna är priset på olja och bitum.

– Priset på asfalt har nästan fördubblats om man jämför med 2021, förklarar Tuomas Vasama.

Som bäst pågår konkurrensutsättningen av sommarens beläggningsarbeten. Därför kan Vasama ännu inte berätta när arbetena inleds på riksväg 7, men de kommer göras under sommarens lopp.

Diskussion om artikeln