Hoppa till huvudinnehåll

Politik

Endast två av tre föräldrar i Kaj Korkea-ahos familj har juridisk föräldrarätt

Uppdaterad 04.08.2023 16:28.
Två män tittar in i kameran och skrattar.
Bildtext Kaj Korkea-aho och Niko Uusi-Simola ska bli pappor, men det finns problem i familjebildningen.
Bild: Privat

Enligt finländsk lag kan ett barn bara ha två juridiska föräldrar. I verkligheten finns det en mängd familjer med fler än två föräldrar. Det är ett komplicerat problem, säger expert.

Vad är en familj? Vi funderar kanske sällan på den egentliga innebörden av termen. Vi ser det som något normalt, en organisk helhet.

Svenska akademins ordlista definierar familj som som en ”grupp människor i ett hushåll, ofta föräldrar och barn”. Sanningen är att familjer i dag tolkas bredare. Vi har familjer med flera hem, adoptionsfamiljer, en föräldersfamiljer och regnbågsfamiljer.

En familjeform som blivit allt vanligare är familjer mer flera än två föräldrar. Det är något som kommer att bli verkligt i författaren Kaj Korkea-ahos liv. Han ska få barn tillsammans med sin man och en medförälder i slutet av sommaren.

– Vår familj kommer att bestå av tre föräldrar och två hem, jag och min man i det ena hemmet och mamman till barnet i det andra hemmet.

Projektet Lagen och familjers mångfald

Utredningen är beställd av statsrådet och utförd av Nätverket för familjers mångfald, FPA och Befolkningsförbundet.

I utredningen ligger fokus på hurdana problem och utmaningar det finns i lagstiftningen när det gäller familjers mångfald.

Slutrapporten presenterar ett antal förändringsförslag för lagstiftare och tjänstemän.

Under projektet har det kommit fram att familjer bland annat kan ha problem under bildandet av familjer, gränser mellan faktiskt och juridiskt föräldraskap samt i barnfamiljers vardag.

Systemet för social trygghet tar inte alltid alla familjeformer i beaktande.

Familjers mångfald kan orsaka problem vid arvsrättsliga situationer.

Korkea-aho berättar att föräldrarna kommer att dela på uppfostran och att de kommer att övergå till ett vecka-vecka-system där de delar lika efter den första babytiden.

Medföräldraskap är en familjeform där föräldrarna inte är romantiskt involverade. Det kan finnas fler än två föräldrar i ett medföräldraskap.

– För homosexuella par finns inga helt lätta sätt att bli föräldrar på tillsammans. Ett medföräldraskap är ett av de möjliga sätten, säger Korkea-aho.

Praktiskt svårt med bara två juridiska föräldrar

Enligt finländsk lagstiftning kan ett barn endast ha två juridiska föräldrar. Det här kan komma att ställa till problem i Kaj Korkea-ahos familj.

Den som föder barnet blir automatisk barnets ena juridiska förälder. I Korkea-ahos fall är det bara en av papporna som kan få samma status.

– Det är en omständighet som försvårar det rent praktiskt. Det gör också den juridiska tryggheten mer osäker för den ena pappan och för barnet.

Framför allt är det frågor som berör arvsrätt och rätt att träffa barnet som försvåras för en av föräldrarna, och för barnet.

– De juridiska föräldrarna har också en underhållsskyldighet, en plikt att sörja för barnets utkomst, säger Korkea-aho.

Stora reformer på gång

Finlands familjelagstiftning är från slutet av 1970-talet och inom statsrådet har man insett att en uppdatering krävs. För ett drygt år sen beställdes en utredning av Nätverket för familjers mångfald, FPA och Befolkningsförbundet.

Utredningen som nyligen publicerades tar fasta på den problematik som existerar i nuvarande familjeformer i Finland. Forskargruppen har kommit med förslag till lösningar på de här problemen.

Anna Moring med en kvinnas huvud och mössa i förgrunden.
Bildtext Ledande sakkunniga Anna Moring säger att den stora variationen mellan familjeformer gör det omöjligt att applicera samma lösning på alla former.
Bild: Catariina Salo/Yle

Anna Moring är ledande sakkunnig vid Nätverket för familjers mångfald och säger att utredningen har tre centrala helheter.

– Det första är det sociala skyddet och den sociala tryggheten, säger Moring.

Reformen av den sociala tryggheten är under arbete och Moring menar att det är viktigt att den beaktar familjers mångfald.

– Sedan borde vi hitta sätt att behandla situationer där barn har fler än två föräldrar. Det finns många olika sorters situationer som inte är lika, men vi måste hitta lösningar på dessa.

Den tredje centrala rekommendationen handlar om barn som bor växelvis hos sina föräldrar. Här finns till exempel utmaningar i form av att barn endast kan vara folkbokförda på en adress, även om föräldraskapet annars delas lika.

– Problematiken är ganska brokig. Det finns bonusfamiljer där barn har föräldrar som kommer in senare i livet och sedan finns det barn som har flera föräldrar redan från början. Det finns flera olika variationer av dessa och en enda lösning fungerar inte för alla.

”It's complicated”

Det är komplicerat. Det är Anna Morings sammanfattning av utredningen. Hon tror ändå att det finns många bra lösningar om det finns en vilja att hitta dem.

För tillfället väntar vi på att en ny regering ska bildas och att ett regeringsprogram ska skrivas.

Anna Moring, vilken är sannolikheten att den kommande regeringen tar de här rekommendationerna i beaktande och börjar fullfölja dem?

– Det är en bra fråga. Vi har förslag som helt klart skulle passa alla sorters regeringar. Väldigt mycket beror på hurdan regering det kommer att bli men vi har något för alla. Vi kommer naturligtvis att föra fram de här temana i regeringsförhandlingarna, men vilka frågor som tilltalar regeringen beror mycket på vilka partier som sitter där.

Glatt bemötande av nyheten

I Kaj Korka-ahos fall är de juridiska familjeproblemen något som han hoppas ska lösas i framtiden. Däremot har det i vardagen varit lätt och glatt att prata om deras familjeform.

– Det har varit en glädjestorm, man är glada för vår skull och har gratulerat. Än så länge har det inte ställts så mycket frågor om det rent praktiska.

Korkea-aho säger att de mötts av förståelse från sjukvårdens håll, där man till och med luckrat upp vissa regler för deras skull.

– Som att alla tre föräldrar fått vara närvarande under ultraljuden.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt tillåter vanligtvis endast en stödperson vid ultraljud.

– En barnmorska sa att hon under sina 30 år i jobbet inte hade stött på vår familjeform tidigare, vilket överraskade oss. Om hon jobbat så länge i huvudstadsregionen skulle man inte tro att vi är de första.

Barnmorskan var ändå nyfiken och förstående och såg till exempel till att det fanns någonstans att sitta för alla föräldrar under besöken.

– Hittills har det nog bara varit ett intresserat och glatt mottagande av vår familjetyp, säger Korkea-aho.